https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

11.11.2005МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЏ УКРАЏНИ

20.10.05 N 20-36-270Державна митна служба Украџни


Щодо надання роз'яснення законодавства

У Мiнiстерствi юстицiџ Украџни розглянуто лист Державноџ митноџ служби Украџни вiд 14 вересня 2005 року N 11/3-14/11427 стосовно застосування окремих положень Митного кодексу Украџни щодо подання сертифiката про походження такого товару та повiдомляњться.

Вiдповiдно до статтi 282 Митного кодексу Украџни для пiдтвердження походження товару митний орган у передбачених законом випадках мањ право вимагати подання сертифiката про походження такого товару.

У разi вивезення товарiв з митноџ територiџ Украџни сертифiкат про походження товару, в тих випадках, коли вiн необхiдний i це вiдображено у нацiональних правилах краџни ввезення чи передбачено мiжнародними договорами Украџни, укладеними в установленому законом порядку, видањться органом, уповноваженим на це Кабiнетом Мiнiстрiв Украџни.

У разi ввезення товару на митну територiю Украџни сертифiкат про походження товару подањться обов'язково, зокрема, на товари, ввезення яких з вiдповiдноџ краџни регулюњться кiлькiсними обмеженнями (квотами) чи iншими заходами регулювання зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi.

У свою чергу, частинами другою та третьою статтi 284 встановлено, що неподання належним чином оформленого сертифiката чи вiдомостей про походження товару не њ пiдставою для вiдмови у митному оформленнi та випуску товару з метою його перемiщення через митний кордон Украџни.

Товари, походження яких достовiрно не встановлено, випускаються митним органом за умови сплати мита за повними ставками.

Згiдно з частиною третьою статтi 7 Закону Украџни "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" регулювання зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi в Украџнi здiйснюњться за допомогою:

- законiв Украџни;

- передбачених в законах Украџни актiв тарифного i нетарифного регулювання, якi видаються державними органами Украџни в межах џх компетенцiџ;

- економiчних заходiв оперативного регулювання (валютно-фiнансового, кредитного та iншого) в межах законiв Украџни;

- рiшень недержавних органiв управлiння економiкою, якi приймаються за џх статутними документами в межах законiв Украџни;

- угод, що укладаються мiж суб'њктами зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi i якi не суперечать законам Украџни.

Частиною сьомою статтi 9 цього Закону установлено, що Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародноџ торгiвлi:

- здiйснюњ оперативне державне регулювання зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi в Украџнi вiдповiдно до законодавства Украџни;

- приймањ рiшення про порушення i проведення антидемпiнгових, антисубсидицiйних або спецiальних розслiдувань та застосування вiдповiдно антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв.

Рiшення Мiжвiдомчоџ комiсiџ з мiжнародноџ торгiвлi про застосування заходiв нагляду за iмпортом в Украџну може передбачати подання заiнтересованим iмпортером митним органам Украџни сертифiката про походження товару, що њ об'њктом застосування заходiв нагляду або регiонального нагляду. Це не виключањ застосування iнших вимог законодавства щодо подання такого сертифiката до митних органiв Украџни (частина п'ята статтi 15 Закону Украџни "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Украџну").

Таким чином, враховуючи вищевикладене, подання сертифiката про походження товару њ обов'язковим, зокрема, в разi ввезення на митну територiю Украџни товарiв щодо яких застосовуються заходи регулювання зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi.

При цьому, до заходiв регулювання зовнiшньоекономiчноџ дiяльностi вiдносяться економiчнi заходи оперативного регулювання, якi здiйснюються Мiжвiдомчою комiсiњю з мiжнародноџ торгiвлi.

Заступник Мiнiстра Л.В. Њфiменко


Источник: MDoffice


Читать еще:
  • Актуальна інформація з митних питань для громадян, які планують поїздку за кордон
  • Из личного опыта Или как оформить ПП по-новому в MDoffice..
  • Перелiк населених пунктiв України, на територiї яких тимчасово не здiйснюється контроль Державною ветеринарною та фiтосанiтарною службою.
  • Украина борется с демпингом...
  • Затвердження Регламенту проведення звірки інформації
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +