https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

26.06.19 25.06.19 24.06.19
USD 26.191023 26.191201 26.266416
EUR 29.826337 29.842254 29.723076
GBR 33.331102 33.393671 33.237994
RUB 0.4189 0.41633 0.41607

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8925.06.19 17:51
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1408.04.19 17:54
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

08.06.16

Надання статусу уповноваженого економічного оператора


1.. Для надання статусу уповноваженого економічного оператора до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, підприємством подається:

1) заява про надання статусу уповноваженого економічного оператора;

2) згода на проведення органами доходів і зборів оцінки відомостей щодо відповідності критеріям для надання статусу уповноваженого економічного оператора;

3) анкета самооцінки щодо відповідності для надання статусу уповноваженого економічного оператора.

Підприємством разом із документами, зазначеними в абзацах другому — четвертому цієї частини, можуть подаватися додаткові відомості, які зумовлені особливостями його діяльності та видом сертифіката уповноваженого економічного оператора, який воно бажає отримати.

2. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, протягом 30 робочих днів з дати реєстрації документів, визначених частиною першою цієї статті, здійснюється їх попередній розгляд, за результатами якого підприємству направляється повідомлення:

1) про початок проведення органами доходів і зборів оцінки відомостей щодо відповідності критеріям для надання статусу уповноваженого економічного оператора;

2) про відмову в подальшому розгляді заяви про надання статусу уповноваженого економічного оператора, якщо:

а) подано не всі документи, визначені частиною першою цієї статті, або такі документи заповнено не в повному обсязі;

б) підприємство перебуває у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство, відносно підприємства порушено провадження у справі про банкрутство, підприємство перебуває у процесі припинення;

в) протягом трьох років, що передують даті реєстрації документів, визначених частиною першою цієї статті, посадові особи підприємства, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) підприємства були притягнені до кримінальної відповідальності за вчинення злочину у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності, за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів або до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбачених статтями 482—485 цього Кодексу;

г) не минуло трьох років з дати анулювання раніше виданого підприємству сертифіката уповноваженого економічного оператора відповідного виду, крім випадку, коли такий сертифікат був анульований за заявою уповноваженого економічного оператора.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, з урахуванням місця реєстрації підприємства та/або місця здійснення ним операцій з товарами, визначає митниці, які залучатимуться до проведення оцінки відомостей щодо відповідності критеріям для надання статусу уповноваженого економічного оператора, про що повідомляється підприємству.

4. При проведенні оцінки відомостей щодо відповідності критеріям для надання статусу уповноваженого економічного оператора органи доходів і зборів мають право:

1) запитувати та отримувати доступ до документів підприємства;

2) отримувати доступ до приміщень та майданчиків, що використовує підприємство;

3) отримувати доступ до інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, що використовує підприємство;

4) надсилати запити до державних органів, державних і недержавних установ, організацій і підприємств, в розпорядженні яких відповідно до вимог законодавства знаходяться або можуть знаходитись відомості, які потребують підтвердження;

5) використовувати при проведенні такої оцінки висновки або інші документи, надані спеціалістами або експертами.

При проведенні оцінки відомостей щодо відповідності підприємства критеріям “задовільна система ведення комерційної та транспортної документації” і “дотримання стандартів надійності та безпеки” здійснення органами доходів і зборів заходів, визначених підпунктами 1 і 2 абзацу першого цієї частини, є обов’язковим.

5. Органи доходів і зборів зобов’язані:

здійснювати заходи, передбачені частиною четвертою цієї статті, виключно в обсягах, необхідних для оцінки відомостей, зазначених підприємством в анкеті самооцінки підприємства щодо відповідності критеріям для надання статусу уповноваженого економічного оператора, а також підтвердження відповідності підприємства таким критеріям;

дотримуватись вимог щодо конфіденційності інформації відповідно до статті 11 цього Кодексу.

6. Підприємство, що звернулось із заявою про надання статусу уповноваженого економічного оператора, зобов’язане надати органам доходів і зборів усі відомості, необхідні для проведення оцінки відповідності критеріям для надання статусу уповноваженого економічного оператора.

7. Ненадання підприємством відомостей, зазначених у частині шостій цієї статті, або перешкоджання у здійсненні органами доходів і зборів заходів, передбачених цим Кодексом, для оцінки відомостей щодо відповідності критеріям для надання статусу уповноваженого економічного оператора, є підставою для припинення проведення такої оцінки та відмови в наданні статусу уповноваженого економічного оператора, про що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, письмово повідомляє підприємство протягом десяти робочих днів.

8. Оцінка відомостей щодо відповідності критеріям для надання статусу уповноваженого економічного оператора проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, протягом 120 календарних днів з дати реєстрації документів, зазначених у частині першій цієї статті.

9. У строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня завершення оцінки відомостей щодо відповідності критеріям для надання статусу уповноваженого економічного оператора, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, направляє підприємству повідомлення про результати проведеної оцінки.

У разі відповідності підприємства критеріям для надання статусу уповноваженого економічного оператора з урахуванням обраного виду сертифіката підприємству разом із повідомленням про результати проведеної оцінки направляється копія наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, про видачу сертифіката уповноваженого економічного оператора.

У разі невідповідності підприємства критеріям для надання статусу уповноваженого економічного оператора з урахуванням обраного виду сертифіката у повідомленні про результати проведеної оцінки зазначаються причини невідповідності.

10. Сертифікат уповноваженого економічного оператора видається підприємству або надсилається за допомогою поштового зв’язку за його бажанням.


Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей


Читать еще:
  • Умови зняття з контролю операції резидента в разі імпорту товару
  • Про перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов'язана з проведенням ризикових фінансових операцій
  • Лукашенко заявляет, что Украина нужна ЕЭП...
  • Новая объездная дорога доведет до границы
  • Минфин сэкономил на возмещении НДС
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +