https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

23.11.2005ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ ПЛАТЕЖЄВ

16.11.2005 р. № 15/2121-ЕП

Начальникам регёональних митниць
Начальникам митниць
Департамент ёнформацёйного забезпечення та митно  статистики

Про заповнення граф "В" ё "С" ВМД

У зв’язку з запитамимитниць стосовно порядку заповнення граф "В"ё "С" ВМД при здёйсненнё митного оформленнятоварёв ёз звёльненням вёд оподаткування та призастосуваннё простих векселёв, якё надаються усплату ввёзного мита при ввезеннё в Укра нумайна, як внеску ёноземного ёнвестора достатутного фонду пёдпри·мств з ёноземнимиёнвестицёями, повёдомля·мо.

Графа "В" ВМДпризначена для зазначення заявником платёжнихдокументёв, якё свёдчать про внесення митнихплатежёв. У зв’язку з цим, у випадку, якщо податкиё збори за ВМД нараховуються умовно (06 спосёброзрахунку), графа "В" згёдно з положеннямиЄнструкцё  про порядок заповнення вантажно митно  декларацё , затверджено  наказомДержмитслужби вёд 09.07.97 № 307, не заповню·ться.

Згёдно Єнструкцё  пропорядок заповнення вантажно  митно  декларацё графа C заповню·ться посадовою особою вёддёлумитних платежёв, якою заноситься ёнформацёя проподатки та збори.

Вёдповёдно до Порядкувидачё, облёку ё погашення векселёв, виданих пёдчас ввезення в Укра ну майна як внескуёноземного ёнвестора до статутного фондупёдпри·мства з ёноземними ёнвестицёями, а такожза договорами (контрактами) про спёльнуёнвестицёйну дёяльнёсть, та сплати ввёзного митау разё вёдчуження цього майна, затвердженогопостановою Кабёнету Мёнёстрёв Укра ни вёд 07.08.96№ 937, вексель випису·ться векселедавцем вёноземнёй валютё на суму ввёзного мита звёдстроченням платежу не бёльш як на 30календарних днёв з дня оформлення ввёзно вантажно  митно  декларацё .

У зв’язку з цим, привикористаннё векселёв, що надаються у сплатумита при ввезеннё в Укра ну майна, як внескуёноземного ёнвестора до статутного фондупёдпри·мств з ёноземними ёнвестицёями, упёдроздёлё "номер платёжного документа, щозасвёдчу· сплату вёдповёдного податку або збору"графи "С" посадова особа вёддёлу митнихплатежёв зазнача· облёковий номер векселя, а впёдроздёлё "сума сплати" - суму мита у валютёконтракту.

Директор Департаменту
митних платежёв
С.О.Джигалов

Источник: MDoffice


Читать еще:
  • 1 апреля -день Смеха.
  • Цена компромисса
  • Встреча в Харьковской таможне Миндоходов
  • Щодо оподаткування товарів, що ввозяться громадянами додатковим імпортним збором
  • Розстрочення сплати ПДВ
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +