https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

17.01.18 16.01.18 15.01.18
USD 28.652576 28.567664 28.536637
EUR 35.0421 35.072521 34.634916
GBR 39.435179 39.388297 38.923071
RUB 0.50813 0.50691 0.50416

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.7716.01.18 17:58
Declaration 5.15109.01.18 18:00
Form 3.8602.03.17 14:40
MDOfficeUpdate 1.10524.07.17 17:48
EUR.1 1.2009.10.17 14:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

18.11.2005

НБУ: Правила проведення мёжнародних поштових переказёв в ёноземнёй валютё


Нацёональний банк Постанова "Про здёйснення мёжнародних поштових переказёв" вёд 27.10.2005 N 396

Правлёння НБУ постановою вёд 27 жовтня 2005 року N 396 затверджу· Правила проведення валютних операцёй при здёйсненнё мёжнародних поштових переказёв, а також вносить деякё змёни до Положення про порядок надання небанкёвським фёнансовим установам генеральних лёцензёй на здёйснення валютних операцёй, затвердженого постановою Правлёння НБУ вёд 09.08.2002 N 297.

Правилами регламентуються особливостё проведення валютних операцёй операторами поштового зв'язку пёд час здёйснення мёжнародних поштових переказёв в ёноземнёй валютё за дорученням фёзичних осёб (резидентёв ё нерезидентёв), а також виплати фёзичним особам (резидентам ё нерезидентам) в Укра нё поштових переказёв з-за кордону.

Так, фёзичнё особи - резиденти на користь фёзичних осёб, якё проживають за кордоном, можуть здёйснювати переказ на суму, що не перевищу· $600, або еквёвалент цё·  суми в ёншёй ёноземнёй валютё.

На оплату продукцё , що купу·ться за кордоном для власного споживання, у тому числё лётератури та передплатних видань, - на суму, що не перевищу· $200 (або в еквёвалентё) на мёсяць. На оплату витрат нотарёальним та ёншим повноважним органам (у тому числё сплата податкёв, зборёв та ёнших обов'язкових платежёв за виконання цими органами сво х функцёй) - на суму, що не перевищу· $200 (або в еквёвалентё).

В свою чергу фёзичнё особи - нерезиденти можуть здёйснювати перекази на вищезазначенё цёлё у сумё, що не перевищу· $600 (або в еквёвалентё), в один робочий день за наявностё документёв, що пёдтверджують джерела походження ёноземно  валюти.

Правила не поширюються на перекази, пов'язанё з пёдпри·мницькою та ёнвестицёйною дёяльнёстю.

Постанова заре·стрована в Мёнёстерствё юстицё  11 листопада 2005 р. за N 1362/11642.

Источник: MDOffice


Читать еще:
 • В Украине импорт уверенно превалирует над экспортом...
 • Таможня будет соответствовать мировым стандартам ...
 • Про призупинення дёџ наказёв Держмитслужби ...
 • Суд справедливости разрешил личный импорт...
 • Співпраця з ЄС
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования