https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

07.03.13

Про новий Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень

    Порядок регламентує дії посадових осіб митних органів, перевізників, декларантів або уповноважених ними осіб під час здійснення контролю за переміщенням товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу юридичними та фізичними особами незалежно від виду транспорту, крім стаціонарних засобів транспортування (трубопроводи та лінії електропередачі) у:

    1) вантажних відправленнях;

    2) супроводжуваному багажі;

    3) несупроводжуваному багажі;

    4) ручній поклажі.

 Виконання митних формальностей при здійсненні контролю за транзитним перевезенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється на підставі документів контролю за переміщенням товарів (далі - ДКПТ).

 Під час відправлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення обов'язково встановлюється строк транзитного перевезення до митниці призначення.

    Строк транзитного перевезення встановлюється в автоматичному режимі під час постановки електронної копії ДКПТ або ЕДКПТ на контроль за переміщенням у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС залежно від виду транспорту відповідно до статті 95 Митного кодексу України.

    У разі перевезення товарів залізничним транспортом строк транзитного перевезення встановлюється на підставі календарного штемпеля залізничної станції відправлення (прикордонної передавальної), проставленого у перевізних документах та/або ДКПТ, починаючи з 24 години дати прийняття цією станцією товару до перевезення.

    Як ДКПТ може використовуватися попередня митна декларація (далі - ПД), подана до митного органу на паперовому носії або у формі електронного документа (далі - ЕПД).

    ПД на паперовому носії супроводжується її електронною копією.

    Подання ПД або ЕПД не є обов'язковим, якщо випуск товарів, що ввозяться на митну територію України, у відповідний митний режим здійснюватиметься безпосередньо у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України.

     Для здійснення контролю за транзитним перевезенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу юридичними та фізичними особами   як ДКПТ може використовуватися митна декларація (далі - МД), подана митниці відправлення на паперовому носії або у формі електронного документа (далі - ЕМД).

    МД на паперовому носії супроводжується її електронною копією.

   Для здійснення контролю за перевезенням товарів автомобільним або залізничним транспортом із застосуванням періодичної митної декларації (далі - ПМД) як ДКПТ може використовуватися ПМД, а при вивезенні товарів за межі митної території України (зокрема в митному режимі транзиту) - Реєстр номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документів (далі - Реєстр), подані митному органу на паперовому або електронному носії.

    ПМД та Реєстр у формі документа на паперовому носії супроводжуються їхніми електронними копіями.

    Для здійснення контролю за транзитним переміщенням товарів на умовах Конвенції МДП декларант або уповноважена ним особа подає посадовій особі митниці відправлення книжку МДП, товаросупровідні (товаротранспортні) документи та відомості в електронному вигляді, джерелом яких є графи книжки МДП та товаросупровідні (товаротранспортні) документи на товари (далі - електронні відомості).

    Електронні відомості повинні містити таку інформацію:

    тип документа та напрямок переміщення (ТР 80 МДП - для товарів, що переміщуються прохідним транзитом, або ТР 81 МДП - для товарів, що переміщуються внутрішнім транзитом);

    серію та номер книжки МДП;

    номер сторінки книжки МДП;

    ідентифікаційний номер держателя книжки МДП, який відповідно до норм Конвенції МДП присвоюється держателю гарантійним об'єднанням країни реєстрації та вказується у графі 3 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та графі 4 відривних аркушів;

    реєстраційні номери транспортних засобів, якими переміщуються транзитні товари;

    найменування перевізника;

    місцезнаходження перевізника;

    прізвище, ініціали, серію та номер паспорта особи, яка здійснює перевезення;

    найменування митного органу і дев'ятизначний код пункту пропуску митниці відправлення, через який здійснюється ввезення товару на митну територію України, згідно з Класифікатором митних органів їх структурних підрозділів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (далі - Класифікатор митних органів);

    найменування митного органу і дев'ятизначний код пункту пропуску митниці призначення, через який здійснюється вивезення товару за межі митної території України, згідно з Класифікатором митних органів - у разі переміщення прохідним транзитом, а у разі ввезення на митну територію України товарів та їх переміщення внутрішнім транзитом - найменування митного органу і відомості про місце доставки згідно з Переліком місць доставки, ведення якого передбачено наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 646 "Про місця доставки товарів транспортними засобами", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 2012 року за N 1052/21364 (далі - Перелік місць доставки);

    найменування та місцезнаходження відправника;

    найменування та місцезнаходження одержувача;

    код країни відправлення (зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державного комітету статистики від 22 грудня 2010 року N 527 (далі - Класифікація країн світу));

    код країни призначення (зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації країн світу);

    реквізити товаротранспортного документа та рахунку-фактури (інвойсу) (за наявності) або іншого документа, в якому вказується вартість товару;

    товарну позицію згідно з УКТ ЗЕД, зазначену у товаросупровідних документах, назву товару, його вартість, вагу брутто, кількість вантажних місць;

    прізвище, ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті) декларанта, якщо товари декларуються декларантом, або уповноваженої особи, якщо товари декларуються особою, уповноваженою на це декларантом.

    Якщо товари, що переміщуються через митний кордон України, декларуються митним брокером, додатково зазначаються серія й номер ліцензії на провадження митної брокерської діяльності та дата її видачі, прізвище, ініціали особи агента з митного оформлення або митного брокера - громадянина-підприємця, а також номер її телефону.

  При здійсненні транзитних переміщень товарів з використанням залізничної накладної ЦІМ (СІМ), або накладної УМВС (СМГС), або накладної ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС)   як ДКПТ використовується накладна ЦІМ, або накладна УМВС, або накладна ЦІМ/УМВС та відомості в електронному вигляді, що містять інформацію з окремих граф цих накладних і додаткові відомості, потрібні для здійснення митного контролю й наявні в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на товари (далі - електронні відомості).

  У пункті пропуску для авіаційного або морського сполучення посадовій особі митного органу декларантом або уповноваженою ним особою подається авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading), електронні відомості та (за наявності) рахунок-фактура або інші документи, в яких вказується вартість товару.

Источник ЧП "СФЕРА ВЭД"Читать еще:
  • Про митне оформленні гранул, брикетів (пелет) з деревини при вивезеннi
  • Заработал новый переход на границе...
  • Таможня станет электронной...
  • Аналіз проекту змін умов здійснення митної брокерської діяльності-Частина 2 "Право представительства в ЕС."
  • Про закриття пунктів пропуску через державний кордон
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +