https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

23.02.19 22.02.19 21.02.19
USD 27.00263 27.00263 27.087563
EUR 30.658786 30.658786 30.722714
GBR 35.319148 35.319148 35.335803
RUB 0.412 0.412 0.41131

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8822.02.19 17:51
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

14.11.2005

Держмитслужба готова забезпечити митне оформлення товарёв, якё ёмпортуються в Украџну, ё сплата за якими ПДВ, акцизного збору та ввёзного мита здёйснюњться шляхом видачё векселёв, авальованих банками, виключно за умови надходження вёд банкёв ёнформацёџ про авалювання таких векселёв

Держмитслужба готова забезпечити митне оформлення товарёв, якё ёмпортуються в Украџну, ё сплата за якими ПДВ, акцизного збору та ввёзного мита здёйснюњться шляхом видачё векселёв, авальованих банками, виключно за умови надходження вёд банкёв ёнформацёџ про авалювання таких векселёв
5 жовтня 2005 р. було видано розпорядження Кабёнету Мёнёстрёв Украџни ќ 420-р “Про обмён мёж банками та органами виконавчоџ влади ёнформацёњю щодо авалювання векселёв, якё видаються пёд час ввезення (ёмпорту) товарёв на митну територёю Украџни”.
Згёдно з цим розпорядженням, Державна митна служба Украџни повинна з 11 листопада забезпечити проведення митного оформлення товарёв, що ввозяться (ёмпортуються) на митну територёю Украџни, за якими сплата податку на додану вартёсть, акцизного збору та ввёзного мита провадиться шляхом видачё векселёв, авальованих банками, лише за умови надходження вёд банкёв ёнформацёџ в електронному виглядё про џх авалювання.
Окрём цього, Держмитслужбё було поставлено завдання у тижневий строк пёсля прийняття цього розпорядження, затвердити форму обмёну ёнформацёњю в електронному виглядё про авалювання банками векселёв, виданих платниками податку на додану вартёсть, акцизного збору та ввёзного мита пёд час ввезення (ёмпорту) товарёв на митну територёю Украџни, та подати џџ Нацёональному банку.
Ј
На виконання вимог зазначеного розпорядження Уряду, Держмитслужба розробила форму обмёну ёнформацёњю про авалювання банками векселёв та своџм листом вёд 17.10.2005 ќ 11/3-31/12986 направила џџ Нацёональному банку Украџни.
Пёсля џџ розгляду та опрацювання, Нацёональний банк своџм листом вёд 02.11.2005 ќ 25-110/1793-10880 направив на затвердження до Держмитслужби погоджений зё свого боку проект “Опису структур та форматёв файлёв обмёну ёнформацёњю мёж ДМСУ та банками (фёлёями) Украџни щодо авалювання векселёв, якё видаються пёд час ввезення (ёмпорту) товарёв на митну територёю Украџни”.
У свою чергу, Держмитслужба Украџни своџм листом вёд 07.11.2005 ќ 11/4-31/14006 (додањться) проёнформувала Нацёональний банк Украџни про затвердження погодженого та надёсланого ним “Опису структур та форматёв файлёв обмёну ёнформацёњю мёж ДМСУ та банками (фёлёями) Украџни щодо авалювання векселёв, якё видаються пёд час ввезення (ёмпорту) товарёв на митну територёю Украџнита звернулася до Нацбанку з проханням, враховуючи термён набрання чинностё розпорядженням Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 5 жовтня 2005 р. ќ 420-р (з 11 листопада 2005 р.), у найкоротший термён довести вимоги цього документу до усёх банкёв (фёлёй) Украџни з метою розроблення ними вёдповёдного програмного забезпечення для передачё ёнформацёџ до Держмитслужби Украџни.
Ј
Цим же самим листом Держмитслужба повёдомила Нацёональний банк про те, що програмне забезпечення, яке буде приймати зазначену ёнформацёю на рёвнё Держмитслужби Украџни, на даний час вже розроблене ё проходить процедуру тестування.
Начальники регёональних митниць та митниць вёдповёдним листом Держмитслужби (додањться) вже проёнформованё про набуття з 11 листопада чинностё розпорядженням Уряду вёд 5 жовтня 2005 р. ќ 420-р та про умови здёйснення митного оформлення товарёв, що ввозяться (ёмпортуються) на митну територёю Украџни, за якими сплата податку на додану вартёсть, акцизного збору та ввёзного мита провадиться шляхом видачё векселёв, авальованих банками.
Таким чином, Державна митна служба Украџни готова з 11 листопада забезпечити здёйснення митного оформлення згаданоџ категорёџ товарёв з урахуванням вимог розпорядження Уряду вёд 5 жовтня 2005 р. ќ 420-р.
Ј
Ј
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЏНИ


Ј10.11.2005 р
Јќ 11/4-11/14211-ЕП
Ј

Ј Ј
ЈНачальникам регёональних митниць
Ј
Ј
ЈНачальникам митниць
Ј Ј Ј
Ј


Повёдомляю, що з 11.11.05 набувањ чинностё Розпорядження Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 05.10.05 ќ 420-р „Про обмён мёж банками та органами виконавчоџ влади ёнформацёњю щодо авалювання векселёв, якё видаються пёд час ввезення (ёмпорту) товарёв на митну територёю Украџни”.
В ЊАђС Держмитслужби в роздёлё „Митне оформлення” в пёдроздёлё „Митне оформлення” розмёщено програмно-ёнформацёйний комплекс „Рењстр авальованих банками векселёв, виданих у сплату ввёзного мита, податку на додану вартёсть та акцизного збору при ввезеннё (ёмпортё) товарёв на митну територёю Украџни”, який дозволяњ переглядати отриману вёд банкёв в електронному виглядё ёнформацёю про авалювання векселёв. Доступ до цього програмно-ёнформацёйного комплексу тимчасово вёльний для всёх зарењстрованих в ЊАђС користувачёв.
Обмён ёнформацёњю в електронному виглядё про авалювання банками векселёв здёйснюњться за формою, яка погоджена з Нацёональним банком Украџни та затверджена Держмитслужбою Украџни.
ЈЗаступник Голови Служби
ЈО.П.Шейко
Ј Ј

Ј
ЈДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЏНИЈЈ
Ј

07.11.2005
Јќ 11/4-31/14006

Ј
ЈННацёональний банк Украџни

Ј

Ј

Про обмён ёнформацёњю
щодо авалювання векселёв


З метою забезпечення виконання вимог розпорядження Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 05.10.2005 ќ420-р „Про обмён мёж банками та органами виконавчоџ влади ёнформацёњю щодо авалювання векселёв, якё видаються пёд час ввезення (ёмпорту) товарёв на митну територёю Украџни” Державною митною службою було розроблено та направлено листом вёд 17.10.2005 р. ќ11/3-31/12986 на вашу адресу форму обмёну ёнформацёњю про авалювання банками векселёв.
Погоджений вами „Опис структур та форматёв файлёв обмёну ёнформацёњю мёж Державною митною службою Украџни (далё - ДМСУ) та банками (фёлёями) Украџни щодо авалювання векселёв, якё видаються пёд час ввезення (ёмпорту) товарёв на митну територёю Украџни” направлений на нашу адресу листом вёд 02.11.2005 р. ќ25-110/1793-10880 затверджуњмо.
З огляду на термён набрання чинностё розпорядження КМУ вёд 05.10.2005 р. ќ420-р просимо в найкоротший термён довести вимоги „Опису структур та форматёв файлёв обмёну ёнформацёњю мёж Державною митною службою Украџни (далё - ДМСУ) та банками (фёлёями) Украџни щодо авалювання векселёв, якё видаються пёд час ввезення (ёмпорту) товарёв на митну територёю Украџни” до всёх банкёв (фёлёй) Украџни з метою забезпечення розроблення ними вёдповёдного програмного забезпечення для передачё ёнформацёџ до Держмитслужби Украџни.
Програмне забезпечення, яке буде приймати зазначену ёнформацёю на рёвнё Держмитслужби Украџни, на даний час вже розроблене, та проходить процедуру тестування.
Просимо повёдомити про термён готовностё банкёв (фёлёй) представляти ёнформацёю Держмитслужбё Украџни у затвердженому форматё.


ЈЗаступник Голови Служби
О.П.ШейкоЈЈ


Источник: сайт ДМСУ


Читать еще:
  • Контроль за транспортировкой спирта усилится ...
  • Повёдомлення про оприлюднення ...
  • Щодо застосування Технічних регламентів
  • Янукович отложил вступление Украины в ВТО...
  • 26 января - Международный день таможенника
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +