https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

26.02.18 25.02.18 24.02.18
USD 26.988658 27.071843 27.071843
EUR 33.19335 33.233394 33.233394
GBR 37.745452 37.618594 37.618594
RUB 0.47548 0.47695 0.47695

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.7923.02.18 17:50
Declaration 5.15714.02.18 18:10
Form 3.8723.02.18 14:57
MDOfficeUpdate 1.10524.07.17 17:48
EUR.1 1.2702.02.18 12:09

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

22.09.2005ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЏНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ ПЛАТЕЖђВ

20.09.2005 р. ќ 15/1780

Начальникам регёональних митниць
Начальникам митниць


Податкове роз’яснення про застосування
податкових векселёв при митному оформленнё
вантажёв, що ввозяться на митну територёю
Украџни за договорами комёсёџ

У зв’язку з запитами митних органёв та суб’њктёв господарювання з питання можливостё сплати ПДВ шляхом надання податкових векселёв при ввезеннё на митну територёю Украџни товарёв за договорами комёсёџ, укладеними мёж украџнськими суб’њктами господарювання, вёдповёдно до пёдпункту 4.4.2 пункту 4.4 статтё 4 Закону Украџни "Про порядок погашення зобов'язань платникёв податкёв перед бюджетами та державними цёльовими фондами" вёд 21.12.2000 ќ 2181-III та Порядку надання митними органами роз'яснень окремих положень податкового законодавства, затвердженого наказом Державноџ митноџ служби Украџни вёд 26.07.05 ќ 703, роз’яснюњмо.

Вёдповёдно до статтё 1011 Цивёльного кодексу Украџни за договором комёсёџ одна сторона (комёсёонер) зобов'язуњться за дорученням другоџ сторони (комётента) за плату вчинити один або кёлька правочинёв вёд свого ёменё, але за рахунок комётента.

У вёдповёдностё до пункту 2.4 статтё 2 Закону Украџни "Про податок на додану вартёсть" вёд 03.04.97 ќ 168/97-ВР платником ПДВ њ будь-яка особа, що ёмпортуњ товари на митну територёю Украџни для џх використання або споживання на митнёй територёџ Украџни.

Право власностё на товари, якё ввозяться на митну територёю Украџни за договорами комёсёџ, зберёгањться за комётентом, що визначено статтею 1018 Цивёльного кодексу Украџни, вёдповёдно до якоџ майно, придбане комёсёонером за рахунок комётента, њ власнёстю комётента.

Змёст права власностё визначено у статтё 317 цього ж Кодексу, згёдно якоџ власниковё належать права володёння, користування та розпоряджання своџм майном.

Таким чином, при оподаткуваннё операцёй з ёмпортування товарёв платником ПДВ њ комётент, оскёльки комёсёонер не мањ права користуватися ё розпоряджатися такими товарами.

Аналогёчно операцёям з ёмпортування товарёв, згёдно пёдпункту 7.7.9 пункту 7.7 статтё 7 Закону Украџни "Про податок на додану вартёсть" у разё коли платник податку експортуњ товари за межё митноџ територёџ Украџни, отриманё вёд ёншого платника податку на умовах комёсёџ, консигнацёџ, доручення або ёнших видёв договорёв, якё не передбачають переходу права власностё на такё товари вёд такого ёншого платника податку до експортера, право на отримання бюджетного вёдшкодування мањ такий ёнший платник податку (у разё договорёв комёсёџ - комётент).

Незважаючи на те, що комёсёонер здёйснюњ митне оформлення товару, вён не њ його власником й це, в свою чергу, спричинюњ особливий порядок вёдображення такого ёмпорту у вантажнёй митнёй декларацёџ (ВМД).

Порядком заповнення граф вантажноџ митноџ декларацёџ вёдповёдно до митних режимёв експорту, ёмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитноџ торгёвлё, затвердженим наказом Державноџ митноџ служби Украџни вёд 30.06.98 ќ 380, визначено, що в графё 8 "Одержувач/ђмпортер" зазначаються вёдомостё про одержувача товарёв вёдповёдно до умов зовнёшньоекономёчного договору (контракту). При митному оформленнё за посередницьким договором (контрактом) у графё зазначаються вёдомостё про особу, що набувањ права власностё на товари за цим договором (контрактом).

У графё 9 ВМД "Особа, вёдповёдальна за фёнансове врегулювання" згёдно ђнструкцёџ про порядок заповнення вантажноџ митноџ декларацёџ, затвердженоџ наказом Державноџ митноџ служби Украџни вёд 09.07.97 ќ 307, зазначаються вёдомостё про резидента Украџни, що уклав зовнёшньоекономёчний договёр (контракт), у тому числё комёсёонера - при митному оформленнё товарёв за договором комёсёџ.

Тому, незважаючи на те, що ПДВ сплачуњться комёсёонером, права на податковий кредит вён не мањ. Зазначена сума формуватиме податковий кредит комётента, оскёльки саме вён њ власником товару, що придбавањться. Пёдтвердженням цього права буде оформлена ВМД, в якёй комётента вказано як одержувача товару.

Комётент визначањться як експортер чи ёмпортер, тодё як комёсёонер визначањться лише як особа, вёдповёдальна за фёнансове врегулювання, що пёдтверджуњться первинними документами, зокрема вантажними митними декларацёями, якё засвёдчують факт здёйснення зазначених операцёй.

Враховуючи вищевикладене вёдповёдно до положень Закону Украџни "Про податок на додану вартёсть" при ёмпортуваннё товарёв за договорами комёсёџ, укладеними мёж украџнськими суб’њктами господарювання, у сплату ПДВ може бути наданий податковий вексель, виданий виключно комётентом.

Директор Департаменту
митних платежёв С.ДжигаловИсточник: MDoffice


Читать еще:
 • МИД Украины: соглашение о пересечении украинско-российской границы готово...
 • Про дату виникнення податкових зобов’язань при ёмпортё товарёв ...
 • Щодо засвідчення результатів здійснення фітосанітарного контролю товарів, що вивозяться за межі митної території України
 • Единая валюта в России и Беларуси пока вводится не будет ...
 • На украинский рынок вышел крупный австрийский перевозчик ...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования