https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

14.12.18 13.12.18 12.12.18
USD 27.867006 27.808135 27.713165
EUR 31.687573 31.55111 31.53481
GBR 35.267978 35.004282 34.950138
RUB 0.4206 0.41866 0.41673

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8613.12.18 17:48
Declaration 5.15706.12.18 17:24
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

17.11.2005

Новый проект наказу ДМСУ “Про затвердження зразкёв бланкёв унёфёкованих адмёнёстративних документёв форм МД-2, МД-3 та  х технёчного опису”

Раздел:   Оформление ГТД

    Проект наказу Держмитслужби Укра ни “Про затвердження зразкёв бланкёв унёфёкованих адмёнёстративних документёв форм МД-2, МД-3 та  х технёчного опису”
14 Листопада 2005


   

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

    НАКАЗ

    №

    Ки в

    Про затвердження зразкёв бланкёв унёфёкованих адмёнёстративних документёв форм МД-2, МД-3 та  х технёчного опису


    Вёдповёдно до Положення про Державну митну службу Укра ни, затвердженого Указом Президента Укра ни вёд 24.08.2000 № 1022, ё на виконання пункту 10 постанови Кабёнету Мёнёстрёв Укра ни вёд 09.06.1997 № 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацёю" (зё змёнами й доповненнями)

    НАКАЗУЮ:

    1. Затвердити зразки бланкёв унёфёкованих адмёнёстративних документёв форм МД-2 ё МД-3 (додаються).

    2. Затвердити технёчний опис бланкёв унёфёкованих адмёнёстративних документёв форм МД-2 ё МД-3 (дода·ться).

    3. Департаменту декларування та митних режимёв (Науменко В.П.) ё Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну ре·страцёю до Мёнёстерства юстицё  Укра ни.

    4. Департаменту ёнформацёйних технологёй та митно  статистики (Копосов С.А.) допрацювати програмне забезпечення з урахуванням пунктёв 1 ё 2 цього наказу.

    5. Начальникам митних органёв довести цей наказ до вёдома фёзичних ё юридичних осёб.

    6. Установити, що цей наказ набира· чинностё з 01.01.2006.

    7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Федорова О.О.

    Голова Державно  митно  служби Укра ни О.Б.Єгоров

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державно  митно 
служби Укра ни


    Технёчний опис бланкёв унёфёкованих адмёнёстративних документёв форм МД-2 ё МД-3

    1. Бланки унёфёкованих адмёнёстративних документёв форм МД-2 ё МД-3 (далё - бланки УАД) виготовляються на самокопёювальному паперё формату 309 х 210 мёлёметрёв. Вёдривна частина бланкёв вёдповёда· формату А4. Брошурування бланкёв здёйсню·ться перфорацёйним методом. Перфорацёя крупна.

    2. Колёр тексту бланкёв УАД - чорний.

    3. Застосовувана гарнётура шрифту - Arial.

    Накреслення та кеглё:

    назва форми "УНЄФЄКОВАНИЙ АДМЄНЄСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД)" - 8 pt Regular;

    призначення ё номер примёрника форми МД-2 - 12 pt Bold;

    призначення ё номер примёрника форми МД-3 - вёдповёдно 7,5 pt та 12 pt Bold;

    назви граф A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 - 6 pt Regular;

    назви граф 1, 37, В, D - 6 pt Regular (прописними лётерами);

    порядковё номери граф - 6 pt Bold;

    вихёднё данё (назва пёдпри·мства - виробника бланкёв) проставляються (при потребё) у нижньому правому кутку бланкёв - 5 pt Regular.

    4. Кольори окантовки бланкёв УАД:

    перший аркуш - колёр вёдсутнёй;

    другий аркуш - Pantone 517 CVU;

    третёй аркуш - Pantone 393 CVU;

    четвертий аркуш - Pantone 324 CVU;

    п’ятий аркуш - Pantone 297 CVU.

    5. Товщина застосовуваних лёнёй:

    жирнё лёнё  - 1 pt;

    тонкё лёнё  - 0,3 pt;

    пунктирнё лёнё  - 0,5 pt.

    Директор Департаменту
декларування та митних режимёв В.П.Науменко

   
Вёдкрити або завантажити Зразки бланкёв унёфёкованого адмёнёстративного документа форми МД-2:


   
(1-й аркуш)

    (2-й аркуш)

    (3-й аркуш)

    (4-й аркуш)

    (5-й аркуш)

Зразки бланкёв унёфёкованого адмёнёстративного документа форми МД-3


   
(1-й аркуш)

    (2-й аркуш)

    (3-й аркуш)

    (4-й аркуш)

    (5-й аркуш)
 
 
Источник: сайт ДМСУ

    Вёдповёдно до Положення про Державну митну службу Укра ни, затвердженого Указом Президента Укра ни вёд 24.08.2000 № 1022, ё на виконання пункту 10 постанови Кабёнету Мёнёстрёв Укра ни вёд 09.06.1997 № 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацёю" (зё змёнами й доповненнями)    НАКАЗУЮ:    1. Затвердити зразки бланкёв унёфёкованих адмёнёстративних документёв форм МД-2 ё МД-3 (додаються).    2. Затвердити технёчний опис бланкёв унёфёкованих адмёнёстративних документёв форм МД-2 ё МД-3 (дода·ться).    3. Департаменту декларування та митних режимёв (Науменко В.П.) ё Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну ре·страцёю до Мёнёстерства юстицё  Укра ни.    4. Департаменту ёнформацёйних технологёй та митно  статистики (Копосов С.А.) допрацювати програмне забезпечення з урахуванням пунктёв 1 ё 2 цього наказу.    5. Начальникам митних органёв довести цей наказ до вёдома фёзичних ё юридичних осёб.        7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Федорова О.О.    Голова Державно  митно  служби Укра ни О.Б.Єгоров            1. Бланки унёфёкованих адмёнёстративних документёв форм МД-2 ё МД-3 (далё - бланки УАД) виготовляються на самокопёювальному паперё формату 309 х 210 мёлёметрёв. Вёдривна частина бланкёв вёдповёда· формату А4. Брошурування бланкёв здёйсню·ться перфорацёйним методом. Перфорацёя крупна.    2. Колёр тексту бланкёв УАД - чорний.    3. Застосовувана гарнётура шрифту - Arial.    Накреслення та кеглё:    назва форми "УНЄФЄКОВАНИЙ АДМЄНЄСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ (УАД)" - 8 pt Regular;    призначення ё номер примёрника форми МД-2 - 12 pt Bold;    призначення ё номер примёрника форми МД-3 - вёдповёдно 7,5 pt та 12 pt Bold;    назви граф A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 - 6 pt Regular;    назви граф 1, 37, В, D - 6 pt Regular (прописними лётерами);    порядковё номери граф - 6 pt Bold;    вихёднё данё (назва пёдпри·мства - виробника бланкёв) проставляються (при потребё) у нижньому правому кутку бланкёв - 5 pt Regular.    4. Кольори окантовки бланкёв УАД:    перший аркуш - колёр вёдсутнёй;    другий аркуш - Pantone 517 CVU;    третёй аркуш - Pantone 393 CVU;    четвертий аркуш - Pantone 324 CVU;    п’ятий аркуш - Pantone 297 CVU.    5. Товщина застосовуваних лёнёй:    жирнё лёнё  - 1 pt;    тонкё лёнё  - 0,3 pt;    пунктирнё лёнё  - 0,5 pt.    Директор Департаментудекларування та митних режимёв В.П.Науменко           

Читать еще:
 • Парламентарии хотят запретить экспорт украинской нефти...
 • Депутаты повысят налог на флешки, принтеры и диски..
 • Тимошенко обещает, что скоро в Украину даже птица без растаможивания не пролетит
 • МВД создало «горячую линию» для избежания паспортных очередей
 • Украину записали к странам с повышенным риском для инвесторов...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования