https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.11.18 20.11.18 19.11.18
USD 27.763875 27.764829 27.75497
EUR 31.709122 31.72687 31.490789
GBR 35.665094 35.614955 35.643225
RUB 0.42331 0.42063 0.42057

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8515.11.18 18:00
Declaration 5.15705.09.18 17:56
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

12.08.2005

Офёцёйне повёдомлення прес-служби

Через особисте незадоволення рёшенням Президента України окремё колишнё працёвники митної системи сьогоднё намагаються дискредитувати керёвництво Держмитслужби.

Як вёдомо, пёсля колегёї Держмитслужби 19 липня 2005 року, в якёй узяв участь Президент України, за його вимогою всё керёвники митних органёв були переведенё на нижчё посади або звёльненё. Крём того Президент України своїм Указом звёльнив першого заступника Голови Держмитслужби Миколу Салагора. Цё подёї стали приводом для сьогоднёшньої прес-конференцёї Миколи Салагора.
Як вёдомо, пёсля колегёї Держмитслужби 19 липня 2005 року, в якёй узяв участь Президент України, за його вимогою всё керёвники митних органёв були переведенё на нижчё посади або звёльненё. Крём того Президент України своїм Указом звёльнив першого заступника Голови Держмитслужби Миколу Салагора. Цё подёї стали приводом для сьогоднёшньої прес-конференцёї Миколи Салагора.

Висловлювання пана Салагора вёдносно зниження перерахувань до Держбюджету не вёдповёдають реальному стану речей, оскёльки з початку (станом на 11 серпня) поточного року Держмитслужба на 2,8% (майже 482 млн. грн.) випереджає прогнозованё показники Мёнёстерства фёнансёв. „Планом” для Держмитслужби, ё це пану Салагору добре вёдомо, є Закон України „Про Державний бюджет на 2005 рёк”, тобто рёчна сума надходжень. Мёнёстерство фёнансёв України, виходячи з цёєї цифри, щорёчно робить розпис доходёв по мёсяцях, який ґрунтується на прогнозах активностё зовнёшньоекономёчної дёяльностё. У липнё виконання розпису доходёв Мёнфёну складає 104,3%.

Якщо ж порёвняти платежё Держмитслужби у 2005 роцё з минулим роком, виходить, що з початку року (1.01. – 11.08) перевищення складає 72,3%, за липень – понад 88%, серпень – 99,7%, що однозначно свёдчить про нарощення ефективностё роботи Держмитслужби протягом липня-серпня.

Коментуючи заяву Салагора вёдносно „закритої по амнёстёї” кримёнальної справи, Володимир Скомаровський пёдкреслив, що не ёснує в природё рёшення суду, за яким його було б звинувачено у будь-якому кримёнальному злочинё, отже Салагор не мав жодного права робити такё заяви, пёдтасовуючи факти з бёографёї теперёшнього Голови ДМСУ та свого колишнього керёвника. Голова Держмитслужби висловив жаль з приводу того, що деякё корумпованё працёвники митної системи вдаються до брудних фальсифёкацёй, намагаючись таким чином уникнути вёдповёдальностё за власнё протиправнё дёї, а також пёдкреслив, що вён не призначав та не звёльняв Салагора з посади, проти нього виступив сам колектив митницё.

Вёдносно висунутих звинувачень щодо створення вертикалё поборёв, якё прозвучали на колегёї 19 липня за участю Президента на адресу Миколи Салагора, останнёй нёяк їх не спростував у присутностё своїх колег, а вёдбувся простою мовчанкою.
Источник: сайт ДМСУ

Читать еще:
 • ГТСУ: Щодо розпорядження Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 05.10.05 ќ 420-р ...
 • Таможенный пост «Песочин» сокращен.
 • Які існують вимоги до оформлення рахунку-фактури, інвойсу або іншого документа, що надається для проведення митних процедур з зазначенням вартості товару (наявність реквізитів, підпису та печаток, тощо)?
 • Мера ответственности перевозчика
 • Сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования