https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

24.09.18 23.09.18 22.09.18
USD 28.06288 28.06185 28.06185
EUR 32.999141 33.025991 33.025991
GBR 36.91179 37.279593 37.279593
RUB 0.42359 0.42216 0.42216

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8521.09.18 17:45
Declaration 5.15705.09.18 17:56
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.2801.03.18 16:50

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

10.11.2005
ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЏНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ ПЛАТЕЖђВ

04.11.2005 р. ќ 15/2049-ЕП

Начальникам регёональних митниць
Начальникам митниць

У доповнення до листа
Держмитслужби Украџни
вёд 26.09.05 ќ 15/1809-ЕП

У доповнення до листа Держмитслужби вёд 26.09.05 ќ 15/1809-ЕП, яким було надано роз’яснення з питання пёдтвердження рењстрацёџ ёмпортерёв в якостё платникёв податку на додану вартёсть, ёнформуњмо.

У випадку зняття з облёку платника податку на додану вартёсть в одному органё державноџ податковоџ служби ё взяття на облёк в ёншому, а також виключення платникёв податку на додану вартёсть з Рењстру платникёв податку на додану вартёсть, у тому числё як суб'њктёв спецёального режиму оподаткування, згёдно з Положенням про Рењстр платникёв податку на додану вартёсть, затвердженим наказом Державноџ податковоџ адмёнёстрацёџ Украџни вёд 01.03.2000 ќ 79, платники зобов’язанё подати податковому органу Свёдоцтво про рењстрацёю платника податку на додану вартёсть та всё засвёдченё його копёџ.

У зв'язку з цим, при зверненнё платникёв з проханням повернути за вищезазначених пёдстав засвёдченнё копёџ Свёдоцтв, якё надавались при џх поставцё на облёк у митних органах, вони мають бути повернутё платникам.

На цей час Держмитслужбою спёльно з Державною податковою адмёнёстрацёњю Украџни узгоджено Протокол ќ 11 "Про внесення змён та доповнень до Протоколу погодження реквёзитёв та способу обмёну ёнформацёњю мёж Державною митною службою Украџни та Державною податковою адмёнёстрацёњю Украџни ќ 8 вёд 16.08.04 до Угоди про ђнформацёйне спёвробётництво мёж Державним митним комётетом Украџни та Головною державною податковою ёнспекцёњю Украџни вёд 01.12.95", на пёдставё якого митним органам буде доводитись ёнформацёя про анульованё свёдоцтва платникёв ПДВ.

У зв’язку з цим та з метою забезпечення здёйснення контролю за виконанням вимог пункту 11.5 статтё 11 Закону Украџни "Про податок на додану вартёсть" при поставленнё суб’њктёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё на облёк у митних органах пёсля пёдписання та введення в дёю вищезазначеного Протоколу вони мають пред’являти митному органу Свёдоцтво про рењстрацёю платника податку на додану вартёсть, яке повертањться таким суб’њктам, та завёрену ними копёю (пёдпис керёвника й проставлення печатки), яка пёсля завёрення митним органом залишањться у його справах.

Крём того, такий же механёзм контролю мањ бути поширений на суб’њктёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё, якё вже стоять на облёку в митних органах та у справах яких вёдсутня завёрена копёя Свёдоцтва, при послёдуючому поданнё ними до митного оформлення вантажних митних декларацёй на ёмпортованё товари.

У подальшому митне оформлення товарёв ёз застосуванням податкових векселёв мањ здёйснюватись з проведенням перевёрки дати рењстрацёџ ёмпортера в якостё платника податку на додану вартёсть (дата видачё Свёдоцтва про рењстрацёю платника податку на додану вартёсть) й вёдсутностё в перелёку анульованих свёдоцтв, отриманого вёд Державноџ податковоџ адмёнёстрацёџ, свёдоцтва такого ёмпортера.

При цьому, пёсля запровадження вищезазначеного механёзму контролю за застосуванням вексельних розрахункёв по ПДВ заборонятиметься вимагати пёд час митного оформлення товарёв вёд суб’њктёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё подання будь-яких ёнших копёй свёдоцтв про вёднесення џх до платникёв ПДВ.

Директор Департаменту
митних платежёв
С.О.ДжигаловИсточник: MDoffice


Читать еще:
 • Разработка схемы переработки товара (давальческие схемы).
 • Бразилия признала, что Украина рыночное государство...
 • Брокеры станут ценнее
 • Про обмён мёж банками та органами виконавчоџ влади ёнформацёњю щодо авалювання векселёв...
 • 4 сентября - День таможенного брокера Украины (неофициальный).
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования