https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

14.12.18 13.12.18 12.12.18
USD 27.867006 27.808135 27.713165
EUR 31.687573 31.55111 31.53481
GBR 35.267978 35.004282 34.950138
RUB 0.4206 0.41866 0.41673

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8613.12.18 17:48
Declaration 5.15706.12.18 17:24
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

13.06.15

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А ЗКиїв


Про діяльність митних брокерів


Відповідно до пунктів 8.1-8.7 стандартних правил розділу 8 „Відносини між митною службою та третіми сторонами” загального додатка до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур від 18.05.1973, до якої Україна приєдналась згідно із Законом України від 05 жовтня 2006 року № 227-V „Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур”, статей 15, 16 та 19 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV „Про міжнародні договори України”, Митного кодексу України, з метою забезпечення діяльності митних брокерів та агентів з митного оформлення


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити такі, що додаються:


Порядок подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею;


форми заяв про надання, переоформлення, зупинення, анулювання дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності;


форму Витягу з реєстру митних брокерів.


2. Визнати такими, що втратили чинність:


наказ Державної митної служби України від 18.08.2009 № 767 „Про затвердження Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.09.2009 за № 868/16884;


наказ Державної митної служби України від 30.11.2009 № 1142 „Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2009 за № 1243/17259;


наказ Державної митної служби України від 08.12.2009 № 1169 „Про затвердження Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2009 за № 1259/17275;


наказ Міністерства фінансів України від 28.11.2012 № 1233 „Про затвердження форми акта перевірки, який складається за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю митних брокерів, та внесення змін до наказу Державної митної служби України від 30.11.2009 № 1142”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.12.2012 за № 2052/22364.3. Установити, що до 01.10.2015 митні брокері, які на момент набрання чинності цим наказом провадили митну брокерську діяльність на підставі ліцензії, мають право продовжувати надавати такі послуги до отримання ними відповідного дозволу.


4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення наказу.


5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


6Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та заступника Голови Державної фіскальної служби України Лікарчука К.І.Міністр Н. ЯреськоПОГОДЖЕНО:


Міністр внутрішніх справ України А. Аваков


Голова Державної регуляторної

служби України К. ЛяпінаПРОЕКТЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України

Порядок

подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує подання та розгляд заяви про надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності (далі – Дозвіл), а також надання, зупинення дії та анулювання дозволу на провадження митної брокерської діяльності.


1.2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні відповідно до Митного кодексу України.


Дозвіл надається суб’єкту господарювання шляхом його включення до реєстру митних брокерів.


Митним брокером може бути тільки резидент.


1.3. Дія Дозволу, наданого головному підприємству, поширюється на всі філії підприємства та/або інші відокремлені підрозділи підприємства.


1.4. Фізична особа-підприємець може бути одночасно митним брокером і агентом з митного оформлення (далі – Агент).

1.5. Державна фіскальна служба України забезпечує оприлюднення реєстру митних брокерів кожного місяця.

II. Надання Дозволу

2.1. З метою отримання Дозволу підприємство:


поштовим зв’язком надсилає до ДФС заяву установленої форми про надання підприємству Дозволу. Заява заповнюється у друкованому вигляді за допомогою друкувального пристрою на аркуші паперу формату А4.


У заяві про надання або переоформлення Дозволу будь-які дописки, підчистки, виправлення тощо не допускаються. Дані, зазначені у такій заяві, засвідчуються підписом керівника та печаткою підприємства (за наявності).


2.2. За достовірність відомостей, зазначених у заяві, відповідальність несе керівник підприємства відповідно до законодавства.


2.3. Заява реєструється ДФС відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.


Рішення за такою заявою приймається спільною робочою групою, створеною відповідно до наказу ДФС та Адміністрації Держприкордонслужби України (далі – спільна група), протягом 20 робочих днів з дня її надходження до ДФС.


Рішення про надання, зупинення дії, анулювання Дозволу оформляється протоколом засідання спільної групи.


Під час розгляду заяви ДФС перевіряє відомості, зазначені у заяві.


2.4. Підставою для прийняття спільною робочою групою рішення про відмову у включенні підприємства до реєстру митних брокерів є неповні або недостовірні дані, що містяться у заяві про надання Дозволу.

Про відмову у включенні до реєстру митних брокерів ДФС протягом трьох робочих днів повідомляє заявнику в письмовій формі із зазначенням причин відмови.


2.5. У разі відмови у включенні підприємства до реєстру митних брокерів, заявник після усунення причин, які стали підставою для такої відмови, має право повторно надіслати заяву про надання Дозволу.


Рішення про відмову у включенні підприємства до реєстру митних брокерів може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.


2.6. Ведення реєстру митних брокерів здійснює ДФС з використанням засобів автоматизованої інформаційної системи ДФС.


Інформація до реєстру митних брокерів вноситься посадовою особою ДФС протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про включення підприємства до такого реєстру.


2.7. Витяг з реєстру митних брокерів виготовляється в день включення підприємства до такого реєстру і заповнюється за допомогою друкувального пристрою персональної електронно-обчислювальної машини на аркушах паперу формату А4 за встановленою формою.


Витяг з реєстру митних брокерів підписується керівником структурного підрозділу ДФС, на який покладено обов’язки з ведення такого реєстру.


Будь-які виправлення, дописки, підчистки тощо у витязі не допускаються.


Датою надання Дозволу є дата включення підприємства до реєстру митних брокерів.


2.8. Реєстраційний номер митного брокера у реєстрі митних брокерів формується за такою схемою:


серія АA № BВВВ,


де: АА – літери, які відображають серію дозволу;


ВВВВ – порядковий номер у реєстрі, який присвоюється у порядку зростання починаючи з 0001.


Повторне використання реєстраційного номера у реєстрі митних брокерів не допускається.


2.9. Право використання Дозволу не може передаватись іншій особі.


2.10. Митний брокер може розпочати декларування товарів з моменту включення у реєстр митних брокерів.


Витяг з реєстру митних брокерів протягом трьох робочих днів після дати включення підприємства у такий реєстр надсилається ДФС поштовим зв’язком на адресу місцезнаходження підприємства, яка зазначена у заяві про надання (переоформлення) Дозволу.


2.11. У разі втрати або пошкодження витягу з реєстру митних брокерів, підприємство може письмово звернутись до ДФС про повторне надання (надсилання) такого витягу.


Заява про повторне надання витягу з реєстру митних брокерів заповнюється в довільній формі у друкованому вигляді за допомогою друкувальних засобів на аркуші паперу формату А4. У заяві зазначаються реквізити заявника (код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), повне найменування, місцезнаходження тощо) та причини повторного надання витягу. Дані, зазначені у такій заяві, засвідчуються підписом керівника та печаткою підприємства (за наявності).


Відсутність або пошкодження витягу з реєстру митних брокерів не є підставою для призупинення або анулювання дозволу, якщо при цьому не прийнято рішення про таке призупинення або анулювання.

ІІІ. Переоформлення, зупинення дії та анулювання Дозволу

3.1. Переоформлення Дозволу здійснюється шляхом внесення відповідних змін до реєстру митних брокерів.


3.2. Підстави для зупинення дії, анулювання та переоформлення Дозволу встановлені Митним кодексом України.


3.3. У разі виникнення підстав для переоформлення Дозволу, підприємство зобов’язане протягом 30 днів з дати їх виникнення подати (надіслати поштою) до ДФС заяву установленої форми про переоформлення Дозволу (із зазначенням причин для переоформлення). Внесення змін до реєстру митних брокерів здійснюється у тому самому порядку, що і включення.


На підставі рішення спільної групи про переоформлення Дозволу посадова особа ДФС вносить відповідні зміни до реєстру митних брокерів.


3.4. Одночасно із внесенням змін до реєстру митних брокерів попередній реєстраційний номер митного брокера у реєстрі митних брокерів визнається недійсним.


3.5. Ненадання ДФС в установлений строк заяви про переоформлення Дозволу є підставою для розгляду питання про зупинення дії такого дозволу на строк до 30 днів, але не більше ніж до моменту усунення підприємством таких порушень.


Про зупинення дії Дозволу підприємство письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.


Підприємство після усунення порушень, які були підставою для зупинення дії Дозволу, надсилає до ДФС заяву про переоформлення Дозволу.


3.6. Під час переоформлення Дозволу його дія не зупиняється.


3.7. Інформація, яка міститься у реєстрі митних брокерів і розміщена в автоматизованій інформаційній системі ДФС, є доступною для перегляду посадовими особами ДФС, митниць, у межах їх компетенції відповідно до вимог цього наказу.


3.8. Дію Дозволу може бути зупинено або анульовано тільки за рішенням спільної групи.


Зупинення дії Дозволу відбувається шляхом блокування реєстраційного номера підприємства у реєстрі митних брокерів із зазначенням причини такого зупинення.


Анулювання Дозволу здійснюється шляхом анулювання реєстраційного номера підприємства у реєстрі митних брокерів із зазначенням причини анулювання.


3.9. Розгляд питань про зупинення дії Дозволу або його анулювання (крім випадків, коли такі питання розглядаються за заявою підприємства, якому надано Дозвіл) здійснюється спільною групою з обов'язковим запрошенням представників підприємства, якому надано Дозвіл.


IV. Контроль за діяльністю митних брокерів у частині дотримання ними вимог законодавства у сфері державної митної справи


4.1. Митна брокерська діяльність провадиться:

у частині ведення господарської діяльності – відповідно до установлених законодавством України вимог до провадження господарської діяльності;

у частині надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів комерційного призначення – відповідно до законодавства України з питань державної митної справи.


4.2. Митниця, яка під час здійснення операцій митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення встановила порушення митним брокером вимог нормативно-правових актів та/або законодавства України з питань державної митної справи, які призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зобов’язана протягом п’яти робочих днів письмово інформувати ДФС з детальним описом та документальним підтвердженням таких порушень.


4.3. У разі притягнення Агента до кримінальної відповідальності у справах про контрабанду або до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з провадженням митної брокерської діяльності, митниця, яка встановила або отримала інформацію про таке порушення, протягом п’яти робочих днів повідомляє ДФС шляхом надання (надсилання) до ДФС наявних документальних підтверджень, у тому числі, завірених митницею постанов у справах про порушення митних правил, які набрали законної сили.

 

Директор Департаменту

податкової, митної політики

та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук


Источник:  https://www.facebook.com/groups/mdseminar/


Читать еще:
 • Новая объездная дорога доведет до границы
 • Кабмин решил судьбу "дальнобойщиков"
 • Харківська митниця ДФС почала видачу Витягів з реєстру митних брокерів.
 • Здёйснення у пунктах пропуску через державний кордон Украџни санётарно-епёдемёологёчного, ветеринарного, фётосанётарного, екологёчного, радёологёчного контролю...
 • Украина наращивает экспорт и импорт...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования