https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.02.19 19.02.19 18.02.19
USD 27.173251 27.185914 27.247894
EUR 30.68947 30.796203 30.681129
GBR 35.200401 35.147459 34.8895
RUB 0.41046 0.41037 0.40849

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8819.02.19 17:53
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

06.10.2005

Щодо порядоку ввезення цими громадянами транспортних засобёв


ВЕРХОВНА РАДА
УКРАЏНИ
КОМђТЕТ З ПИТАНЬ ФђНАНСђВ ђ БАНКђВСЬКОЏ ДђЯЛЬНОСТђ

19.09.2005 р. ќ 06-10/10-956

Державна митна служба Украџни

За дорученням Голови Верховноџ Ради Украџни В.Литвина, враховуючи численнё скарги громадян, якё повертаються на постёйне мёсце проживання в Украџну, на дёџ митних органёв Комётет Верховноџ Ради Украџни з питань фёнансёв ё банкёвськоџ дёяльностё як головний Комётет з питань податкового та митного законодавства роз'яснюњ визначений законодавством порядок ввезення цими громадянами транспортних засобёв.

Скарги громадян викликанё неправильним трактуванням деякими митницями положень Закону Украџни "Про деякё питання ввезення на митну територёю Украџни транспортних засобёв" (ќ 2739-ђV вёд 06.07.2005 р.) щодо обмеження вёку, екологёчних стандартёв (Њвро-2), сертифёкацёџ, рењстрацёџ транспортних засобёв, що ввозяться на митну територёю Украџни, який на думку Комётету мањ застосовуватися з урахуванням ёнших законодавчих норм ё в першу чергу Закону Украџни ќ 2681-III вёд 13.09.2001 р. та Постанови Кабёнету Мёнёстрёв Украџни ќ 341 вёд 31.05.94 р.

Слёд зауважити - для громадян, якё повертаються на постёйне мёсце проживання в Украџну, Законом Украџни "Про порядок ввезення (пересилання) в Украџну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарёв та транспортних засобёв, що ввозяться на митну територёю Украџни" (ќ 2681-III вёд 13.09.2001 р.) встановлено спецёальний особливий режим ввезення транспортних засобёв без сплати податкёв та з вимогою про те, що такий громадянин њ власником транспортного засобу не менше року та перебувањ на облёку в краџнё постёйного мёсця попереднього проживання не менше року. Законом визначено, що кожен повнолётнёй громадянин, що повертаються на постёйне мёсце проживання в Украџну може ввезти в такому режимё тёльки один транспортний засёб, а також з метою обмеження можливостей перепродажу встановлено спецёальний режим рењстрацёџ цих автомобёлёв.

Таким чином, цим Законом фактично визначено транспортнё засоби, що належать громадянам, якё повертаються на постёйне мёсце проживання в Украџну, особистими речами, а тому ввезення џх на митну територёю Украџни проходить у спецёальному режимё, який можна змёнити виключно внесенням змён до цього Закону.

Виходячи з наведеного вище, просимо врахувати викладене вище у роботё митних органёв, а цей лист довести до вёдома керёвникёв регёональних митниць (митниць).

Голова Комётету С.В. БУРЯКИсточник: MDoffice


Читать еще:
  • Щодо форми письмового зобов'язання громадян про зворотне ввезення/вивезення товарів...
  • Текст наказу "Про діяльність митних брокерів"
  • З початку року Державна митна служба Украџни перерахувала до держбюджету понад 25 млрд. гривень, що майже на 11 млрд. (або бёльш нёж в 1,7 рази) перевищуњ показник за аналогёчний перёод минулого року...
  • Пёдтвердження якостё та безпеки харчових продуктёв ё продовольчоџ сировини ...
  • В действиях НБУ нет непрогнозируемости ...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +