https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

25.07.2005


ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЏНИ

НАКАЗ
Киџв

11 липня 2005 р.

N 651

Про внесення змён до деяких наказёв Держмитслужби Украџни

Зарењстровано
в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни
20 липня 2005 р. за N 778/11058

ЈЈЈ Вёдповёдно до Положення про Державну митну службу Украџни, затвердженого Указом Президента Украџни вёд 24.08.2000 N 1022, Положення про вантажну митну декларацёю, затвердженого постановою Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 09.06.97 N 574 (зё змёнами й доповненнями), ё з метою спрощення процедури декларування для вёльного обёгу товарёв, якё перебувають у режимё митного складу,

НАКАЗУЮ:

ЈЈЈ 1. Унести до Порядку заповнення граф вантажноџ митноџ декларацёџ вёдповёдно до митних режимёв (далё - Порядок), затвердженого наказом Держмитслужби Украџни вёд 30.06.98 N 380 (зё змёнами й доповненнями) ё зарењстрованого в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни 22.07.98 за N 469/2909, такё змёни:

ЈЈЈ 1.1. Опис особливостей заповнення графи 18 вантажноџ митноџ декларацёџ (далё - ВМД) у пунктё 3.1 Порядку викласти в такёй редакцёџ:

"Графа 18 "Транспортний засёб вёдправлення"

ЈЈЈ Зазначаються вёдомостё про транспортний засёб, на якому здёйснюњться доставка товарёв у митницю призначення. При митному оформленнё в обраному митному режимё товарёв, що перебувають у режимё митного складу, заповнення графи здёйснюњться в такому порядку:

ЈЈЈ у митницё за мёсцем розташування митного лёцензёйного складу, на якому зберёгаються цё товари, графа не заповнюњться;

ЈЈЈ в ёншёй митницё в графё зазначаються вёдомостё про транспортний засёб, на якому здёйснювалося перевезення цих товарёв з митницё за мёсцем розташування митного лёцензёйного складу в митницю призначення".

ЈЈЈ 1.2. Опис особливостей заповнення графи 21 ВМД у пунктё 3.1 Порядку викласти в такёй редакцёџ:

"Графа 21 "Транспортний засёб на кордонё"

ЈЈЈ Зазначаються вёдомостё про транспортний засёб, на якому товари були ввезенё на митну територёю Украџни. При митному оформленнё товарёв в обраному митному режимё пёсля перебування џх у режимё митного складу графа не заповнюњться".

ЈЈЈ 1.3. Доповнити пункт 3.1 Порядку пёсля опису особливостей заповнення графи 21 ВМД таким описом графи 26 ВМД:

"Графа 26 "Вид транспорту в межах краџни"

ЈЈЈ При митному оформленнё товарёв в обраному митному режимё пёсля перебування џх у режимё митного складу графа не заповнюњться".

ЈЈЈ 1.4. В описё особливостей заповнення графи 37 ВМД у пунктё 3.1 Порядку слова "декларацёџ-зобов'язання" виключити.

ЈЈЈ 1.5. Доповнити пункт 3.1 Порядку пёсля опису особливостей заповнення графи 37 ВМД таким описом графи 44 ВМД:

"Графа 44 "Додаткова ёнформацёя / поданё документи"

ЈЈЈ При митному оформленнё товарёв в обраному митному режимё пёсля перебування џх у режимё митного складу до графи не вносяться реквёзити документёв контролю за доставкою цих товарёв з митницё вёдправлення в митницю за мёсцем розташування митного лёцензёйного складу, на якому зберёгалися цё товари".

ЈЈЈ 1.6. У главё 3 Порядку пункт 3.2 виключити.

ЈЈЈ 1.7. Опис особливостей заповнення графи 1 ВМД у главё 6 Порядку викласти в такёй редакцёџ:

"Графа 1 "Тип декларацёџ"

ЈЈЈ У першому пёдроздёлё графи проставляњться лётерний код напрямку перемёщення товарёв:

ЈЈЈ "ђМ" - при розмёщеннё на МЛС товарёв, увезених на митну територёю Украџни;

ЈЈЈ "ЕК" - при розмёщеннё на МЛС товарёв, призначених для вивезення за межё митноџ територёџ Украџни.

ЈЈЈ У другому пёдроздёлё графи проставляњться код митного режиму "74"; третёй пёдроздёл не заповнюњться".

ЈЈЈ 2. Унести до Класифёкатора документёв, затвердженого наказом Держмитслужби Украџни вёд 09.07.97 N 307 (зё змёнами й доповненнями), зарењстрованим у Мёнёстерствё юстицёџ Украџни 24.09.97 за N 443/2247, такё змёни:

ЈЈЈ 2.1. У роздёлё 1 "Лёцензёџ" рядок

1010 ђндивёдуальна лёцензёя

ЈЈЈ замёнити рядком

1010 Разова (ёндивёдуальна) лёцензёя на зовнёшньоекономёчну операцёю

ЈЈЈ 2.2. У роздёлё 9 "ђншё документи" рядок

9105 Резервна позицёя

ЈЈЈ замёнити рядком

9105 Попереднњ рёшення щодо класифёкацёџ та кодування товару в УКТЗЕД

ЈЈЈ 3. Департаменту ёнформацёйних технологёй та митноџ статистики (Копосов С. А.) допрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

ЈЈЈ 4. Департаменту декларування та митних режимёв (Науменко В. П.) ё Юридичному департаменту (Боженко ђ. Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну рењстрацёю до Мёнёстерства юстицёџ Украџни.

ЈЈЈ 5. Начальникам митних органёв довести цей наказ до вёдома юридичних ё фёзичних осёб.

ЈЈЈ 6. Установити, що цей наказ набирањ чинностё через 10 днёв з дня його офёцёйного опублёкування.

ЈЈЈ Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Державноџ
митноџ служби Украџни

М. М. Салагор

ЈИсточник: MDoffice


Читать еще:
  • Повёдомлення про оприлюднення...
  • Одесская академия связи и Харьковская ТПП получили полномочия по экспертизе в сфере экспортного контроля.
  • На границе Украины с Польшей могут появиться 3 дополнительных таможни...
  • ПД вместо ПП? Есть мнение!...
  • Наш ответ Western Union...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +