https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ митне оформлення вантажів в Харкові і Харківській області м.Харків, вул. Клочківська, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

04.06.20 03.06.20 02.06.20
USD 26.7544 26.7955 26.8181
EUR 29.9609 29.9185 29.8043
GBR 33.6503 33.5748 33.2397
RUB 0.38953 0.38988 0.38467

Міжбанківський
валютний ринок    Курс валют НБУ від MDoffice

Програми MDoffice

Explorer 2.9703.06.20 17:48
Declaration 5.15719.05.20 17:55
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.2119.05.20 18:00
EUR.1 1.3109.07.19 10:10

Український класифікатор товарів ЗЕД

Митний кодекс

Як нас знайти
Митний експерт
  База знань ДФС
  Інкотермс
  Реєтр гарантів
  Розрахунок митних платежів (Україна)
  Електронні бази даних ЄС
  Пошук автотранспорту
  ДСТУ
  Біржова інформація
Харківська митниця
  Телефони Харківській митниці
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платіжні реквізити
Правила для громадян
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма митної декларації для громадян
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вивоз валюти
  Культурні цінності
  Постійне місце проживання
  Що таке "Особисті речі"
Акредитація, або з чого почати ЗЕД
Корисні посилання
  Президент України
  Законодавство України
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

13.03.17

Про здійснення верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товару з країн Європейського Союзу    З метою підвищення ефективності роботи з перевірки сертифікатів з перевезення товару форми EUR. 1 (далі - сертифікат) та декларацій інвойсів відповідно до статті 33 Протоколу 1 "Щодо визначення концепції "Товарів, що походять з певної країни" і методів адміністративного співробітництва" до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27 червня 2014 року (далі - Протокол 1) та з урахуванням Пояснення Комісії ЄС (2007/С 83/01 від 17.04.2007) необхідно керуватися наступним.

    Без здійснення верифікації (перевірки достовірності) для цілей застосування преференцій вважаються непридатними документи про походження товарів з наступних технічних причин:

 •  бланк наданого сертифіката не відповідає зразку бланку, наведеному у додатку III до Протоколу 1 (істотна різниця у розмірі чи кольорі, відсутній номер сертифіката, сертифікат заповнений мовою, що не є однією з офіційних мов Сторін Угоди); водночас, як виняток із правил, графа 11 сертифіката може бути розділена на дві частини для проставлення печатки митного органу країни ЄС;
 • не заповнено одну або декілька з обов'язкових граф сертифіката (наприклад, графа 4);
 • відсутній відбиток печатки митниці країни ЄС (графа 11);
 • в графах 2 та 5 сертифіката зазначено відомості про країну (групу країн), яка не є учасником Угоди;
 • граничний термін дії сертифіката/декларації інвойс закінчився, за винятком випадку, якщо такий сертифікат/декларація інвойс був дійсним та поданий митниці на момент поміщення товарів у митний режим "митний склад" (стаття 24 (3) Протоколу 1).

    У разі неприйняття сертифіката з технічних причин митницею ДФС оригінал цього сертифіката повертається імпортеру для отримання нового сертифіката після здійснення експорту товарів відповідно до положень статті 18 (1)(b) Протоколу 1, в справах митниці ДФС залишається копія цього сертифіката.

    Відповідно до вимог пункту 1 статті 33 Протоколу 1 подальші перевірки підтверджень походження мають здійснюватись у довільному порядку або тоді, коли митні органи країни імпорту мають обґрунтовані сумніви в достовірності таких документів, статусі походження відповідних товарів або виконанні інших вимог цього Протоколу.

    До обґрунтованих сумнівів щодо достовірності документів про походження товару відносяться, наприклад, такі випадки:

 • проставлений в сертифікаті відбиток печатки посадової особи митниці країни ЄС відсутній в зразках відбитків печаток, доведених до митниць ДФС;
 • сертифікат або декларація інвойс не підписані експортером (за винятком декларацій інвойсів, складених затвердженими експортерами);
 • структура номера авторизації затвердженого експортера не відповідає структурі номера, доведеного до митниць ДФС;
 • в графі 11 сертифіката відсутній підпис та/або дата видачі (дата може бути проставлена окремо та/або міститися у відбитку печатки митниці країни ЄС, у разі якщо це передбачено доведеним до митниць ДФС зразком відбитку печатки);
 • маркування на продукції/пакувальній тарі або на інших супровідних документах свідчить про інше походження товару ніж зазначено в документі про походження товару;
 • код товарної номенклатури (на рівні перших чотирьох знаків), зазначений у документі про походження товару або в комерційних/товаросупровідних документах, відрізняється від коду, задекларованого в митній декларації, за умови зміни правила походження до товару;
 • дата декларування експортером відомостей про країну походження товару в графі 12 сертифіката пізніше дати видачі сертифіката, зазначеної у графі 11 цього сертифіката;
 • до сертифіката внесені виправлення/дописування, які не засвідчені відбитком печатки митниці країни ЄС (виправлення/дописування можуть бути засвідчені відбитком печатки митниці країни ЄС, який відрізняється від відбитку печатки, проставленого у графі 11 цього сертифіката).

    Зауважимо, що подання суб'єктами ЗЕД документів про походження товару з метою відновлення преференційного режиму відповідно до статті 301 Митного кодексу України не є підставою (причиною) для здійснення перевірки цих документів (без обгрунтованих сумнівів щодо достовірності документів про походження товару).

    Перевірка підтверджень походження може також здійснюватися у довільному порядку (вибірково) за наявності відповідного доручення ДФС.

    У разі наявності обгрунтованих сумнівів щодо достовірності сертифіката або декларації, перевірка цих документів здійснюється шляхом направлення до ДФС відповідного запиту згідно з наказом Держмитслужби від 13.09.2010 № 1050 "Про затвердження Порядку направлення до Держмитслужби звернень митних органів щодо проведення перевірки сертифікатів про походження товару".

    З урахуванням пункту 2 статті 33 Протоколу 1 до Угоди разом із запитом до ДФС направляються:

 • двостороння копія сертифіката (на одному аркуші) із заповненою та засвідченою митницею ДФС графою 13 сертифіката (за винятком дати запиту про проведення перевірки достовірності сертифіката та походження товару);
 • копія засвідченого митницею ДФС інвойсу, якщо він був поданий;
 • будь-які отримані документи й інформація, що вказують на недостовірність інформації, наведеної в підтвердженні походження.

    Звертаємо увагу, що статтею 30 Протоколу 1 наведено розбіжності й формальні помилки, які можуть міститися в сертифікаті з перевезення форми EUR. 1 та не впливають на походження товарів.

    Так, виявлення незначних розбіжностей між відомостями, наведеними в підтвердженні походження й документах, поданих до митної служби для виконання формальностей, пов'язаних з імпортуванням товарів, не спричиняє нікчемності такого підтвердження походження, якщо встановлено у належний спосіб, що цей документ відповідає представленим товарам.

    Очевидні формальні помилки у підтвердженні походження, такі як помилки друку (наприклад, зміщення відомостей однієї чи декілька граф в іншу графу сертифіката), не є причиною для відхилення такого документа, як що ці помилки не спричиняють сумнівів щодо правильності відомостей, наведених у документі.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

Лист від 03.03.2017 р. № 5466/7/99-99-19-03-17

 


Читать еще:
 • Прес-конференцёя Володимира Скомаровського ...
 • Консультирует МД ОФфис
 • Большинство отечественных нефтеперерабатывающих заводов, не выдержав конкуренцию с импортом, приостановили производство. Но до весны цены на бензин...
 • Затвердження Регламенту проведення звірки інформації
 • Сколько Украина заработает на транзите?...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты