https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

24.11.2005

Державна митна служба Укра ни видала першё 45 „Стоп-карток”

Голова Державно  митно  служби Укра ни Олександр Єгоров провёв зустрёч з пёдпри·мцями, на якёй вручив першё 45 “Стоп-карток” суб’·ктам зовнёшньоекономёчно  дёяльностё, якё бажають працювати на укра нському ринку чесно та прозоро ё пёдписали вёдповёднё домовленостё про спёвпрацю з Держмитслужбою Укра ни.

Першими власниками карток стали переважна бёльшёсть учасникёв ринку ёмпорту рибопродуктёв, м’яса, м’ясопродуктёв та свёйських тварин в Укра ну, а також члени Всеукра нсько  асоцёацё  автомобёльних ёмпортерёв та дилерёв.

“Стоп-картка” – це персонёфёкована картка, яка пред’явля·ться уповноваженим представником суб’·кта ЗЕД посадовим особам митного органу у разё створення ними штучних перепон пёд час митного контролю та митного оформлення, виявлення випадкёв здирництва та проявёв корупцё  з  хнього боку.
 
Митник, що допустив порушення, зобов’язаний негайно проёнформувати керёвника свого пёдроздёлу та митницё про факт пред’явлення йому “Стоп-картки”. Одночасно представник суб’·кта ЗЕД ёнформу· Держмитслужбу про застосування ним “Стоп-картки”.

Держмитслужба пёсля отримання такого сигналу вёд пёдпри·мця термёново проводить службову перевёрку або, у разё потреби, службове розслёдування за випадками допущених зловживань та вёдстороня· вёд виконання службових обов’язкёв посадових осёб, якё  х допустили.

Варто зазначити, що суб’·ктам зовнёшньоекономёчно  дёяльностё, яким видана така картка, забороня·ться використовувати    для отримання будь-яких пёльг або переваг при декларуваннё та проходженнё митного контролю та митного оформлення. Якщо пёдпри·мець не викону· зазначенё вимоги – картка вилуча·ться.

Запровадження тако  форми роботи · кроком Держмитслужби назустрёч основним учасникам ринку ёмпорту тих чи ёнших товарёв в Укра ну, якё в свою чергу, погодились на декларування реально  вартостё сво х вантажёв. Отже, Держмитслужба взяла на себе зобов’язання захищати легальних ёмпортерёв шляхом надання  м пёльгових режимёв митного оформлення. Таким суб’·ктам зовнёшньоекономёчно  дёяльностё Держмитслужба в перспективё буде значно спрощувати митне оформлення пёд час перетину митного кордону.

Однак, пёдпри·мцё, в свою чергу теж зобов’язуються йти назустрёч митникам ё в разё необхёдностё будуть надавати митним органам сво  бухгалтерськё документи, якё стосуються зовнёшньоекономёчних операцёй з даним товаром.
 
Погодження та запровадження цё·  форми спёвпрацё з максимальною кёлькёстю об’·днань ёмпортерёв, як очёку·ться, виведе стосунки влади та бёзнесу на новий, бёльш ефективний рёвень, стане насправдё дё·вим, вза·мовигёдним кроком назустрёч один одному з метою повного подолання тёньових механёзмёв ввезення товарёв в Укра ну.

Пёсля вручення карток вёдбулося пёдписання таких домовленостей ще з однё·ю групою пёдпри·мцёв – з ёмпортерами тютюну в Укра ну.
 

Источник: сайт ДМСУ

Читать еще:
  • Янукович отложил вступление Украины в ВТО...
  • Роз'яснення щодо практичного застосування окремих нормативно-правових актів Національного банку України
  • Внимание!!! Оформление графы 31 ГТД с занесением в отдельный реестр переносится на 21 ноября ...
  • Самая крупная таможня Украины снова осталась без руководителя ...
  • Розроблено проект Концепцёџ модернёзацёџ митноџ служби Украџни...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +