https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ митне оформлення вантажів в Харкові і Харківській області м.Харків, вул. Клочківська, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

22.09.19 21.09.19 20.09.19
USD 24.617559 24.617559 24.617559
EUR 27.244253 27.244253 27.244253
GBR 30.702939 30.702939 30.702939
RUB 0.38333 0.38333 0.38333

Міжбанківський
валютний ринок    Курс валют НБУ від MDoffice

Програми MDoffice

Explorer 2.9120.09.19 17:49
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1703.09.19 18:00
EUR.1 1.3109.07.19 10:10

Український класифікатор товарів ЗЕД

Митний кодекс

Як нас знайти
Митний експерт
  База знань ДФС
  Інкотермс
  Реєтр гарантів
  Розрахунок митних платежів (Україна)
  Електронні бази даних ЄС
  Пошук автотранспорту
  ДСТУ
  Біржова інформація
Харківська митниця
  Телефони Харківській митниці
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платіжні реквізити
Правила для громадян
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма митної декларації для громадян
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вивоз валюти
  Культурні цінності
  Постійне місце проживання
  Що таке "Особисті речі"
Акредитація, або з чого почати ЗЕД
Корисні посилання
  Президент України
  Законодавство України
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ

Професійні послуги митного брокера http://kharkov-terminal-lp15984.lpg.tf/ ***          Реєстрація на митниці он-лайн. тел +38 093-673-44-88 ***          


НОВОСТИ

08.04.08

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г
Телефони: (044) 247-26-06, 489-02-12 Факс: (044) 489-02-12
е:Mail : dmsu@customs.gov.ua


Н А К А З
Київ

07.04.08 № 329Про прийняття екзаменів, заліків у осіб,
уповноважених на декларування


Відповідно до розділу 5 Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.07.97 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.10.97 за № 495/2299,


Н А К А З У Ю:


1. Провести на базі Академії митної служби України, Київського та Хмельницького центрів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України (далі – митні заклади освіти) у період з 19.05.08 до 05.09.08 заліки в осіб, уповноважених на декларування.
Особи, уповноважені на декларування, які не склали залік у вищевказаний період, мають право повторно скласти залік у строк до 05.11.08.

2. Установити, що кваліфікаційні свідоцтва осіб, уповноважених на декларування, видані регіональними митницями, митницями до 19.05.08, у разі непідтвердження особою, уповноваженою на декларування, відповідних знань та навиків у галузі митної справи, діють до 05.11.08.

3. Департаменту організації митного контролю:

3.1. У строк до 11.04.08 визначити вимоги (тематичні напрямки) для перевірки знань та навиків у галузі митної справи в осіб, уповноважених на декларування, та осіб, які бажають стати ними. Довести вимоги до митних закладів освіти.

3.2. Забезпечити контроль за процесом та результатами проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування.

4. Керівникам митних закладів освіти:

4.1. У строк до 25.04.08 розробити:
єдині правила прийняття екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування;
єдину програму проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, на основі визначених вимог (тематичних напрямків);
єдиний порядок взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування.

4.2. Створити до 06.05.08 комісії для прийняття екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, до складу яких залучити керівний склад відповідних митних органів, працівників митних закладів освіти і посадових осіб Держмитслужби України за їх згодою.

4.3. У строк до 06.05.08 довести єдині правила прийняття та програму проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, і порядок взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, до відома митних органів.

4.4. Скласти графіки проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, які погодити з регіональними митницями, митницями.

4.5. Постійно надавати відомості регіональним митницям, митницям про результати складання екзаменів, заліків особами, уповноваженими на декларування, для прийняття ними відповідних рішень.

5. Начальникам регіональних митниць, митниць:

5.1. Інформувати осіб, уповноважених на декларування, про необхідність підтвердження ними відповідних знань та навиків у галузі митної справи шляхом здачі заліків у митних органах, які будуть проводитись на базі митних закладів освіти.

5.2. З метою складання графіка проведення заліків у осіб, уповноважених на декларування, у строк до 25.04.08 надати митним закладам освіти списки цих осіб, які працюють у зоні діяльності відповідного митного органу, та пропозиції щодо кандидатур керівного складу митних органів для включення їх до складу екзаменаційних комісій.

5.3. У разі непідтвердження особою, уповноваженою на декларування, відповідних знань та навиків у галузі митної справи, призупиняти дію кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування. При повторному непідтвердженні особою, уповноваженою на декларування, відповідних знань та навиків у галузі митної справи протягом строку призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування, скасовувати його.

5.4. Забезпечити з 19.05.08 оформлення та видачу кваліфікаційних свідоцтв особам, уповноваженим на декларування, лише після складання ними екзаменів у митних органах, проведених на базі митних закладів освіти.

5.5. У строк до 08.05.08 довести до відома заінтересованих осіб єдині правила прийняття та програму проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, і порядок взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, шляхом висвітлення їх в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митних органів і в пунктах пропуску через державний кордон України.

5.6. Забезпечити постійну взаємодію й обмін інформацією з митними закладами освіти з питань складання екзаменів і заліків особами, уповноваженими на декларування.

5.7. У зв’язку з ліквідацією митних органів забезпечити після підтвердження особами, уповноваженими на декларування, відповідних знань та навиків у галузі митної справи, переоформлення їм діючих кваліфікаційних свідоцтв особи, уповноваженої на декларування, з вилученням попереднього, виданого митним органом, який ліквідовано.

5.8. Забезпечити присутність в екзаменаційних комісіях представників керівного складу митних органів відповідно до погодженого графіка проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування.

5.9. Забезпечити своєчасне та повне внесення до програмно-iнформацiйного комплексу “Ведення обліку осіб, що здійснюють декларування на пiдставi квалiфiкацiйного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування”, уведеного в дослідну експлуатацію наказом Держмитслужби України від 29.09.04 № 711, всієї необхідної інформації відносно діяльності підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, та осіб, уповноважених на декларування.

6. Ректору Академії митної служби України Ченцову В.В. погодити з Департаментом організації митного контролю єдині правила прийняття та програму проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, і порядок взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування.

7. Установити, що з 19.05.08 прийняття екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, які бажають працювати або працюють:
у зонах діяльності Енергетичної, Київської регіональних митниць, Бориспільської, Вінницької, Глухівської, Житомирської, Київської обласної, Новгород-Сіверської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської митниць, здійснюється у Київському центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України;
у зонах діяльності Амвросіївської, Бердянської, Дніпропетровської, Запорізької, Ізмаїльської, Криворізької, Кіровоградської, Керченської, Кучурганської, Кримської, Куп’янської, Луганської, Маріупольської, Миколаївської, Севастопольської, Сумської, Старобільської, Східної, Харківської, Херсонської, Ягорлицької митниць, здійснюється в Академії митної служби України;
у зонах діяльності Волинської, Виноградівської, Вадул-Сіретської, Дністрянської, Івано-Франківської, Рівненської, Кельменецької, Львівської, Південної, Тернопільської, Хмельницької, Чопської, Ужгородської, Ягодинської митниць, здійснюється у Хмельницькому центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України.

За погодженням з відповідним митним органом і митним закладом освіти екзамени, заліки в осіб, уповноважених на декларування, можуть проводитись в іншому митному закладі освіти.

8. Департаменту кадрової роботи (Карпенко В.П.) розмістити на відомчому Веб-сервері Держмитслужби України в мережі Інтернет єдині правила прийняття та програму проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, і порядок взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.


Голова Служби В.І.Хорошковський


Читать еще:
  • Новые назначения ...
  • Задача - выйти на положительное сальдо...
  • Призначення платежу за митне оформлення
  • Гостаможслужба Украины намерена заключать соглашения с предприятиями внешнеэкономической деятельности ...
  • Увага! З 1 грудня цього року вводяться картки обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, нового зразка!
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты