https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

17.01.18 16.01.18 15.01.18
USD 28.652576 28.567664 28.536637
EUR 35.0421 35.072521 34.634916
GBR 39.435179 39.388297 38.923071
RUB 0.50813 0.50691 0.50416

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.7716.01.18 17:58
Declaration 5.15109.01.18 18:00
Form 3.8602.03.17 14:40
MDOfficeUpdate 1.10524.07.17 17:48
EUR.1 1.2009.10.17 14:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

25.12.2006

Митна вартёсть та порядок    визначення


   ВР Укра ни Закон "Про внесення змён до деяких законодавчих актёв Укра ни" вёд 22.12.2005 N 3269-IV

   Верховна Рада прийняла Закон вёд 22.12.2005 N 3269-IV, яким внесла змёни до Митного кодексу Укра ни та Єдиного митного тарифу. Змёни стосуються порядку визначення та нарахування митно  вартостё товарёв, а також порядку визначення  х походження.

   Зокрема, Закон виклада· в новёй редакцё  глави 46 та 47 Роздёлу XI Митного кодексу Укра ни.

   Главою 46 регулюються питання митно  вартостё товарёв, якё перемёщуються через митний кордон Укра ни, а саме: порядок    визначення, декларування, права та обов'язки декларанта ё митного органу. Так, вёдповёдно до ново  редакцё  цё·  глави митна вартёсть товарёв, якё перемёщуються через митний кордон Укра ни, ·  х цёна, що була фактично сплачена або пёдляга· сплатё за цё товари, обчислена згёдно з положеннями цього Кодексу.

   Глава 47 встановлю· методи визначення митно  вартостё та порядок  х застосування. Нова редакцёя цё·  глави визнача·, що кра ною походження товару вважа·ться кра на, в якёй було здёйснено повне виготовлення товару або останнё операцё  з його переробки, достатнё для того, щоб товар одержав основнё характернё риси. Крём того, вводиться таке поняття як кра на походження упаковки, якою вважа·ться кра на самого товару. Але якщо нацёональне законодавство кра ни ввезення передбача· окреме декларування упаковки товару для тарифних цёлей, то кра на походження упаковки визнача·ться окремо вёд кра ни походження товару.

   Що стосу·ться змён до Єдиного державного тарифу, то ними передбачено наступне:

   1. Виключено статтю 16, якою встановлювався порядок визначення та нарахування митно  вартостё.

   2. Стаття 18 тепер регулю· питання щодо порядку визначення походження товарёв, повнёстю вироблених або достатньо перероблених у СЕЗ, розташованих на територё  Укра ни, при ввезеннё на митну територёю Укра ни.

   Закон набира· чинностё через 45 днёв пёсля його офёцёйного опублёкування.

Источник: ЛIГАБiзнесIнформ


Читать еще:
 • Украина наращивает объемы импорта древесины...
 • Украина наращивает внешние долги...
 • Скомаровский против контроля СБУ госструктур ...
 • Укра на пёдтримала внесення змён до Статуту Гаазько  конференцё  з мёжнародного приватного права...
 • Щодо застосування окремих норм Митного кодексу України (при здійсненні митними органами митних формальностей щодо товарів громадян, слід враховувати кількість товарів, вартість та мету їх ввезення)...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования