https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.01.19 20.01.19
USD 27.980832 28.033609
EUR 31.903745 31.947101
GBR 36.202831 36.196579
RUB 27.948597 0.42184 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8721.01.19 17:48
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

04.10.2005

Оголошення про проведення конкурсу

Вёдповёдно до ст.15 Закону Украџни “Про державну службу” Департамент ёнформацёйних технологёй та митноџ статистики з 03.10.05 оголошуњ конкурс на замёщення вакантних посад державних службовцёв:
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ начальника сектору органёзацёйноџ роботи вёддёлу органёзацёйноџ роботи та пёдготовки службових документёв (вимоги: досвёд роботи на керёвних посадах, навички пёдготовки службових документёв у галузё ёнформацёйних технологёй);
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ начальника секторуЈ захисту ёнформацёџ в автоматизованих системах вёддёлу захисту ёнформацёџ (вимоги: досвёд роботи на керёвних посадах ё з питаньЈ захисту ёнформацёџ в автоматизованих системах);
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ провёдного ёнспектора юридичного вёддёлу (вимоги: напрямок освёти – правознавство, вёк – до 30 рокёв, чоловёк, практичний досвёд у галузё господарського, фёнансового та митного законодавства);
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ провёдного ёнспектора вёддёлу внутрёшньоџ безпеки (вимоги: технёчний напрям освёти, досвёд роботи у галузё ёнформацёйних технологёй, програмного та технёчного захисту ёнформацёџ);
Ј
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ провёдного ёнспектора вёддёлу автоматизацёџ митних процедур;
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ ёнспектора вёддёлу охорони ( вимоги: служба в збройних силах, вёк до 40 рокёв);
Ј
Загальнё вимоги до кандидатёв: повна вища освёта, освётньо-квалёфёкацёйний рёвень - спецёалёст (магёстр), досвёд роботи за фахом не менш 2 рокёв, знання основ митного законодавства.
Ј
До заяви про участь у конкурсё додаються такё документи:
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ особова картка форми П-2ДС з вёдповёдним додатком (автобёографёњю);
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ двё фотокартки розмёром 4 х 6 см.;
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ копёя диплому про вищу освёту, засвёдчена в установленому порядку;
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ вёдомостё про доходи за 2004 рёк (декларацёя);
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ копёџ першоџ та другоџ сторёнок паспорта громадянина Украџни.
Ј
Особи, якё працюють в Департаментё ёнформацёйних технологёй та митноџ статистики, митних органах ё бажають взяти участь у конкурсё, надають:
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ заяву;
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ доповёдну записку начальника структурного пёдроздёлу з рекомендацёњю та характеристикою на особу, яка претендуњ на вищу посаду;
-ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ своџ пропозицёџ щодо власноџ перспективи на вакантнёй посадё та пёдвищення рёвня ефективностё роботи даного пёдроздёлу.
Ј
Згёдно з чинним порядком замёщення вакантних посад державних службовцёв конкурсанти складають ёспит на знання Конституцёџ Украџни, законёв Украџни “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцёњю”, а також митного законодавства.
Ј
ЈЈЈЈЈЈЈЈ Документи будуть прийматися впродовж 30 днёв з дня оголошення конкурсу за адресою: м.Киџв, вул.Свётлицького, буд.28-А, блок Б, к.608.
Ј
ЈЈЈЈЈЈЈЈ Додатковё вёдомостё про умови проведення конкурсу можна отримати за телефонами: (044) 462-80-06, 461-11-44.
Источник: сайт ДМСУ

Читать еще:
  • День таможенной службы Украины
  • Щодо чинності деяких заборон на ввезення в Україну товарів тваринного походження
  • Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової
  • Украина открыла окно в Европу...
  • Грузы под грифом "Совершенно секретно"...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +