https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

14.12.18 13.12.18 12.12.18
USD 27.867006 27.808135 27.713165
EUR 31.687573 31.55111 31.53481
GBR 35.267978 35.004282 34.950138
RUB 0.4206 0.41866 0.41673

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8613.12.18 17:48
Declaration 5.15706.12.18 17:24
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

30.06.15

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

А. ЯЦЕНЮК

“ ” 2015 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо оптимізації територіальних органів державної
фіскальної служби
____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44—48, ст. 552) такі зміни:

1) пункт 341 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

341) органи доходів і зборів — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, його територіальні органи;”;

2) статтю 25 викласти в такій редакції:

Стаття 25. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників

1. Скарга на рішення, дії або бездіяльність посадової особи або іншого працівника територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, подається керівникові такого органу.

2. Скарга на рішення, дії або бездіяльність територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

3. Виконання оскаржуваного рішення може бути зупинено повністю чи в певній частині посадовою особою або органом, що розглядає скаргу. Посадова особа або орган, які розглядають скаргу, зобов’язані надати особі, яка подала скаргу, належним чином обґрунтовану письмову відповідь у визначений законом строк. Виконання оскаржуваного податкового повідомлення-рішення здійснюється у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.”;

3) у підпункті 6 частини другої статті 255, частинах першій і третій статті 320, частині третій статті 332 слова “(митний пост)” у всіх відмінках і числах виключити;

4) частину другу статті 332 викласти в такій редакції:

2. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю і в межах такої зони товарів, транспортних засобів, громадян, які не перетинають митний кордон України, посадових осіб державних органів, які не здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 319 цього Кодексу, відбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю і допускаються тільки з письмового дозволу керівника відповідного органу доходів і зборів або особи, яка виконує його обов’язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, — також за погодженням з начальником відповідного органу охорони державного кордону. Особам, допущеним у зону митного контролю, забороняється втручатися у дії посадових осіб митниці, які здійснюють митний контроль та митне оформлення, а також вчиняти будь-які дії щодо товарів, транспортних засобів, а також інших осіб, які перебувають у зоні митного контролю, якщо інше не передбачено законом.”;

5) статтю 546 викласти в такій редакції:

Стаття 546. Митниці

1. Митниці є структурними підрозділами територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, які у зоні своєї діяльності забезпечують виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів.

2. Митниця провадить свою діяльність у зоні діяльності відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

3. У міру необхідності митниці створюються у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах та інших об’єктах, розташованих у зоні діяльності територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Зони діяльності митниць визначаються положеннями про них.

4. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, у визначеному законом порядку.

5. Начальник митниці призначається керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.”;

6) статтю 547 виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55747
Читать еще:
 • Щодо класифікації тепло- та звукоізоляційного матеріалу на основі скловолокна
 • В новый год с новыми бланками ГТД ...
 • Украина уменьшила экспорт электроэнергии...
 • Щодо проведення обов'язковоџ лабораторноџ перевёрки товарёв...
 • Про інформацію щодо Регламентів ЄС з питань класифікації товарів
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования