https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

02.08.2005

ГТСУ: Запрет ввоза ТС которые на момент их ввоза эксплатировались более 8 лет.ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЏНИ

29.07.2005 р. ќ 11/1-10/9207-ЕП

Начальникам регёональних митниць, митниць

Щодо набуття чинностё Законом Украџни вёд 06.07.05 ќ 2739-IV
"Про деякё питання ввезення на митну
територёю Украџни транспортних засобёв"

У зв’язку з набуттям чинностё Законом Украџни вёд 06.07.05 ќ 2739-IV "Про деякё питання ввезення на митну територёю Украџни транспортних засобёв", який опублёковано у газетё "Урядовий кур’њр" вёд 28.07.05 ќ 138, звертањмо увагу митних органёв на наступне.

Вёдповёдно до статтё 1 Закону забороняњться ввезення на митну територёю Украџни для постёйного користування легкових, вантажних автомобёлёв, автобусёв, трамваџв, тролейбусёв - коди згёдно з Украџнською класифёкацёњю товарёв зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё 8702-8704, 8603 10 00 10 (у тому числё тих, що ввозяться на митну територёю Украџни з метою џх розкомплектування на запаснё частини), якё на момент ввезення виготовленё та експлуатувалися бёльше нёж 8 рокёв.

У випадку, якщо згаданё транспортнё засоби виготовленё або експлуатувалися бёльше нёж 8 рокёв, џх ввезення на митну територёю Украџни для постёйного користування також забороняњться.

Вёковё обмеження, встановленё статтею 1 Закону, не поширюються на автобуси та вантажнё автомобёлё, якё ввозяться на митну територёю Украџни з метою транзиту або як гуманётарна допомога, та трамвайних вагонёв шириною колёџ 1000 мм, якё в Украџнё не виготовляються.

Пунктом 1.8 Порядку здёйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобёв, що ввозяться громадянами на митну територёю Украџни, затвердженого наказом Державноџ митноџ служби Украџни вёд 12.10.01 ќ 664, зарењстрованим в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни 14.11.01 за ќ 949/6140, встановлено, що визначення року виготовлення транспортного засобу здёйснюњться на основё даних його виробника, що мёстяться в ёдентифёкацёйному номерё кузова.

У разё неможливостё визначення року виготовлення транспортного засобу за ёдентифёкацёйним номером кузова за рёк виготовлення приймањться рёк, що значиться в рењстрацёйних та технёчних документах на транспортний засёб.

При цьому в обох випадках календарною датою виготовлення транспортного засобу вважањться останнёй день останнього мёсяця року, що значиться в ёдентифёкацёйному номерё кузова транспортного засобу або в рењстрацёйних та технёчних документах на нього.

Дата початку користування транспортного засобу, що був у користуваннё та ввозиться на митну територёю Украџни, визначањться вёдповёдно до свёдоцтва про його першу рењстрацёю в краџнё першоџ рењстрацёџ (технёчного паспорта) або на пёдставё дати видачё свёдоцтва про рењстрацёю (технёчного паспорта).

У разё вёдсутностё свёдоцтва про рењстрацёю транспортного засобу, виданого рењстрацёйним органом краџни першоџ рењстрацёџ, визначення дати початку користування проводиться вёдповёдно до ёдентифёкацёйного номера кузова. При цьому датою початку користування вважањться 1 сёчня року, зазначеного в ёдентифёкацёйному номерё кузова.

За наявностё обєрунтованих сумнёвёв щодо вёдповёдностё записёв у зазначених документах наявним номерам на кузовё, шасё, двигунё, а також року виготовлення транспортного засобу, дати початку користування ним достовёрнёсть цих даних установлюњться на пёдставё вёдповёдного висновку, виданого експертами (спецёалёстами), що мають вёдповёдну лёцензёю.

Крём того, зазначањмо, що вёдповёдно до статтё 10 Митного кодексу Украџни при здёйсненнё митного контролю та митного оформлення товарёв ё транспортних засобёв, що перемёщуються через митний кордон Украџни, застосовуються виключно нормативно-правовё акти, чиннё на день прийняття митноџ декларацёџ митним органом Украџни.

У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливёсть проведення митних процедур без подання декларацёџ, застосовуњться законодавство, чинне на день здёйснення таких процедур.

Голова Служби В.В.Скомаровський

Источник: MDoffice

ЈЧитать еще:
  • Проект Плану роботи Державноџ митноџ служби Украџни на ђV квартал 2005 року...
  • Любой импортер или экспортер теперь может обратиться со своими проблемами в Совет импортреров по телефону, - Ю.Тимошенко ...
  • Перелiк населених пунктiв України, на територiї яких тимчасово не здiйснюється контроль Державною ветеринарною та фiтосанiтарною службою.
  • Американский сенат отменил поправку Джексона-Вэника для Украины ...
  • Хит недели ... ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +