https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

26.05.18 25.05.18 24.05.18
USD 26.107517 26.107517 26.081533
EUR 30.618896 30.618896 30.536259
GBR 35.003025 35.003025 34.718837
RUB 0.42514 0.42514 0.42344

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.82 25.05.18 17:39
Declaration 5.15714.02.18 18:10
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1115.03.18 17:48
EUR.1 1.2801.03.18 16:50

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

28.10.2005

Пёдписано Меморандум про спёвпрацю мёж Державною митною службою Украџни та Радою з питань зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё при Кабёнетё Мёнёстрёв Украџни

Голова Державноџ митноџ служби Украџни Олександр Њгоров та Голова Ради з питань зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё при Кабёнетё Мёнёстрёв Украџни Лариса Татарёнцева пёдписали Меморандум про спёвпрацю (текст Меморандуму додањться).

Меморандум пёдписаний з метою об’њднання зусиль митникёв та пёдприњмцёв, що бажають працювати прозоро, в напрямку подолання тёньових механёзмёв ввезення в Украџну товарёв ё створення надёйного бар’њру для надходження на споживчий ринок продукцёџ без сплати визначених законодавством податкёв ё зборёв.

В Меморандумё закрёплюються домовленостё мёж Сторонами про:

- сприяння вдосконаленню вётчизняноџ нормативно-правовоџ бази з питань оподаткування товарёв та визначення џх митноџ вартостё при здёйсненнё зовнёшньоекономёчних операцёй;

- сприяння пёдприњмствам, якё гарантують сплату у повному обсязё встановлених законодавством податкёв ё зборёв;
- здёйснення мёж Сторонами обмёну необхёдною ёнформацёњю;

- проведення спёльних заходёв, спрямованих на пёдвищення ефективностё спёвпрацё у питаннях повноти оподаткування товарёв при здёйсненнё зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё;
Ј
- створення спёльних робочих груп для проведення консультацёй та пёдготовки пропозицёй щодо вирёшення питань, якё представляють спёльний ёнтерес у сферё оподаткування товарёв при здёйсненнё зовнёшньоекономёчних операцёй, а також питань пов’язаних з оптимёзацёњю процедур митного контролю та оформлення.

Пёдписання цього документу њ черговим кроком Держмитслужби в напрямку сприяння пёдприњмцям, якё працюють прозоро та забезпечення в межах чинного законодавства оптимального балансу ёнтересёв держави та суб’њктёв пёдприњмницькоџ дёяльностё.
Ј

Источник: сайт ДМСУЧитать еще:
 • Про оподаткування податком на додану вартість {звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання (реалізації) товарів, які мають статус товарів вітчизняного виробництва}
 • Украину без курятины не оставят ...
 • ГТСУ: Про заповнення граф В ё С ВМД ...
 • Проект внесення змін до Митного кодексу України
 • Голова Держмитслужби Володимир Скомаровський дав доручення стосовно наказёв, якими на сьогоднё керуњться в роботё митна служба Украџни, та зобов‘язав створити централёзовану електронну систему актёв вёдомства...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования