https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

18.02.19 17.02.19 16.02.19
USD 27.247894 27.159961 27.159961
EUR 30.681129 30.603844 30.603844
GBR 34.8895 34.798845 34.798845
RUB 0.40849 0.40816 0.40816

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8815.02.19 17:44
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

17.10.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЏНИ

07.10.2005 р. ќ 11/4-15/12574-ЕП

Начальникам регёональних митниць
Начальникам митниць

У Державнёй митнёй службё Украџни розглянуто звернення Криворёзькоџ митницё вёд 05.09.05 ќ 45-10/6390 щодо нарахування митного збору за перебування пёд митним контролем товарёв, ввезених в режимё переробки на митнёй територёџ Украџни, у випадку закёнчення термёну дёџ дозволу на переробку таких товарёв.

ђнформуњмо, що вёдповёдно до статтё 43 Митного кодексу Украџни вёд 11.07.02 ќ 92-ђV товари ё транспортнё засоби перебувають пёд митним контролем з моменту його початку ё до закёнчення згёдно з заявленим митним режимом.

У разё ввезення на митну територёю Украџни товарёв ё транспортних засобёв митний контроль розпочинањться з моменту перетинання ними митного кордону Украџни.

Особливостё обчислення строку перебування пёд митним контролем товарёв, в залежностё вёд виду транспорту, яким вони перемёщуються, визначенё пунктом 7.1 Порядку справляння митних зборёв, якё нараховуються за вантажною митною декларацёњю, затвердженого наказом Держмитслужби вёд 23.06.98 ќ 363, зарењстрованого в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни 14.07.98 за ќ 443/2883.

Товари ё транспортнё засоби, що перемёщуються через митний кордон Украџни, перебувають пёд митним контролем до моменту здёйснення у повному обсязё џх митного оформлення, за винятком митних режимёв, якё передбачають перебування пёд митним контролем протягом усього часу дёџ митного режиму.

Згёдно зё статтею 229 Митного кодексу Украџна переробка на митнёй територёџ Украџни - митний режим, вёдповёдно до якого ввезенё на митну територёю Украџни товари, що походять з ёнших краџн, пёддаються у встановленому законодавством порядку переробцё без застосування до них заходёв нетарифного регулювання, за умови вивезення за межё митноџ територёџ Украџни продуктёв переробки вёдповёдно до митного режиму експорту.

Статтею 232 Кодексу передбачено, що строк переробки товарёв на митнёй територёџ Украџни обчислюњться починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарёв, що ввозяться для переробки.

Строк переробки товарёв на митнёй територёџ Украџни встановлюњться митним органом пёд час надання дозволу пёдприњмству-резиденту виходячи з тривалостё процесу переробки товарёв та розпорядження продукцёњю џх переробки, але, як правило, не може бути бёльшим нёж 90 днёв.

Виходячи з технологёчних особливостей переробки Кабёнет Мёнёстрёв Украџни за поданням вёдповёдного мёнёстерства або ёншого центрального органу виконавчоџ влади може встановлювати ёншё строки переробки товарёв, нёж тё, що зазначенё у частинё другёй цёњџ статтё.

У разё вёдсутностё вёдповёдних рёшень Кабёнету Мёнёстрёв Украџни щодо продовження строку переробки товарёв на митнёй територёџ Украџни, загальний строк переробки товарёв не перевищуњ 90 днёв вёд дня завершення џх митного оформлення вёдповёдно до режиму переробки на митнёй територёџ Украџни.

При цьому, згёдно з пунктом 7.4 Порядку справляння митних зборёв, якё нараховуються за вантажною митною декларацёњю, митнё збори за перебування пёд митним контролем не справляються за весь перёод перебування пёд митним контролем у випадку, зокрема, переробки товарёв на митнёй територёџ Украџни.

Разом з тим, пёсля завершення термёну дёџ дозволу на переробку товарёв такё товари продовжують перебувати пёд митним контролем до моменту здёйснення митного оформлення у повному обсязё. При цьому, митний збёр пёдлягањ нарахуванню на загальних пёдставах з дати завершення термёну дёџ дозволу на переробку товарёв (графа 48 ВМД оформленоџ вёдповёдно до режиму переробки на митнёй територёџ Украџни).

Заступник Голови Служби О.П. ШейкоИсточник: MDoffice


Читать еще:
  • РФ продлила расследование в отношении импорта стальных труб из Украины...
  • Контролировать таможенные услуги будет новый таможенный сектор
  • Продажа товара физлицу - нерезиденту попадает под валютный контроль
  • НБУ определил, сколько инвалюты можно посылать по почте ...
  • Президент Украџни провёв зустрёч з мёнёстром економёчного розвитку ё торгёвлё РФ Германом Грефом ...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +