https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

USD
EUR
GBR
RUB

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

22.09.2005

Раздел: Ј Оформление ГТД

ЈПроект
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЏНИ НАКАЗ
Ј___.___.2005 ќ ____
Киџв
Зарењстровано в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни
___.___.2005 за ќ ____/______


Про внесення змёни до наказу Держмитслужби Украџни вёд 20.04.2005 ќ 314
Вёдповёдно до Митного кодексу Украџни та з метою подальшого вдосконалення й спрощення порядку митного контролю й митного оформлення товарёв ёз застосуванням вантажноџ митноџ декларацёџ


НАКАЗУЮ:


1. Унести змёну до Порядку здёйснення митного контролю й митного оформлення товарёв ёз застосуванням вантажноџ митноџ декларацёџ, затвердженого наказом Державноџ митноџ служби Украџни вёд 20.04.2005 ќ 314 ё зарењстрованого в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни 27.04.2005 за ќ 439/10719 (далё - Порядок), виклавши додаток 1 до Порядку в редакцёџ, що додањться.

2. Начальникам регёональних митниць, митниць забезпечити ёнформування суб’њктёв зовнiшньоекономiчноџ дёяльностё про вимоги цього наказу.

3. Департаменту органёзацёџ митного контролю (Сьомка С.М.) ё Юридичному департаменту (Боженко ђ.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну рењстрацёю до Мёнёстерства юстицёџ Украџни.

4. Установити, що цей наказ набирањ чинностё з дня його офёцёйного опублёкування.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ЈТ.в.о. Голови Державноџ митноџ Ј
Јслужби Украџни
ЈВ.В.Вовк

Додаток 1
до Порядку здёйснення митного контролю й митного оформлення товарёв ёз застосуванням вантажноџ митноџ декларацёџ

Ј
(у редакцёџ наказу Державноџ
митноџ служби Украџни
вёд ___.___.2005 ќЈ____)
Ј
Ј
Ј
Форма
Ј
ђнформацёйний аркуш митного контролю товарёв за ВМД
ќЈ__________/_/________
Ј
ђ.ЈНа прийняття ВМД уповноваженоЈ________________________________________________
(посада, прёзвище, ёнёцёали посадовоџ особи)
Посадова особа ПМО*Ј____________________________________________________________
(посада, пёдпис, дата, час, ёнёцёали, прёзвище)
Ј
ђђ.ЈПропозицёџ щодо потреби проведення митного огляду
Ј

Мета проведення митного огляду
Пёдпис, ёнёцёали,
прёзвище посадовоџ
особи
1
2
Ј
Ј
Ј

Ј

Без огляду
З оглядом
Iђђ.ЈРёшення начальника ПМО або ёншоџ посадовоџ особи, яка мањ право приймати рёшення про потребу проведення митного огляду

Ј
________________________________________________________________________________
(змёст рёшення; зё складенням Акта про проведення митного огляду товарёв/без складення такого Акта)
_______________________________________________________________________________.
Ј
Доручено провести митний огляд товарёвЈ____________________________________________
(посада, прёзвище, ёнёцёали посадовоџ особи)
________________________________________________________________________________
(посада, пёдпис особи, яка прийняла рёшення, дата, ёнёцёали, прёзвище)
Ј
ђV.ЈРезультати митного огляду**:
________________________________________________________________________________
(товар вёдповёдањ вёдомостям, заявленим у ВМД ё товаросупровёдних документах; CID-коди перевёрено тощо)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(посада, пёдпис, ёнёцёали, прёзвище посадовоџ особи, що провела митний огляд)
Ј

Ј
Мёсце штампа
„Пёд митним
контролем”
Ј
Ј


Ј
Час початкуЈ_________Јгод.Ј_______Јхв.
Час закёнченняЈ_______Јгод.Ј_______Јхв.
Ј
Ј
V.ЈВМД, ёншё документи, що були поданё для митного оформлення товарёв, отримавЈ________________________________________________________________________
(пёдпис, дата, час, ёнёцёали, прёзвище декларанта)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вёдривний талон ђнформацёйного аркуша митного контролю товарёв за ВМД
ќЈ__________/_/________
Ј
Час подання ВМД, заповненоџ згёдно з обраним митним режимом, џџ електронноџ копёџ та комплекту документёвЈ_______Јгод.Ј_______Јхв.
Ј
ДекларантЈ______________________________________________________________________
(посада, ёнёцёали, прёзвище)
Ј
Посадова особа ПМО*Ј____________________________________________________________
(посада, пёдпис, дата, ёнёцёали, прёзвище)
Ј
*ЈПосадова особа ПМО, до функцёональних обов’язкёв якоџ вёднесено право розподёлу ВМД мёж посадовими особами ПМО.
**ЈЗаповнюњться в разё проведення митного огляду без складення Акта.
Ј
Источник: сайт ДМСУ

Вёдповёдно до Митного кодексу Украџни та з метою подальшого вдосконалення й спрощення порядку митного контролю й митного оформлення товарёв ёз застосуванням вантажноџ митноџ декларацёџ 1. Унести змёну до Порядку здёйснення митного контролю й митного оформлення товарёв ёз застосуванням вантажноџ митноџ декларацёџ, затвердженого наказом Державноџ митноџ служби Украџни вёд 20.04.2005 ќ 314 ё зарењстрованого в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни 27.04.2005 за ќ 439/10719 (далё - Порядок), виклавши додаток 1 до Порядку в редакцёџ, що додањться. 2. Начальникам регёональних митниць, митниць забезпечити ёнформування суб’њктёв зовнiшньоекономiчноџ дёяльностё про вимоги цього наказу. 3. Департаменту органёзацёџ митного контролю (Сьомка С.М.) ё Юридичному департаменту (Боженко ђ.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну рењстрацёю до Мёнёстерства юстицёџ Украџни. 4. Установити, що цей наказ набирањ чинностё з дня його офёцёйного опублёкування. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Читать еще:
  • О неотражении в декларации по НДС полученного аванса по экспортному контракту ...
  • "Горячие точки" оставят без оружия...
  • Новые назначения ...
  • Круче гор могут быть только .... Кабмин принял постановление, которым сотрудникам налоговой и таможни дается право не выполнять "неправосудные" решения судов.
  • Причин для девальвации гривни нет, заявляет НБУ ...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +