https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

08.04.08

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г
Телефони: (044) 247-26-06, 489-02-12 Факс: (044) 489-02-12
е:Mail : dmsu@customs.gov.ua


Н А К А З
Київ

07.04.08 № 329Про прийняття екзаменів, заліків у осіб,
уповноважених на декларування


Відповідно до розділу 5 Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.07.97 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.10.97 за № 495/2299,


Н А К А З У Ю:


1. Провести на базі Академії митної служби України, Київського та Хмельницького центрів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України (далі – митні заклади освіти) у період з 19.05.08 до 05.09.08 заліки в осіб, уповноважених на декларування.
Особи, уповноважені на декларування, які не склали залік у вищевказаний період, мають право повторно скласти залік у строк до 05.11.08.

2. Установити, що кваліфікаційні свідоцтва осіб, уповноважених на декларування, видані регіональними митницями, митницями до 19.05.08, у разі непідтвердження особою, уповноваженою на декларування, відповідних знань та навиків у галузі митної справи, діють до 05.11.08.

3. Департаменту організації митного контролю:

3.1. У строк до 11.04.08 визначити вимоги (тематичні напрямки) для перевірки знань та навиків у галузі митної справи в осіб, уповноважених на декларування, та осіб, які бажають стати ними. Довести вимоги до митних закладів освіти.

3.2. Забезпечити контроль за процесом та результатами проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування.

4. Керівникам митних закладів освіти:

4.1. У строк до 25.04.08 розробити:
єдині правила прийняття екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування;
єдину програму проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, на основі визначених вимог (тематичних напрямків);
єдиний порядок взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування.

4.2. Створити до 06.05.08 комісії для прийняття екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, до складу яких залучити керівний склад відповідних митних органів, працівників митних закладів освіти і посадових осіб Держмитслужби України за їх згодою.

4.3. У строк до 06.05.08 довести єдині правила прийняття та програму проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, і порядок взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, до відома митних органів.

4.4. Скласти графіки проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, які погодити з регіональними митницями, митницями.

4.5. Постійно надавати відомості регіональним митницям, митницям про результати складання екзаменів, заліків особами, уповноваженими на декларування, для прийняття ними відповідних рішень.

5. Начальникам регіональних митниць, митниць:

5.1. Інформувати осіб, уповноважених на декларування, про необхідність підтвердження ними відповідних знань та навиків у галузі митної справи шляхом здачі заліків у митних органах, які будуть проводитись на базі митних закладів освіти.

5.2. З метою складання графіка проведення заліків у осіб, уповноважених на декларування, у строк до 25.04.08 надати митним закладам освіти списки цих осіб, які працюють у зоні діяльності відповідного митного органу, та пропозиції щодо кандидатур керівного складу митних органів для включення їх до складу екзаменаційних комісій.

5.3. У разі непідтвердження особою, уповноваженою на декларування, відповідних знань та навиків у галузі митної справи, призупиняти дію кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування. При повторному непідтвердженні особою, уповноваженою на декларування, відповідних знань та навиків у галузі митної справи протягом строку призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування, скасовувати його.

5.4. Забезпечити з 19.05.08 оформлення та видачу кваліфікаційних свідоцтв особам, уповноваженим на декларування, лише після складання ними екзаменів у митних органах, проведених на базі митних закладів освіти.

5.5. У строк до 08.05.08 довести до відома заінтересованих осіб єдині правила прийняття та програму проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, і порядок взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, шляхом висвітлення їх в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митних органів і в пунктах пропуску через державний кордон України.

5.6. Забезпечити постійну взаємодію й обмін інформацією з митними закладами освіти з питань складання екзаменів і заліків особами, уповноваженими на декларування.

5.7. У зв’язку з ліквідацією митних органів забезпечити після підтвердження особами, уповноваженими на декларування, відповідних знань та навиків у галузі митної справи, переоформлення їм діючих кваліфікаційних свідоцтв особи, уповноваженої на декларування, з вилученням попереднього, виданого митним органом, який ліквідовано.

5.8. Забезпечити присутність в екзаменаційних комісіях представників керівного складу митних органів відповідно до погодженого графіка проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування.

5.9. Забезпечити своєчасне та повне внесення до програмно-iнформацiйного комплексу “Ведення обліку осіб, що здійснюють декларування на пiдставi квалiфiкацiйного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування”, уведеного в дослідну експлуатацію наказом Держмитслужби України від 29.09.04 № 711, всієї необхідної інформації відносно діяльності підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, та осіб, уповноважених на декларування.

6. Ректору Академії митної служби України Ченцову В.В. погодити з Департаментом організації митного контролю єдині правила прийняття та програму проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, і порядок взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування.

7. Установити, що з 19.05.08 прийняття екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, які бажають працювати або працюють:
у зонах діяльності Енергетичної, Київської регіональних митниць, Бориспільської, Вінницької, Глухівської, Житомирської, Київської обласної, Новгород-Сіверської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської митниць, здійснюється у Київському центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України;
у зонах діяльності Амвросіївської, Бердянської, Дніпропетровської, Запорізької, Ізмаїльської, Криворізької, Кіровоградської, Керченської, Кучурганської, Кримської, Куп’янської, Луганської, Маріупольської, Миколаївської, Севастопольської, Сумської, Старобільської, Східної, Харківської, Херсонської, Ягорлицької митниць, здійснюється в Академії митної служби України;
у зонах діяльності Волинської, Виноградівської, Вадул-Сіретської, Дністрянської, Івано-Франківської, Рівненської, Кельменецької, Львівської, Південної, Тернопільської, Хмельницької, Чопської, Ужгородської, Ягодинської митниць, здійснюється у Хмельницькому центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України.

За погодженням з відповідним митним органом і митним закладом освіти екзамени, заліки в осіб, уповноважених на декларування, можуть проводитись в іншому митному закладі освіти.

8. Департаменту кадрової роботи (Карпенко В.П.) розмістити на відомчому Веб-сервері Держмитслужби України в мережі Інтернет єдині правила прийняття та програму проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, і порядок взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.


Голова Служби В.І.Хорошковський


Читать еще:
  • Про митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення в будь-якому митному органі з пред'явленням їх цьому органу, якщо інше не передбачено цим Кодексом
  • Экзаменов для брокеров НЕ БУДЕТ!!!!!!
  • Правительство Украины до февраля 2007 года выполнит все необходимые мероприятия для вступления страны в ВТО - Янукович...
  • Зміни кодування митних органів
  • Аналіз проекту змін умов здійснення митної брокерської діяльності-Частина 1
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +