https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

24.05.18 23.05.18 22.05.18
USD 26.081533 26.071164 26.083615
EUR 30.536259 30.748331 30.671723
GBR 34.718837 35.065609 34.997402
RUB 0.42344 0.42558 0.41712

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.82 23.05.18 17:42
Declaration 5.15714.02.18 18:10
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1115.03.18 17:48
EUR.1 1.2801.03.18 16:50

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

30.11.2005


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З

17.11.2005 N 1123
Заре·стровано в Мёнёстерствё
юстицё  Укра ни
23 листопада 2005 р.
за N 1415/11695

Про внесення змёни до наказу Держмитслужби Укра ни вёд 20.04.2005 N 314

Вёдповёдно до Митного кодексу Укра ни ( 92-15 ) та з метою
подальшого вдосконалення й спрощення порядку митного контролю й
митного оформлення товарёв ёз застосуванням вантажно  митно 
декларацё  Н А К А З У Ю:

1. Унести змёну до Порядку здёйснення митного контролю й
митного оформлення товарёв ёз застосуванням вантажно  митно 
декларацё , затвердженого наказом Державно  митно  служби Укра ни
вёд 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ) ё заре·строваного в Мёнёстерствё
юстицё  Укра ни 27.04.2005 за N 439/10719 (далё - Порядок),
виклавши додаток 1 до Порядку в редакцё , що дода·ться.

2. Начальникам регёональних митниць, митниць забезпечити
ёнформування суб'·ктёв зовнёшньоекономёчно  дёяльностё про вимоги
цього наказу.

3. Департаменту органёзацё  митного контролю (Сьомка С.М.) ё
Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього
наказу на державну ре·страцёю до Мёнёстерства юстицё  Укра ни.

4. Установити, що цей наказ набира· чинностё з дня його
офёцёйного опублёкування.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державно  митно 
служби Укра ни О.Б.Єгоров

Додаток 1
до Порядку здёйснення
митного контролю й митного
оформлення товарёв
ёз застосуванням вантажно 
митно  декларацё 
( z0439-05 )
(у редакцё  наказу Державно 
митно  служби Укра ни
вёд 17.11.2005 N 1123)

Форма

ЄНФОРМАЦЄЙНИЙ АРКУШ
митного контролю товарёв за ВМД
N __________/_/________

I. На прийняття ВМД уповноважено ____________________________
(посада, прёзвище, ёнёцёали
посадово  особи)

Посадова особа ПМО* _________________________________________
(посада, пёдпис, дата, час, ёнёцёали, прёзвище)

II. Пропозицё  щодо потреби проведення митного огляду

------------------------------------------------------------------
| Мета проведення митного огляду |Пёдпис, ёнёцёали, |
| |прёзвище посадово |
| | особи |
|---------------------------------------------+------------------|
| 1 | 2 |
|---------------------------------------------+------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------

III. Рёшення начальника ПМО або ёншо  посадово  особи, яка
ма· право приймати рёшення про потребу проведення митного огляду

----------- ------------
|З оглядом| |Без огляду|
----------- ------------
__________________________________________________________________
(змёст рёшення; зё складенням Акта про проведення митного
_________________________________________________________________.
огляду товарёв/без складення такого Акта)

Доручено провести митний огляд товарёв ______________________
(посада, прёзвище, ёнёцёали посадово  особи)
__________________________________________________________________
(посада, пёдпис особи, яка прийняла рёшення,
дата, ёнёцёали, прёзвище)

IV. Результати митного огляду**:
__________________________________________________________________
(товар вёдповёда· вёдомостям, заявленим у ВМД
__________________________________________________________________
ё товаросупровёдних документах; CID-коди перевёрено тощо)
__________________________________________________________________
(посада, пёдпис, ёнёцёали, прёзвище посадово  особи,
що провела митний огляд)
---------------
| Мёсце штампа| Час початку __________ год. _______ хв.
| "Пёд митним | Час закёнчення _______ год. _______ хв.
| контролем" |
---------------

V. ВМД, ёншё документи, що були поданё для митного оформлення
товарёв, отримав _________________________________________________
(пёдпис, дата, час, ёнёцёали, прёзвище декларанта)

------------------------------------------------------------------

Вёдривний талон Єнформацёйного аркуша
митного контролю товарёв за ВМД
N __________/_/________

Час подання ВМД, заповнено  згёдно з обраним митним режимом,
   електронно  копё  та комплекту документёв ______ год. _____ хв.

Декларант ___________________________________________________
(посада, ёнёцёали, прёзвище)

Посадова особа ПМО* _________________________________________
(посада, пёдпис, дата, ёнёцёали, прёзвище)

---------------
* Посадова особа ПМО, до функцёональних обов'язкёв яко 
вёднесено право розподёлу ВМД мёж посадовими особами ПМО.
** Заповню·ться в разё проведення митного огляду без

Источник: MDoffice


Читать еще:
 • Зовнёшня торгёвля товарами у сёчнё-вереснё 2005 року ...
 • Украина недополучила от контрабандного перемещения товаров через госграницу более 10 млрд грн
 • ЕС снижает стоимость услуг...
 • ГТСУ: При митному оформленнё автотранспортних засобёв, що пёдлягають рењстрацёџ в органах ДАђ МВС Украџни ...
 • Про застосування коефіцієнтів до ставки екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования