https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.05.19 19.05.19 18.05.19
USD 26.368202 26.342913 26.342913
EUR 29.458555 29.511965 29.511965
GBR 33.630407 33.742229 33.742229
RUB 0.40797 0.40804 0.40804

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8917.05.19 17:56
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1408.04.19 17:54
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

07.09.2007

Проект ЗУ: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування"

Раздел:     Склады

   Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування"
6 Вересня
2007
Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування   Верховна Рада України постановляє:

   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

   1. Главу 14 „Тимчасове зберігання” Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38 - 39, ст. 288; 2006 р., № 22, ст. 195; 2007 р., № 12, ст. 105) викласти в такій редакції:

   „Глава 14. Тимчасове зберігання товарів

   Стаття 99. Склади тимчасового зберігання

   Товари з моменту пред’явлення митному органу та до їх випуску відповідно до обраного митного режиму можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі товари до завершення митного оформлення за погодженням з відповідним митним органом розміщуються на складах тимчасового зберігання. Митний режим щодо зазначених товарів обирається під час їх передання на тимчасове зберігання і не може змінюватися власником або вповноваженою ним особою без погодження з відповідним митним органом до закінчення строку тимчасового зберігання.

   Територія складів тимчасового зберігання є зоною митного контролю.

   Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися вiдповiдним чином облаштованi складськi примiщення, резервуари, холодильні чи морозильні камери, критi чи вiдкритi майданчики. Ліцензування діяльності, пов’язаної з відкриттям та експлуатацією складів тимчасового зберігання, здійснюється відповідно до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та ліцензійних умов.

   Стаття 100. Ліцензія на право відкриття та експлуатації складу тимчасового зберігання

   Приміщення, резервуар, камера або майданчик можуть бути використані як склад тимчасового зберігання за наявності ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

   Вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії на право відкриття та експлуатації складу тимчасового зберігання, установлюється Кабінетом Міністрів України.

   Стаття 101. Типи складів тимчасового зберігання

   Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та відкритого типу.

   Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому.

   Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.

   Стаття 102. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари на складі

   Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари на складі, визначаються договором зберігання.

   Взаємовідносини митних органів, що є власниками складів, у яких товари перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, з особами, які розміщують такі товари на складі, здійснюються відповідно до цього Кодексу та цивільного законодавства України.

   Стаття 103. Документи, необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання

   Для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання митним органам подаються лише документи, що дають змогу ідентифікувати ці товари та підтверджують законні підстави перебування цих товарів у особи, яка бажає користуватися послугами складу.

   Стаття 104. Порядок зберігання й обліку товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання

   Порядок розміщення, зберігання, випуску й обліку товарів на складі тимчасового зберігання визначається центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

   Стаття 105. Додаткові права митних органів щодо складів тимчасового зберігання

   Митний орган має право не дозволяти розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, якщо власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його території посадових осіб митного органу з метою проведення митного контролю щодо таких товарів.

   Стаття 106. Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання

   На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари. Товари, які можуть завдати шкоди іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання.

   Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари, що зберігаються виключно митним органом відповідно до статті 166 цього Кодексу.

   Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи може визначати також перелік окремих видів товарів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.

   Стаття 107. Особа, відповідальна за схоронність товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання

   Відповідальним перед митними органами за втрату чи пошкодження товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання, є власник складу тимчасового зберігання.

   За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів, розміщених на складі тимчасового зберігання, власник складу тимчасового зберігання несе відповідальність, передбачену цим Кодексом.

   Стаття 108. Строк тимчасового зберігання товарів

   Строк тимчасового зберігання товарів на складі тимчасового зберігання не може перевищувати трьох місяців.

   Товари, що зазнають швидкого псування, можуть зберігатися на складі тимчасового зберігання в межах строку збереження їх якостей, які дають можливість використовувати такі товари за призначенням, але не більше строку, установленого частиною першою цієї статті.

   Кабінет Міністрів України може встановлювати менші строки зберігання для окремих категорій товарів.

   Строк тимчасового зберігання товарів, зазначений у частині першій цієї статті, за заявою їх власника або вповноваженої ним особи може бути продовжений, але не більше ніж на один місяць митним органом, за погодженням з яким вони були розміщені на складі. Заява про продовження строку тимчасового зберігання товарів попередньо погоджується з власником складу.

   До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій, третій та четвертій цієї статті, товари, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути:

   1) задекларовані їх власником або вповноваженою ним особою до обраного митного режиму;

   2) передані їх власником або вповноваженою ним особою для зберігання відповідному митному органу.

   Стаття 109. Операції з товарами, що зберігаються на складі тимчасового зберігання

   Крім операцій, зазначених у статті 63 цього Кодексу, товари, що зберігаються на складі тимчасового зберігання, можуть з дозволу митного органу бути піддані:

   1) огляду та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка розмістила ці товари, або її представником;

   2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів і транспортних засобів у незмінному стані.

   З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів, що зберігаються на складі”.

   2. Статтю 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002 р., № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214; 2003 р., № 13, ст. 92, № 23, ст. 145, № 36, ст. 276; 2004 р., № 12, ст. 155, № 13, ст. 180, № 15, ст. 228, № 38, ст. 468, № 50, ст. 537; 2005 р., № 4, ст. 106, № 5, ст. 114, № 6, ст. 138, № 9, ст. 183, № 17, ст. 267, № 18-19, ст. 267, № 26, ст. 357, № 28, ст. 373, № 32, ст. 421, № 33, ст. 432, № 42, ст. 465; 2006 р., № 22, ст. 184, № 22, ст. 194, № 27, ст. 230, № 33, ст. 279; 2007 р., № 12, ст. 101) доповнити пунктом 611 такого змісту:

   “611) Діяльність з відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу відкритого або закритого типу. Діяльність з відкриття та експлуатації складу тимчасового зберігання відкритого або закритого типу;”.

   II. Прикінцеві положення

   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

   2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Источник: CUSTOMS.GOV.UA


Читать еще:
  • Возмещение НДС: Вывоз в Крым по международным транспортным накладным
  • До 1 сентября 2005 г. должна быть обеспечена прозрачность работы таможенных помещений...
  • ГФС о торговле с непризнанными государствами.
  • Закон Украины №3269-IV - изменения в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины "О Едином таможенном тарифе"...
  • Бывших таможенных брокеров не бывает.
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +