https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

12.03.15

Зміни щодо регулювання митної брокерьскої діяльності

Проект Закону про ліцензування певних видів господарської діяльності № 0934 від 27.11.2014 направлено на підпис Президенту (11.03.2015)

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування


Законом передбачається внести зміни до таких законодавчих актів України (витяг):


5) у Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-45, № 46-47, № 48, ст. 552):

у статті 405:

у назві статті слова «Ліцензія та дозволи» замінити словом «Дозволи»;

у частині першій:

перше речення виключити;

у другому реченні слово та цифри «пунктах 2-6» виключити;

у частині другій слово та цифри «пунктах 2-6» виключити;

частину першу статті 406 після слів «Дозвіл на» доповнити словами «здійснення митної брокерської діяльності»;

у частині першій статті 407 слово та цифри «пунктах 2- 6» виключити;

у статті 408:

у назві слова «ліцензії та» виключити;

у частині першій слово «ліцензії» замінити словом «дозволу»;

частину другу виключити;

у частині першій статті 411 слово та цифри «пунктах 2- 6» виключити;

пункт 6 частини третьої статті 412 викласти в такій редакції:

«6) у разі анулювання іншого дозволу, наявність якого є необхідною відповідно до статті 408 цього Кодексу»;

у частині першій статті 414 слово та цифри «пунктах 2- 6» виключити;

у назві статті 415 слова «та ліцензії» виключити;

у пункті 11 частини другої статті 544 слова «та видача ліцензій» виключити;Текст законопроекту тут: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52683


Таким чином нас чекають наступні зміни щодо регулування митної брокерьскої діяльності.


Стаття 405. Ліцензія та дозволи, що надаються підприємствам

    1. На здійснення митної брокерської діяльності видаються ліцензії. На провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 2 - 6 статті 404 цього Кодексу, надаються дозволи. Підприємства, які отримали такі дозволи, включаються до відповідних реєстрів, які ведуться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, відповідно до статті 415 цього Кодексу. Таким підприємствам видаються витяги із зазначених реєстрів.

    2. Набуття права на провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 2 - 6 статті 404 цього Кодексу, без отримання відповідного дозволу не допускається, за винятком випадків, передбачених главою 2 цього Кодексу.

    (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 405-VII)

Стаття 406. Органи, уповноважені надавати дозволи

    1. Дозвіл на здійснення митної брокерської діяльності відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону.

    2. Частину другу виключено.

    3. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 3 - 6 статті 404 цього Кодексу, надаються митницями, в зонах діяльності яких розташовані відповідні території, приміщення, резервуари, холодильні чи морозильні камери, криті чи відкриті майданчики, які можуть використовуватися при провадженні цих видів діяльності, в порядку, визначеному цим Кодексом, з обов'язковим подальшим повідомленням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

    (Із змінами, внесеними згідно із Законами України від 07.06.2012 р. N 4915-VI, від 04.07.2013 р. N 405-VII)

Стаття 407. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за діяльністю підприємств, які їх отримали

    1. Форми, порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 2 - 6 статті 404 цього Кодексу, а також правила провадження зазначених видів діяльності та порядок контролю за їх провадженням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Вимоги до територій, приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які можуть використовуватися при провадженні видів діяльності, зазначених у статті 404 цього Кодексу, встановлюються цим Кодексом та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

    (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 405-VII)


Стаття 408. Особливі умови отримання ліцензії та дозволів

    1. Необхідною умовою для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу є наявність у підприємства дозволу на здійснення митної брокерської діяльності, дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання відкритого типу та на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу.

    2. Ліцензія на здійснення митної брокерської діяльності видається у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".


Стаття 411. Безстроковість дії дозволів

    1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 2 - 6 статті 404 цього Кодексу, діють безстроково.

Стаття 412. Зупинення дії та анулювання дозволу

    1. Дозволи можуть бути анульовані або їх дія може зупинятися на строк до 30 днів органами, уповноваженими надавати ці дозволи.

    2. Дія дозволу зупиняється:

    1) у разі невиконання підприємством вимог, встановлених цим Кодексом, актами Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, - в межах строку, встановленого частиною першою цієї статті, але не більше, ніж до моменту виконання цих вимог;

    2) у разі закінчення строків дії договорів оренди територій, приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які використовуються при провадженні видів діяльності, зазначених у статті 404 цього Кодексу, якщо такі договори укладалися;

    3) за заявою підприємства, якому надано дозвіл.

    3. Дозвіл анулюється:

    1) у разі неусунення підприємством обставин, зазначених у пунктах 1 або 2 частини другої цієї статті, протягом 30 днів, наступних за днем зупинення дії дозволу;

    2) у разі повторного протягом року виникнення підстав для зупинення дії дозволу, які призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

    3) за заявою підприємства, якому надано дозвіл;

    4) у разі припинення підприємства, якому надано дозвіл;

    5) у разі встановлення факту надання особою під час отримання дозволу недостовірної інформації;

    6) у разі анулювання іншого дозволу, наявність якого є необхідною відповідно до статті 408 цього Кодексу»;

    4. Про зупинення дії або анулювання дозволу органами, зазначеними у статті 406 цього Кодексу, видається наказ.

    5. Завірена копія наказу про зупинення дії або анулювання дозволу видається заявникові або надсилається йому рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дати видання такого наказу.

    6. Оскарження наказу про зупинення дії чи про анулювання дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.

    (Із змінами, внесеними згідно із Законами України від 04.04.2013 р. N 183-VII, від 04.07.2013 р. N 405-VII)

Стаття 414. Безоплатність надання та переоформлення дозволів

    1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 2 - 6 статті 404 цього Кодексу, надаються та переоформлюються безоплатно.

             Стаття 415. Реєстри підприємств, яким надаються дозволи та ліцензії

    1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстри підприємств, які провадять види діяльності, зазначені у статті 404 цього Кодексу, та забезпечує їх оприлюднення.

Стаття 544. Призначення та основні завдання органів доходів і зборів

    1. …..

    2. Здійснюючи державну митну справу, органи доходів і зборів виконують такі основні завдання:

    …...

    11) здійснення в межах повноважень, визначених цим Кодексом, контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами, надання дозволів та видача ліцензій на здійснення зазначених видів діяльності; видача сертифікатів уповноваженого економічного оператора;

   ….

    (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 405-VII)
Читать еще:
  • Щодо визначення належності продукції до медичного виробу
  • Щодо здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів
  • Первинні документи. Які вони?
  • Украина борется с демпингом...
  • Продовжені пільги.
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +