https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.01.19 20.01.19
USD 27.980832 28.033609
EUR 31.903745 31.947101
GBR 36.202831 36.196579
RUB 27.948597 0.42184 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8721.01.19 17:48
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

29.05.15

Текст Проекту регулювання діяльності митних брокерів від Громадської ради ДФС.


Затверджено

наказом Державної фіскальної служби України

від «____» ______________ 2015 р. № _______


Порядок

видачі дозволу на митно-брокерську діяльність


 1. Загальні положення

  1. Порядок видачі дозволу на митно-брокерську діяльність (далі – Порядок) розроблений на виконання статей 404 - 415 і регулює взаємовідносини між центральними органами виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (далі – ДФСУ), та що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону (АДПСУ) і підприємствами (далі – отримувачі дозволів).

  2. Цей Порядок визначає форми, порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження митно-брокерської діяльності (далі – дозволів), а також правила провадження цієї діяльності та порядок контролю за її провадженням.

  3. Терміни, що застосовуються у цьому Порядку, відповідають термінам і визначенням, що застосовуються у законодавстві України з питань державної митної справи.


 1. Подання і розгляд заяв на отримання дозволу

  1. Для отримання дозволу отримувач дозволу подає до ДФСУ заяву щодо видачі йому дозволу за формою, зазначеною у додатку 1 до цього Порядку.

  2. Заява може подаватися від імені саморегулюючої організації, об’єднуючої митних брокерів та зареєстрованої у встановленому законодавством порядку.

  3. До заяви отримувач дозволу додає виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

У разі, якщо до ДФСУ звертається із заявою саморегулююча організація митних брокерів, у її заяві може бути зазначена необмежена кількість отримувачів дозволу – членів цієї організації.

  1. ДФСУ реєструє заяву та у той же день направляє запит до АДПСУ щодо погодження видачі дозволу.

  2. АДПСУ розглядає запит ДФСУ у термін до 3-х робочих днів. За результатами розгляду АДПСУ інформує ДФСУ про погодження видачі дозволу. Ненадання АДПСУ інформації у зазначений термін вважається погодженням і не є підставою для відмови ДФСУ у видачі дозволу.

  3. Після отримання погодження від АДПСУ адміністрація ДФСУ видає дозвіл за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та вносить інформацію про отримувача дозволу до реєстру митних брокерів.

Відсутність вищезазначеної інформації у реєстрі не є підставою для заборони здійснення митно-брокерської діяльності.

  1. Про видачу дозволу і внесення отримувача дозволу до реєстру ДФСУ інформує отримувача дозволу в установленому законодавством порядку.

  2. Загальний строк розгляду, погодження, видачі дозволу і внесення інформації про отримувача дозволу до реєстру не повинен перевищувати 20-ти робочих днів від моменту реєстрації заяви в ДФСУ.


 1. Зупинення дії та анулювання дозволу

  1. Дія дозволу може бути зупинена на час кримінального провадження у справі щодо підозри митного брокера у скоєнні ним правопорушення, спрямованого на свідоме ухиляння від виконання установлених законодавством заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності чи здійсненні митним брокером контрабанди.

Наявність вищевказаного впровадження має бути підтверджене рішенням уповноваженого органу, виданим у порядку та за формою, установленими законами України.

  1. Дозвіл може бути анульовано:

 • за заявою митного брокера чи саморегулюючої організації митних брокерів, якщо заява на дозвіл подавалася цією організацією;

 • у разі припиненні господарської діяльності митним брокером;

 • у разі набрання чинності вироком суду щодо притягнення до відповідальності митного брокера за правопорушення, спрямованого на свідоме ухиляння від виконання установлених законодавством заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності чи за здійснення ним контрабанди.


 1. Правила провадження та контроль

за митно-брокерською діяльністю


  1. Митно-брокерська діяльність проваджується:

 • у частині ведення господарської діяльності - відповідно до установлених законодавством України вимог до провадження господарської діяльності;

 • у частині надання митно-брокерських послуг – відповідно до вимог Митного кодексу України та умов договорів з особами, інтереси яких представляє митний брокер.

  1. Контроль за митно-брокерською діяльністю забезпечується державними уповноваженими контролюючими органами у межах їх компетенції.

  2. З метою забезпечення ефективного і об’єктивного нагляду за діяльністю митних брокерів, що отримали дозволи, ДФСУ у межах повноважень може взаємодіяти з підприємствами, у тому числі митними брокерами, об’єднаними у саморегулюючі організації, за окремими умовами взаємодії та підконтрольності дій та рішень.

Умови такої взаємодії та підконтрольності, а також можливі спрощення адміністративних і контрольних процедур для членів саморегулюючих організацій митних брокерів визначаються в угодах про співпрацю та взаємодію між ДФСУ та цими саморегулюючими організаціями.


Додаток 1

до Порядку видачі дозволів на провадження

митно-брокерської діяльності


Державна фіскальна служба України


ЗАЯВА
Прошу видати дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

Заявник

_______________________________________________________________________________________
повне найменування суб’єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім’я та по батькові,
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) – для фізичної особи-підприємця

______________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання


______________________________________________________________________________________
місцезнаходження суб’єкта господарювання


_________________________
телефон

_________________________
факс

___________________________
адреса електронної пошти


________________________________________

організаційно-правова форма (КОД)


________________________________________

код території суб’єкта господарювання
(КОАТУУ)


_______________52.29____________________

вид економічної діяльності (КОД)

ідентифікаційний код (номер) суб’єкта господарюванняБанківські реквізити

_________________________________________________________________________________________________

поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку


До заяви додаються документи, перелік яких наведений в описі, на 1 арк.

ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖУЮ


___” ____________ 20__ р.

_______________________
підпис
керівника
М. П.

__________________________
прізвище, ініціали

Опис документів, що додаються до заяви про

видачу дозволу на провадження митної брокерської діяльностіN з/п 

Найменування документа  

Кількість аркушів 

Відмітка про наявність
(заповнюється органом, який видає дозвіл) 


  

  

2
3
N...


  

  


РАЗОМ

  

  
___” ____________ 20__ р.

дата________________________
підпис
М. П. 

__________________________
прізвище, ініціали заявника

___” ____________ 20__ р.

дата реєстрації заяви

________________
підпис 

________________________________
прізвище, ініціали посадової особи органу, який видає дозвіл Державна фіскальна служба України


ЗАЯВА
Прошу переоформити дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

Заявник

_______________________________________________________________________________________
повне найменування суб’єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім’я та по батькові,
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) – для фізичної особи-підприємця

____________________________________________________________________________________
 прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання
____________________________________________________________________________________ місцезнаходження суб’єкта господарювання

_________________________
                       телефон 

_________________________
факс 

__________________________
             адреса електронної пошти 


________________________________________

організаційно-правова форма (КОД)


________________________________________

код території суб’єкта господарювання
(КОАТУУ)


_______________52.29____________________

вид економічної діяльності (КОД)

ідентифікаційний код (номер) суб’єкта господарюванняБанківські реквізити

_________________________________________________________________________________________________

поточний рахунок, МФО, найменування відділення банкуПереоформити дозвіл (серія ____ № ________) на провадження митної брокерської діяльності виданий „___” ____________ 20___ р.
Підстава для переоформлення дозволу:___________________________________________________
 

До заяви додаються документи, перелік яких наведений в описі, на 1 арк.

ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖУЮ


___” ____________ 20__ р.

_______________________
підпис
керівника
М. П.

__________________________
прізвище, ініціали


Опис документів, що додаються до заяви про

переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльностіN з/п 

Найменування документа  

Кількість аркушів 

Відмітка про наявність
(заповнюється органом, який видає дозвіл) 


  

  

2
3
N...


  

  


РАЗОМ

  

  
___” ____________ 20__ р.

дата________________________
підпис
М. П. 

__________________________
прізвище, ініціали заявника

___” ____________ 20__ р.

дата реєстрації заяви

________________
підпис 

________________________________
прізвище, ініціали посадової особи органу, який видає дозвіл Додаток 2

до Порядку видачі дозволів на провадження

митно-брокерської діяльності


Дозвіл

серія____ № _______________

на здійснення митної брокерської діяльності


Назва підприємства ____________________________________

Код ЕДРПОУ__________________________________________
Голова Державної фіскальної служби України


________________________________________

(підпис)


М.П.«___»_____ 20____ рік


Читать еще:
 • НБУ определил, сколько инвалюты можно посылать по почте ...
 • Кабмин намерен беспошлинно ввезти 120 тыс. тонн сахара-сырца ...
 • Контроль за транспортировкой спирта усилится ...
 • КМУ уповноважив Голову Державної фіскальної служби Насірова Романа Михайловича підписати Угоди
 • Итоги работы государственных стивидоров Украины ...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +