https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.01.19 19.01.19 18.01.19
USD 28.033609 28.033609 28.033609
EUR 31.947101 31.947101 31.947101
GBR 36.196579 36.196579 36.196579
RUB 0.42191 0.42191 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8718.01.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

15.04.08

 •  

  07:27   ДМСУ: Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера

     Проект

     

  НАКАЗ
  Державна митна
  служба України

     Державний комітет
  України з питань регуляторної політики та підприємництва
  200 № /

     м. Київ

     Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера     Відповідно до статті 9 Закону України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”

     НАКАЗУЄМО:

     1. Затвердити Ліцензійні умови провадження посередницької діяльності митного брокера, що додаються.

     2. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) і Юридичному Департаменту (Бабюк В.Л.) Держмитслужби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     3. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня втрати чинності статтями 47, 85, 86, 87 та главою 2 “Митні збори” розділу V “Мито та митні збори” Митного кодексу України від 12.12.91 № 1970-XII.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О. та заступника Голови Держпідприємництва України Приступу М.І.

     Голова Державної митної
  служби України В.І.Хорошковський

     Голова Державного комітету
  України з питань регуляторної
  політики та підприємництва К.О.Ващенко

     

  ПОГОДЖЕНО
  Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
  “____”___________2008 року

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Державної митної служби України й
  Державного комітету України з питань
  регуляторної політики та підприємництва
  “____” _________ 20 року № ____/____     

  ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
  провадження посередницької діяльності митного брокера     1. Загальні положення

     1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (далі – Закон), Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-IV (далі – Кодекс), інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення зовнішньоекономічної діяльності та митної справи.

     1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні й інші вимоги до провадження посередницької діяльності митного брокера.

     1.3. Виконання цих Ліцензійних умов є обов’язковим під час провадження посередницької діяльності митного брокера.

     1.4. Умови провадження посередницької діяльності митного брокера регулюються законодавством з питань ліцензування й митної справи.

     1.5. Вид посередницької діяльності – митний брокер повинен бути зазначений в установчих документах суб’єкта господарювання, який має намір отримати ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності.

     1.6. Прийняття документів, що подаються для одержання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності, видача, переоформлення, анулювання такої ліцензії, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів митних брокерів здійснюються Державною митною службою України.

     1.7. Терміни в цих Ліцензійних умовах уживаються в такому значенні:

     митний брокер – це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності (далі – ліцензія), видану спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи;

     фахівець з декларування – фізична особа, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням митному органу товарів і транспортних засобів, а також документів, потрібних для їх митного оформлення, та має кваліфікаційне посвідчення фахівця з декларування.

     Кваліфікаційне посвідчення фахівця з декларування видається особі в разі успішної здачі кваліфікаційного екзамену в навчальному закладі митної служби.

     Кваліфікаційні вимоги до фахівця з декларування, його права й обов’язки, порядок видачі, анулювання, переоформлення, призупинення та перереєстрації кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування встановлюються спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

     Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде облік виданих, анульованих, переоформлених, призупинених та перереєстрованих кваліфікаційних посвідчень фахівця з декларування.

     ідентифікаційний огляд – сукупність заходів, що здійснюються фахівцем з декларування з метою визначення відомостей про товар, які дають змогу зробити висновок про країну походження товару, його класифікацію згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, кількісні та якісні характеристики товару, а також однозначно ідентифікувати його тощо.

     Інші терміни вживаються в значенні відповідно до Закону та Кодексу.

     2. Вимоги до провадження посередницької діяльності митного брокера

     2.1. Організаційні та кваліфікаційні вимоги до митного брокера

     Митний брокер повинен мати у своєму штаті не менше двох фахівців з декларування, які відповідають таким вимогам:

     мають досвід роботи в галузі зовнішньоекономічної діяльності або з надання послуг з декларування товарів;

     вільно володіють українською мовою та мають навички роботи з комп’ютерною технікою та програмними комплексами, що використовуються при митному оформленні;

     не були визнані в установленому законодавством порядку винними у вчиненні злочинів проти власності, у сферах господарської та службової діяльності, а також у вчиненні порушень митних правил.

     2.2. Технологічні вимоги до митного брокера

     Митний брокер зобов’язаний:

     а) декларувати митному органу товари;

     б) забезпечувати сплату встановлених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) з товарів, що ним декларуються;

     в) згідно з вимогами законодавства безкоштовно декларувати товари, що надходять в Україну як гуманітарна допомога;

     г) за погодженням з митним органом здійснювати ідентифікаційний огляд товарів, якщо товаросупровідні документи не містять повних відомостей, потрібних для декларування товарів;

     ґ) пред’являти митному органу товари й транспортні засоби, що декларуються;

     д) подавати митному органу документи, що містять відомості, потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів;

     е) на вимогу митного органу бути присутнім при митному оформленні товарів і транспортних засобів та сприяти посадовим особам митного органу під час митного оформлення цих товарів і транспортних засобів;

     є) інформувати митні органи про пошкодження тари й упаковки, невідповідність товарів відомостям про них, зазначеним у транспортних, комерційних та інших документах, потрібних для здійснення митного оформлення цих товарів;

     ж) сприяти в разі потреби проведенню ветеринарного, фітосанітарного та інших видів державного контролю, яким підлягають задекларовані товари й транспортні засоби;

     з) дотримувати умов і обмежень щодо розпорядження товарами й транспортними засобами, відносно яких митне оформлення не завершено;

     и) подавати для ознайомлення суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності на їх вимогу ліцензію, ці Ліцензійні умови;

     і) вести реєстр договорів, укладених з особами, яких він представляє та яким надає послуги, та подавати ці договори митному органу на його вимогу.

     2.3. Технічні вимоги до митного брокера

     2.3.1. Митний брокер для забезпечення своєї діяльності повинен мати електронно-обчислювальну, копіювальну техніку й відповідне програмне забезпечення, які гарантують забезпечення сумісності програмних продуктів і засобів автоматичної обробки інформації, використовуваних цим митним брокером, із зареєстрованими програмними продуктами та засобами автоматичної обробки інформації, що використовуються митними органами України.

     2.3.2. Митний брокер повинен застрахувати власну діяльність на суму не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     3. Особливі вимоги до провадження посередницької діяльності митного брокера

     3.1. Митний брокер повинен мати у власності майно, що може бути віднесене до першої та другої груп основних фондів згідно із Законом України від 18.12.94 № 334/94-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств”.

     3.2. Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення.

     3.3. Надання повноважень на виконання тих самих функцій щодо партії товару декільком митним брокерам або обмеження повноважень митного брокера виконанням тільки частини цих функцій (або виконанням операцій у межах однієї функції) не дозволяється.

     3.4. Права, обов’язки й відповідальність митного брокера, установлені цими Ліцензійними умовами, Законом і Кодексом, не можуть бути обмежені договором між митним брокером та особою, яку він представляє.

     3.5. Митний брокер повинен зберігати всю документацію, пов’язану зі здійсненням своєї діяльності, протягом строку, установленого законодавством України.

     3.6. Розміщення митних брокерів, що отримали ліцензію, безпосередньо в автомобільних пунктах пропуску на митному кордоні України здійснюється відповідно до порядку проведення конкурсу на розміщення митних брокерів, що здійснюють декларування на підставі договору, у пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

     Директор Департаменту організації митного контролю С.М.Сьомка

     Директор Департаменту ліцензування О.Б.Іванченко

  CUSTOMS.GOV.UA

   


Читать еще:
 • Китай ослабит валютный контроль...
 • Украина может ввести квоту на импортную печатную продукцию...
 • Президент Укра ни завершив робочу по здку до Криму ...
 • Украина и ЕС 25-26 сентября обсудят вопросы таможенного и тарифного регулирования.
 • Президент рассказал студентам о преимуществах ВТО
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +