https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

03.06.15

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

Правила
провадження митної брокерської діяльності.

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають права та обов’язки митних брокерів та агентів з митного оформлення.

1.2. Терміни в цьому Порядку вживаються в значенні відповідно до Митного кодексу України.

ІІ. Права та обов’язки митних брокерів

2.1. Під час здійснення декларування товарів митниці митний брокер та агент з митного оформлення (далі – Агент) мають ті самі права, що й особа, яка вповноважує їх представляти свої інтереси у взаємовідносинах з митницею.

2.2. Митний брокер має право на укладення з одним і більше Агентом, який не перебуває у його штаті, відповідної трудової угоди, умовами якої передбачено виконання таким агентом дій, пов’язаних з пред’явленням митниці товарів, а також документів, потрібних для їх митного контролю та оформлення, безпосередньо від імені цього митного брокера та в інтересах особи, яку представляє митний брокер.

2.3. Митний брокер і Агент мають право вимагати від особи, яку представляє митний брокер, надання документів, відомостей, а також інформації з ознаками конфіденційності відносно особи або товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що ним декларуються, лише в межах, необхідних для забезпечення дотримання вимог Митного кодексу України, інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи.

2.4. Особа, яка вповноважила митного брокера на представлення її інтересів перед митницею, повинна надавати митному брокеру доручення на виконання його функцій лише в цілому. Надання повноважень на декларування товарів одного і того самого обсягу декільком митним брокерам одночасно або обмеження повноважень митного брокера виконанням тільки частини функцій з декларування товарів (або виконанням операцій у межах однієї функції) не допускається.

2.5. Митний брокер, крім обов’язків, установлених Митним кодексом України для декларанта, зобов’язаний:

мати у своєму штаті Агента, який має право на декларування митниці товарів та транспортних засобів комерційного призначення (крім фізичних осіб-підприємців);

перед декларуванням товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, перевіряти повноваження особи, інтереси якої він представляє перед митницею, щодо наявності у неї документів, які підтверджують її право на вчинення відносно товарів та транспортних засобів комерційного призначення дій, пов’язаних з їх розпорядженням (володінням) або користуванням;

сприяти, в разі потреби, проведенню ветеринарного, санітарного, фітосанітарного та інших видів державного контролю товарів та транспортних засобів комерційного призначення, які підлягають цим видам державного контролю;

забезпечити дотримання Агентом заборон і обмежень щодо користування та розпорядження товарами і транспортними засобами комерційного призначення, митне оформлення яких не завершене;

подавати для ознайомлення суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, на їх вимогу, підтвердження права на здійснення митної брокерської діяльності;

вести реєстр договорів про надання послуг з декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України і надавати відповідному фіскальному органу, на його вимогу, інформацію про умови цих договорів;

крім змін, що є підставою для переоформлення дозволу, додатково письмово повідомляти ДФС про зміну даних, зазначених у заяві про надання (переоформлення) дозволу на провадження митної брокерської діяльності протягом десяти днів з дня виникнення таких змін;

забезпечити належний контроль за діяльністю Агентів, з якими митний брокер перебуває в трудових відносинах або з якими укладено відповідні трудові угоди у частині недопущення ними при виконанні своїх посадових обов’язків порушень вимог законодавства України з питань державної митної справи.

Керівник підприємства (митний брокер) несе повну відповідальність, установлену законодавством, за дії Агента під час декларування ним товарів і транспортних засобів комерційного призначення.

2.6. Агент виконує свої обов’язки відповідно до укладеного з митним брокером договору, у порядку та в обсязі, передбачених Митним кодексом України та іншими актами законодавства України.

2.7. Агент зобов’язаний:

на вимогу митниці пред’явити товари і транспортні засоби комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення;

подавати посадовим особам митниці документи, що містять відомості, потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, прийнятих ним відповідно до укладеного митним брокером відповідного договору;

під час прийняття відповідно до укладеного договору товарів і транспортних засобів комерційного призначення для їх декларування, перевіряти наявність усіх необхідних документів на ці товари та транспортні засоби комерційного призначення;

забезпечувати своєчасне інформування особи, яка передала йому товари і транспортні засоби комерційного призначення для пред’явлення митниці, та посадових осіб митниці про виявлені пошкодження тари та упаковки, а також про невідповідність цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення відомостям про них, зазначеним у комерційних, транспортних та інших супровідних документах;

на звернення посадових осіб митниці сприяти в організації навантаження, вивантаження, перевантаження, визначення кількості товарів, що підлягають митному оформленню, відкриття упаковки, приміщень та інших місць, де можуть бути товари та транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають контролю з боку органів ДФС;

дотримуватись встановлених заборон і обмежень щодо користування та розпорядження товарами та транспортними засобами комерційного призначення, митне оформлення яких не завершене;

при виконанні своїх посадових обов’язків не допускати порушень вимог законодавства України з питань державної митної справи.

2.8. Обов’язки і відповідальність митного брокера і Агента перед митницею не можуть бути обмежені договором митного брокера з особою, яку він представляє.

Обов’язки і відповідальність Агента перед митницею не можуть бути обмежені умовами трудового договору, укладеного ним з митним брокером.

2.9. При здійсненні декларування товарів і транспортних засобів комерційного призначення митний брокер і Агент несуть відповідальність в установлену законодавством порядку.

2.10. Митний брокер повинен забезпечити належне зберігання всієї документації, пов’язаної зі здійсненням своєї діяльності, протягом 1095 днів, починаючи з календарного року, наступного після року митного оформлення товару та/або транспортного засобу комерційного призначення.

2.11. Митний брокер зобов’язаний надати органу ДФС (на підставі відповідного запиту органу ДФС) протягом двох днів завірені підприємством копії, а за потреби – оригінали документів, пов’язані зі здійсненням митної брокерської діяльності цим підприємством в частині декларування ним товарів і транспортних засобів комерційного призначення.

2.12. Інформація, отримана митним брокером та Агентом від особи, яку представляє митний брокер, у процесі виконання митних формальностей, може використовуватися виключно для цілей виконання цих формальностей.

  

ІІІ. Контроль за діяльністю митних брокерів в частині дотримання ними вимог законодавства в сфері державної митної справи.

3.1. Контроль за дотриманням митними брокерами вимог законодавства в сфері державної митної справи здійснюють ДФС та митниці.

3.1.2. Контроль за діяльністю митних брокерів здійснюють митниці під час здійснення операцій митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення.

3.1.3. Контроль за додержанням митними брокерами вимог, встановлених цим наказом здійснюють митниці та ДФС.

3.2. Дію Дозволу може бути зупинено або анульовано тільки за рішенням спільної робочої групи ДФС і Адміністрації Держприкордонслужби України (далі – спільна робоча група) на підставі встановлених митницею та/або ДФС порушень підприємством митних правил, вимог законодавства України з питань державної митної справи.

Митниця, яка під час здійснення операцій митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення встановила порушення митним брокером вимог нормативно-правових актів з питань державної митної справи, Правил провадження митної брокерської діяльності цього наказу, зобов’язана протягом 5 робочих днів надати (надіслати) до ДФС письмове подання про зупинення дії (анулювання) Дозволу такому підприємству з детальним описом та документальним підтвердженням таких порушень.

Зупинення дії Дозволу відбувається шляхом блокування реєстраційного номера підприємства у реєстрі митних брокерів із зазначенням причини такого зупинення.

Анулювання Дозволу здійснюється шляхом анулювання реєстраційного номера підприємства у реєстрі митних брокерів із зазначенням причини анулювання.

3.3. Підставами для розгляду питання щодо зупинення дії Дозволу є:

порушення митним брокером або Агентом, яке не призвело до звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

порушення митним брокером або Агентом, яке призвело до звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

відсутність у штаті підприємства Агента, який має право на декларування митниці товарів і транспортних засобів комерційного призначення;

систематичне порушення митним брокером або Агентом нормативно-правових актів з питань державної митної справи;

порушення митним брокером та/або агентом з митного оформлення Правил провадження митної брокерської діяльності.

3.4. Дозвіл анулюється рішенням спільної робочої групи та оформлюється Протоколом засідання такої групи ДФС.

3.5. У разі притягнення Агента до кримінальної відповідальності у справах про контрабанду та адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з провадженням митної брокерської діяльності, митниця, яка встановила таке порушення, протягом п’яти робочих днів повідомляє ДФС шляхом надання (надсилання) до ДФС завіреної митницею постанов(и) у справі про порушення митних правил, яка(і) набрала(и) законної сили, для прийняття спільною робочою групою рішення про зупинення або анулювання дії Дозволу.

Директор Департаменту

податкової, митної політики,

та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук


Читать еще:
  • ВР ратифицировала соглашение с Боснией и Герцеговиной об автомобильных перевозках...
  • Президент рассказал студентам о преимуществах ВТО
  • Евровизы для украинцев подорожают...
  • Про внесення змён до Митного тарифу України ...
  • С 1 июля 2015 г. вступают в силу изменения в Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) и Служебных инструкций (СИ) к СМГС ©
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +