https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

18.07.2005

Основнё показники дёяльностё за ђ пёврёччя 2005 року

Ј Ј Ј
Ј

Ј

У ходё реалёзацёџ Урядовоџ програми „КонтрабандаЈ–ЈСтоп” в регёонах створенё мёжвёдомчё мобёльнё групи по боротьбё з контрабандою, а основнё зусилля митних органёв зосереджено на забезпеченнё контролю за дотриманням законностё при митному оформленнё товарёв та вантажёв.
Ј
Протягом першого пёврёччя 2005 року порушено 169Јкримёнальних справ про контрабанду на загальну суму 234,8 млн. грн., що у 4,3 разу перевищуњ аналогёчний показник минулого року (54,0 млн. гривень).
67 справ порушено у вёдношеннё 72 осёб, що сприяњ џх подальшёй судовёй перспективё.
Ј
Не дивлячись на те, що з 1 сёчня 2005 року законодавчо збёльшено з 61,5 до 131Јтис.Јгрн. мёнёмальний розмёр, з якого починањться кримёнальна вёдповёдальнёсть, кёлькёсть порушених кримёнальних справ у порёвняннё з минулим роком не зменшилася (6 мёсяцёв 2004 року – 181 справа).
Ј
Середня вартёсть предметёв контрабанди по однёй справё з початку року складањ 1Ј389 тис. грн., що 4,7Јрази бёльше, нёж у ђ пёврёччё 2004 року.
Ј
Направлено до суду 42 кримёнальних справи про контрабанду на суму 23,8Јмлн. грн. (за 6 мёсяцёв 2004 року – 58 справ на суму 5,0 млн. гривень).

За фактами порушень митного законодавства з початку року складено 13Ј029Јпротоколёв про порушення митних правил на загальну суму 634,9Јмлн. гривень. При цьому за шёсть мёсяцёв поточного року реально вилучено предметёв правопорушень на суму 148,7Јмлн.Јгривень.

З початку 2005 року попереджено 145 випадкёв незаконного перемёщення зброџ та боњприпасёв, у 349 випадках затримано наркотики та наркотичнё засоби.
Ј
Митними органами вёдповёдно до компетенцёџ розглянуто в повному обсязё 2Ј688 справ про порушення митних правил, накладено штрафёв на суму понад 1,6 млн. грн., стягнуто – на 763,6Јтис. гривень.

Назва показника
6 мёсяцёв 2004 року
6 мёсяцёв 2005 року
+ , -
%
Порушено кримёнальних справ *
181
169
- 12
93
- на суму, млн. грн.
54,0
234,8
+ 180,8
збёльшено у 4,3 разу
Середня вартёсть предметёв контрабанди по однёй справё, тис. грн.
298,4
1 389,2
+ 1Ј090,8
збёльшено у 4,7 разу
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Складено протоколёв про порушення митних правил (ПМП)
15Ј962
13Ј029
-Ј2Ј933
82
ЈЈ на суму, млн. грн.
344,4
634,9
+Ј290,5
збёльшено у 1,8 разу
Середня вартёсть предметёв в справах про ПМП, тис.Јгрн.
21,6
48,7
+ 27,1
збёльшено у 2,3 разу
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Реально вилучено предметёв по справах про ПМПЈ (млн. грн.), у тому числё:
156,5
148,7
- 7,8
95
ЈЈ транспортних засобёв (млн. грн.)
14,7
31,8
+ 17,1
збёльшено
у 2,2 разу
ЈЈ продовольчих та промислових
ЈЈ товарёв (млн. грн.),
з них:
125,1
98,2
- 26,9
78
-Јтютюну та тютюнових виробёв (млн. грн..),
2,11
1,17
- 0,94
55
-Јспирту та горёлчаних виробёв
Ј (млн. грн.)
0,31
0,19
- 0,12
61
нацёональноџ та ёноземноџ валюти (млн. грн.)
16,5
18,4
+ 1,9
112
Кёлькёсть випадкёв вилучення зброџ та боњприпасёв
181
145
- 36
80
Кёлькёсть випадкёв вилучення наркотичних засобёв
376
349
- 27
93
Кёлькёсть випадкёв вилучення культурних та ёсторичних цённостей
59
58
- 1
98
Середня вартёсть реально вилучених предметёв в справах по ПМП, тис. грн.
14,5
15,6
+ 1,1
108
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Розглянуто судами справ про ПМП
8Ј683
7Ј753
- 930
89
ЈЈЈЈЈ на суму, млн. грн.
256,2
157,1
- 99,1
зменшено в 1,6 разу
Передано конфёскованого майна до органёв виконавчоџ служби, тис. грн.
11Ј913,6
17Ј334,6
+Ј5Ј421,0
збёльшено в 1,5 разу
Залишок конфёскованого майна,
тис. грн.
17Ј287,6
24Ј655,8
+Ј7Ј368,2
збёльшено у 1,4 разу
з них:
Ј
Ј
Ј
Ј
- транспортнё засоби
6Ј124,0
13Ј332,5
+Ј7Ј208,5
збёльшено у 2,2 разу
- алкогольна продукцёя
19,9
43,5
+Ј23,6
збёльшено у 2,2 разу
Перераховано коштёв вёд реалёзацёџ конфёскованого майна, тис. грн.
2Ј661,0
2Ј572,2
-Ј88,8
97
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Проведено оперативних заходёв пёдроздёлами митноџ варти
1Ј619
1Ј712
+ 93
106
за џх результатами:
Ј
Ј
Ј
Ј
складено протоколёв про порушення митних правил
2Ј564
1Ј773
- 791
69
затримано товарёв на суму, млн. грн.
58,3
98,8
+ 40,5
збёльшено у 1,7 разу
порушено кримёнальних справ
29
23
- 6
79
- на суму, млн. грн.
5,9
72,5
+ 66,6
збёльшено у 12,3 разу
Ј
Ј
Ј
Ј
Ј
Здёйснено заходёв щодо охорони та супроводження вантажёв
608
836
+ 228
138
до бюджету перераховано, тис. грн.
847,5
945,8
+Ј 98,3
112

Примётка: Кёлькёсть порушених кримёнальних справ про контрабанду у 2004 роцё вказана з урахуванням справ, у яких вартёсть предметёв контрабанди менше, нёж 131 тис. гривень.
Ј

Источник: сайт ДМСУ


Читать еще:
  • Когда сертификат EUR.1 не составляется
  • Украина на пороге нового рекорда по экспорту зерна...
  • Про внесення змён до Закону Украџни „Про порядок ввезення (пересилання) в Украџну, митного оформлення й оподаткування ...
  • Про внесення змён до деяких наказёв Держмитслужби України ...
  • Круче гор могут быть только .... Кабмин принял постановление, которым сотрудникам налоговой и таможни дается право не выполнять "неправосудные" решения судов.
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +