https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.02.19 19.02.19 18.02.19
USD 27.173251 27.185914 27.247894
EUR 30.68947 30.796203 30.681129
GBR 35.200401 35.147459 34.8895
RUB 0.41046 0.41037 0.40849

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8819.02.19 17:53
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

05.08.2005ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

06 червня 2005 р.
N 488

Про внесення змён до наказу Держмитслужби України вёд 10.10.2000 N 553

Зареєстровано
в Мёнёстерствё юстицёї України
25 липня 2005 р. за N 792/11072

    Вёдповёдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вёд 24.08.2000 N 1022, та з метою приведення нормативно-правових актёв Держмитслужби України у вёдповёднёсть до законодавства України з питань митної справи

НАКАЗУЮ:

    1. У пунктё 1.3 Порядку митного контролю й митного оформлення вантажёв, що надходять на митну територёю України як мёжнародна технёчна допомога для виконання робёт на об'єктё "Укриття" та з пёдготовки до зняття й зняття Чорнобильської АЕС з експлуатацёї, затвердженого наказом Державної митної служби України вёд 10.10.2000 N 553 та зареєстрованого в Мёнёстерствё юстицёї України 14.11.2000 за N 817/5038 (далё - Порядок), слова "Товарної номенклатури зовнёшньоекономёчної дёяльностё" замёнити словами "Української класифёкацёї товарёв зовнёшньоекономёчної дёяльностё".

    У зв'язку з цим у текстё Порядку скорочення "ТН ЗЕД" замёнити вёдповёдно скороченням "УКТЗЕД".

    2. Пункт 2.2 Порядку викласти в такёй редакцёї:

    "2.2. Уся ёнформацёя, яка надходить до Держмитслужби вёдповёдно до постанови Кабёнету Мёнёстрёв України вёд 15.02.2002 N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та монёторингу мёжнародної технёчної допомоги", про зареєстрованё в Мёнёстерствё економёки України проекти, що здёйснюються в рамках МТД, розмёщується в Єдинёй автоматизованёй ёнформацёйнёй системё Держмитслужби України (далё - ЄАІС)".

    3. У пунктё 2.3 Порядку скорочення "ЦБД" замёнити скороченням "ЄАІС".

    4. Управлённю нетарифного регулювання (Пашинний О. І.) та Юридичному департаменту (Боженко І. Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацёю до Мёнёстерства юстицёї України.

    5. Начальникам регёональних митниць, митниць довести цей наказ до вёдома фёзичних та юридичних осёб.

    6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Ганжу Р. С.

Голова Служби
В. В. Скомаровський 

 Источник: MDoffice


Читать еще:
  • Утилизацию тары отменили.
  • Повёдомлення про оприлюднення...
  • 18 квітня 2008 року відбудеться розширене засідання колегії Держмитслужби України за участі Голови ДМСУ Валерія Хорошковського.
  • Надання статусу уповноваженого економічного оператора
  • Тимошенко обещает, что скоро в Украину даже птица без растаможивания не пролетит
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +