https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

22.02.18 21.02.18 20.02.18
USD 26.988039 27.072945 27.011922
EUR 33.227674 33.408014 33.521795
GBR 37.561097 37.891314 37.839254
RUB 0.47637 0.479 0.47941

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.7921.02.18 17:55
Declaration 5.15721.02.18 18:10
Form 3.8602.03.17 14:40
MDOfficeUpdate 1.10524.07.17 17:48
EUR.1 1.2702.02.18 12:09

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

23.09.2005

Оголошення про проведення публёчних громадських обговорень

На виконання Указу Президента Украџни вёд 01.06.05 ќ 901 „Про деякё заходи щодо забезпечення здёйснення державноџ регуляторноџ полётики” та розпорядження Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 08.09.05 ќ 391-р „Про подальшё заходи щодо здёйснення державноџ регуляторноџ полётики” Держмитслужба Украџни запрошуњ до проведення публёчних громадських обговорень результатёв проведення прискореного перегляду регуляторних актёв щодо џх вёдповёдностё принципам державноџ регуляторноџ полётики заёнтересованих представникёв об’њднань суб’њктёв господарювання, об’њднань роботодавцёв та об’њднань споживачёв, представникёв наукових установ, а також центральних органёв виконавчоџ влади.

Повёдомляњмо, що перелёк та тексти регуляторних актёв Держмитслужби Украџни розмёщенё на офёцёйному сайтё www.customs.gov. ua.

Пропонуњмо учасникам обговорення у строк до 28.09.05 надёслати своџ пропозицёџ, зауваження (у разё џх наявностё) для џх узагальнення на адресу: dmsu@customs.gov.ua (з примёткою: „Громадськё обговорення регуляторних актёв”).

За умови отримання численних пропозицёй ё конструктивних зауважень Держмитслужба Украџни забезпечить вёдповёднё органёзацёйнё заходи з проведення робочоџ зустрёчё та повёдомить додатково про мёсце, дату, час џџ проведення, а також оголосить порядок денний громадського обговорення.

Адреса та телефони для зв’язку з Ј
Јвёдповёдальними працёвниками: Ј
Ј04119, м. Киџв, вул. Дегтярёвська, 11-г. Ј

ЈТел: (044)
Ј247-27-50 Ступак Юрёй Вёкторович,
Ј Ј247-27-52 Бондарчук Сергёй Олексёйович,
Ј Ј483-34-14 Будаков Андрёй Юрёйович.

Источник: сайт ДМСУ


Читать еще:
 • Пёдписано Протокол про спёвпрацю мёж Державною митною службою Украџни та учасниками ринку ёмпорту м’яса, м’ясопродуктёв та свёйських тварин в Украџну...
 • Про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті із-за меж України на користь фізичних осіб
 • Щодо крупних платникёв податкёв - експортерёв ...
 • Про вёднесення до складу валових витрат винагороди нерезиденту ...
 • Щодо особливостей застосування норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим"
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования