https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.09.18 20.09.18 19.09.18
USD 28.06185 28.120205 28.151007
EUR 33.025991 32.807843 32.928233
GBR 37.279593 36.940361 37.013402
RUB 0.42216 0.41964 0.4155

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8520.09.18 17:33
Declaration 5.15705.09.18 17:56
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.2801.03.18 16:50

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

06.10.2005

Про визначення митноџ вартостё товарёв , що перемёщуються через митний кордон Украџни громадянамиДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЏНИ

30.09.2005 р. ќ 16/1-1247-ЕП

Киџвська регёональна митниця

Про надання роз‘яснень

Управлённям митноџ вартостё розглянуто лист Киџвськоџ регёональноџ митницё вёд 01.09.2005 ќ 25/1.7-4/11363 стосовно питань визначення митноџ вартостё товарёв, якё надходять у мёжнародних поштових вёдправленнях.

В зв‘язку з непоодинокими зверненнями органёзацёй, якё надають послуги фёзичним та юридичним особам щодо пересилання товарёв в мёжнародних поштових вёдправленнях стосовно визначення митноџ вартостё зазначених товарёв, Управлёння митноџ вартостё звернулось за роз‘ясненнями до Юридичного департаменту Служби з наступних питань:

якё правовё норми повиннё застосовуватись при визначеннё митноџ вартостё при перемёщеннё товарёв, якё надходять на адресу громадян в мёжнародних експрес - вёдправленнях;

якё правовё норми повиннё застосовуватись при визначеннё митноџ вартостё при перемёщеннё товарёв юридичними особами через митний кордон Украџни в мёжнародних експрес - вёдправленнях.

Надањмо вам роз‘яснення Юридичного департаменту.

Про визначення митноџ вартостё товарёв, що
перемёщуються через митний кордон Украџни
громадянами (точнёше: власниками яких њ громадяни)
в мёжнародних експрес-вёдправленнях

Вёдповёдно до частини першоџ статтё 249 Митного кодексу Украџни вёд 11.07.02 ќ 92-IV (зё змёнами та доповненнями) митна вартёсть товарёв, якё перемёщуються громадянами через митний кордон Украџни, для цёлей нарахування податкёв ё зборёв визначањться на пёдставё заяви власника цих товарёв чи уповноваженоџ ним особи за умови надання пёдтверджувальних документёв (товарних чекёв, ярликёв тощо), якё можна ёдентифёкувати з наявними товарами.

При визначеннё митноџ вартостё товарёв, якё перемёщуються у несупроводжуваному багажё та вантажному вёдправленнё, крём вартостё самих товарёв враховуњться вартёсть џх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону Украџни.

В той же час, законодавство не мёстить вимог щодо врахування вартостё страхування та перевезення (фрахту) товарёв до моменту перетинання ними митного кордону Украџни при визначеннё џх митноџ вартостё у разё перемёщення товарёв громадянами через митний кордон Украџни у мёжнародних експрес-вёдправленнях.

З огляду на викладене та керуючись положеннями частин перших статей 8 та 19 Конституцёџ Украџни, на цей випадок вартёсть перевезення (транспортних витрат) товарёв (до моменту перетинання ними митного кордону Украџни) при визначеннё митноџ вартостё товарёв не повинна враховуватись.

Про визначення митноџ вартостё товарёв, що
перемёщуються через митний кордон Украџни
юридичними особами (точнёше: власниками яких
њ юридичнё особи (суб‘њкти господарювання)
в мёжнародних експрес-вёдправленнях

Законодавство не мёстить будь-яких виняткёв (особливостей) при визначеннё митноџ вартостё товарёв, що перемёщуються через митний кордон Украџни юридичними особами в мёжнародних експрес-вёдправленнях.

Таким чином, на цей випадок митна вартёсть товарёв повинна визначатись на загальних пёдставах вёдповёдно до статей глав 46-48 Митного кодексу Украџни вёд 11.07.02 ќ 92- IV (зё змёнами та доповненнями).

З метою детального вивчення та аналёзу порушеного у листё митницё питання та прийняття рёшення щодо доцёльностё внесення змён у податкове законодавство, просимо надати ёнформацёю (детальнё розрахунки) щодо сум збёльшення податкёв Киџвською регёональною митницею за рахунок врахування транспортних витрат при визначеннё митноџ вартостё товарёв, якё надходять на адресу громадян в мёжнародних експрес-вёдправленнях за 2004 та 9 мёсяцёв 2005 року.

Начальник Управлёння
митноџ вартостё ђ.Г.ЛяденкоИсточник: MDoffice


Читать еще:
 • В Украине импорт уверенно превалирует над экспортом...
 • Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів
 • Про дёяльнёсть Державноџ митноџ служби Украџни за останнё пёв року...
 • ВР предлагает изменить администрирование НДС...
 • Ющенко разобрался со спецмерами в отношении импорта ...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования