https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

24.04.19 23.04.19 22.04.19
USD 26.688008 26.775371 26.85397
EUR 30.010665 30.122292 30.210716
GBR 34.714477 34.835541 34.937801
RUB 0.41837 0.41977 0.41985

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8923.04.19 17:54
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1408.04.19 17:54
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

27.01.2006

 Ємпорт, експорт, перевезення та виробництво дерев'яного пакувального матерёалу


   Затвердженё наказом вёд 22.12.2005 N 731 Фётосанётарнё правила поширюються на осёб, якё займаються ввезенням з-за кордону, перевезенням в межах кра ни, експортом, виробництвом (переробкою, використанням та реалёзацё·ю) дерев'яного пакувального матерёалу.

   Правилами встановлено, що ввезення в Укра ну дерев'яних пакувальних матерёалёв у виглядё партё  товару проводиться за наявностё оригёналу фётосанётарного сертифёката кра ни-експортера та карантинного дозволу, який вида·ться Головною державною ёнспекцё·ю з карантину рослин (Укрголовдержкарантин). Пакувальний матерёал з маркуванням* виробника кра ни-експортера, який супроводжу· будь-який товар, може ввозитись в Укра ну без зазначених документёв.

   Наявнёсть карантинного сертифёката вимага·ться при перевезеннё в межах кра ни деревини для виготовлення пакувального матерёалу з карантинно  зони, а також при перевезеннё пакувального матерёалу для концентрацё , складування та сортування в морських ё рёчкових портах, на залёзничних станцёях, автопереходах, в ёнших термёналах для подальшого експорту.

   При наявностё маркування виробника експорт пакувальних матерёалёв як у виглядё партё , так ё супровёдного матерёалу здёйсню·ться без супроводження фётосанётарним сертифёкатом.

   Що стосу·ться виробництва пакувальних матерёалёв, то особи, якё займаються  х переробкою, використанням та реалёзацё·ю, пёдлягають включенню до вёдповёдного ре·стру. Визнача· та затверджу· ре·стр Укрголовдержкарантин у кожнёй областё Укра ни. Особё, яка включена до ре·стру, вида·ться посвёдчення про ре·страцёю, яке засвёдчу· виконання усёх вимог, встановлених цими Правилами, та присво·ний  й персональний чотиризначний код.

   Наказ заре·стрований в Мёнёстерствё юстицё  24 сёчня 2006 р. за N 62/11936 та набира· чинностё через 45 днёв з дня опублёкування.

   ___________
* Маркування - загальновизнаний у свётё штамп або клеймо, що наноситься на пакувальний матерёал для засвёдчення його фётосанётарного стану пёсля видалення кори, проведення термообробки або знезараження.

Источник: ЛIГАБiзнесIнформ


Читать еще:
  • Щодо чинності деяких заборон на ввезення в Україну товарів тваринного походження
  • На западной границе Украины у туроператоров конфисковывают автобусы
  • Одесский порт построит эстакаду...
  • Еврокомиссия подготовила заключение относительно предоставления Украине рыночного статуса...
  • Скомаровский против контроля СБУ госструктур ...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +