https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.02.19 19.02.19 18.02.19
USD 27.173251 27.185914 27.247894
EUR 30.68947 30.796203 30.681129
GBR 35.200401 35.147459 34.8895
RUB 0.41046 0.41037 0.40849

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8819.02.19 17:53
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

25.11.2005

З 1 грудня 2005 року на укра но-молдовському кордонё працюватиме монёторингова Мёсёя Європейсько  Комёсё 

Така робота експертёв ЄК регулярно проводиться в державах, якё планують вступати до Європейського Союзу.
 
Мобёльнё групи Мёсё , що працюватимуть на п’яти пунктах пропуску ( 2 молдавських, 3 укра нських), матимуть право без попередження вёдвёдувати прикордоннё застави та митницё, вёддёли мёлёцё , а також вёддёли митних платежёв внутрёшнёх митниць. Крём того, вони зможуть бути присутнёми та спостерёгати за процесом митного оформлення, вивчення митно  документацё , в тому числё ё комп’ютерних даних. При необхёдностё проведення повторного огляду окремих вантажёв чи здёйснення  хньо  оцёнки члени мобёльних груп Мёсё  матимуть право наполягати на цьому.

Мета роботи Мёсё  Європейсько  Комёсё  – розбудова загально  ёнституцёйно  спроможностё у прикордонному менеджментё Укра ни ё Молдови, пёдвищення ефективностё прикордонного та митного контролю, а також нагляду за спёльною дёлянкою кордону з особливою увагою до приднёстровсько  сторони. При цьому збёльшення ефективностё прикордонного контролю в результатё, як передбача·ться, призведе до:
 
• Збёльшення доходёв вёд митних зборёв ё зниження рёвня зловживань на митницё;

• Зменшення контрабанди та нелегально  мёграцё ;

• Збёльшення обсягу легальних товарёв та кёлькостё осёб, якё перетинають кордон.

Протягом двох рокёв, що працюватиме Мёсёя, формуватимуться детальнё звёти, з якими буде ознайомлена як укра нська, так ё молдовська сторони. Аналёз ситуацё , тенденцё  процесёв на кордонё та рекомендацё  ·вропейських експертёв – усе це стане робочим матерёалом для спецёалёстёв Держмитслужби для узагальнення та врахування в подальшёй роботё.

Мёсёя ЄК з надання допомоги в питаннях кордону в Укра нё та Республёцё Молдова по закёнченнё сво·  роботи передбача· отримати такё результати:

• Створити кращё можливостё для проведення аналёзу ризикёв, а також використання нових методик оцёнки ризикёв;
• Поглибити знання стандартёв Євросоюзу та  х практичне застосування укра нською стороною;

• Полёпшити спёвпрацю та вза·модоповнення митно  та прикордонно  служб,  х вза·модёю з ёншими правоохоронними органами з метою досягнення ёнтегрованого пёдходу до прикордонного менеджменту;

• Полёпшення вза·модё  мёж службами Молдови та Укра ни, в тому числё на спёльних пунктах пропуску через кордон;
 
• Проведення детально  оцёнки потреб та розроблення рекомендацёй щодо правового чи структурного визначення подальших потреб пёд час посилення ёнституцёйно  спроможностё проведення тренёнгёв на мёсцевому та центральному рёвнях.
 
источник: сайт ДМСУ

Читать еще:
  • Національний банк України змінив порядок розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів
  • У таможен России и Украины нет претензий друг к другу...
  • Премьер-министр обеспокоен "традицией" сбоя компьютерной системы с базой данных при смене руководства министерства или ведомства...
  • Американские окорочка возвращаются
  • Одесский порт построит эстакаду...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +