https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

18.02.19 17.02.19 16.02.19
USD 27.247894 27.159961 27.159961
EUR 30.681129 30.603844 30.603844
GBR 34.8895 34.798845 34.798845
RUB 0.40849 0.40816 0.40816

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8815.02.19 17:44
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

03.08.2005Проект

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЏНИ

Н А К А З

м. Киџв 2005 р. ќ

Про внесення змёни до наказу Державноџ митноџ служби Украџни,
Мёнёстерства економёки та з питань њвропейськоџ ёнтеграцёџ Украџни, Державноџ податковоџ адмёнёстрацёџ Украџни вёд 11.08.2004 ќ 590/296/468

У зв’язку з необхёднёстю спрощення критерёџв оцёнки пёдприњмств - резидентёв Украџни, щодо товарёв яких можуть не застосовуватися заходи нетарифного регулювання та ёншё обмеження, установленё постановами Кабёнету Мёнёстрёв Украџни,

Н А К А З У Њ М О:

1. Унести змёну до Критерёџв оцёнки пёдприњмств - резидентёв, щодо товарёв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, затверджених наказом Державноџ митноџ служби Украџни, Мёнёстерства економёки та з питань њвропейськоџ ёнтеграцёџ Украџни, Державноџ податковоџ адмёнёстрацёџ Украџни вёд 11.08.2004 ќ 590/296/468 ё зарењстрованих у Мёнёстерствё юстицёџ Украџни 12.08.2004 за ќ 1011/9610, виклавши пункт 1 у такёй редакцёџ:

“1) Державною митною службою Украџни:

пёдприњмство перебувањ на облёку в митному органё як суб’њкт зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё та провадить таку дёяльнёсть на регулярнёй та постёйнёй основё протягом принаймнё одного року, що передуњ моменту здёйснення оцёнки пёдприњмства;

пёдприњмство здёйснюњ ввезення товарёв на митну територёю Украџни ё сплачуњ податки та збори (обов’язковё платежё) виключно в грошовёй формё (за винятком пёдприњмств, якё здёйснюють ввезення давальницькоџ сировини для переробки на митнёй територёџ Украџни або ввезення товарёв з метою ремонту, обробки) або њ експортером власноџ продукцёџ чи њ власником митного лёцензёйного складу, на якому розмёщуються товари за договором консигнацёџ та/або договором про переробку давальницькоџ сировини;

посадовё особи пёдприњмства не притягувались до адмёнёстративноџ вёдповёдальностё за вчинення порушень митних правил, передбачених ст.ст. 331, 336, 340, 345, 346, 348 – 355 Митного кодексу Украџни або сума податкёв та зборёв, якё пёдлягали б сплатё при випуску товарёв – предметёв правопорушення у вёльний обёг, њ меншою, нёж максимальний розмёр штрафу, установлений за вчинення порушень митних правил;

пёдприњмство надањ митному органу за мёсцем своњџ рењстрацёџ як суб’њкта зовнёшньоекономёчноџ дёяльностё письмове зобов’язання про дотримання його посадовими особами митного законодавства пёсля встановлення до товарёв пёдприњмства спрощеного порядку застосування процедур митного оформлення.
У разё вчинення посадовими особами пёдприњмства порушення митних правил воно виключањться з Рењстру пёдприњмств, щодо товарёв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення;

пёдприњмство дотримуњ вимог статтё 416 Митного кодексу Украџни щодо обмеження в роботё, яка пов’язана зё здёйсненням контролю за роботою близьких родичёв посадових осёб вёдповёдного митного органу;

пёдприњмством укладено угоду з Державною митною службою Украџни про надання посадовим особам митних органёв прав безперешкодного доступу до фёнансових ё банкёвських документёв пёдприњмства, що стосуються перемёщення товарёв ё транспортних засобёв через митний кордон Украџни, пёсля закёнчення операцёй з митного контролю, митного оформлення та пропуску товарёв ё транспортних засобёв через митний кордон Украџни”.

2. Департаменту органёзацёџ митного контролю (Сьомка С.М.) ё Юридичному департаменту (Боженко ђ.Ф.) Державноџ митноџ служби Украџни забезпечити подання цього наказу на державну рењстрацёю до Мёнёстерства юстицёџ Украџни.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державноџ митноџ служби Украџни Ганжу Р.С., заступника Мёнёстра економёки Украџни Березного А.В., заступника Голови Державноџ податковоџ адмёнёстрацёџ Украџни Горбанського Б.М.

Голова Державноџ митноџ cлужби Украџни В.В.Скомаровський
Мёнёстр економёки Украџни С.А.Терьохён
Голова Державноџ податковоџ адмёнёстрацёџ Украџни О.ђ.Кёрњњв

Источник:Ј MDoffice

Ј


Читать еще:
  • ДМСУ: Cтосовно роз’яснень застосування деяких положень наказу Держмитслужби України від 07.04.08 № 329 “Про прийняття екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування”
  • Таможня обвинила «Нафтогаз» в уклонении от выплат за импорт газа
  • Мораторёй на ввезення м'яса птицё ...
  • Увага з 18.07.2005 Схёдна регёональна - стањ Харкёвською ...
  • Украина отказала Польше...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +