https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.01.19 20.01.19
USD 27.980832 28.033609
EUR 31.903745 31.947101
GBR 36.202831 36.196579
RUB 27.948597 0.42184 0.42191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8721.01.19 17:48
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

08.05.08

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА Держмитслужби

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
49044, м.Дніпропетровськ, вул.Рогальова, 8
тел./факс: (056) 745-55-96; (0562) 47-17-91

06.05.08 №11/864-ЕП
Начальнику Київського центру
підвищення кваліфікації
та перепідготовки кадрів
Павлову А.П.

Начальнику Хмельницького центру
підвищення кваліфікації
та перепідготовки кадрів
Войцещуку А.Д.

Начальникам регіональних митниць та митниць


На виконання вимог п. 4.3 наказу Державної митної служби України “Про прийняття екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування” від 07.04.2008р. № 329 надсилаємо до відома погоджені з Департаментом організації митного контролю ДМСУ:
– Положення про порядок організації та правила проведення екзаменів, заліків у осіб уповноважених на декларування, в навчальних закладах Державної митної служби (додаються);
– Положення про організацію взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб уповноважених на декларування (додаються).
Просимо у строку до 08.05.08 довести до відома заінтересованих осіб Положення про порядок організації та організації та правила проведення екзаменів, заліків у осіб уповноважених на декларування, Положення про організацію взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб уповноважених на декларування шляхом розміщення на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних митиних органів.


З повагою
Ректор В.В. Ченцов

вик.Гармаш Є.В.
т. (056) 7445843
«ПОГОДЖЕНО»
Директор департаменту організації
митного контролю
Державної митної служби України
__________________ Сьомка С.М.
«_05_» ___травня____ 2008 р.


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації та правила проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, в навчальних закладах Державної митної служби України


1. Цей документ визначає порядок організації та правила проведення екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, в навчальних закладах Державної митної служби України.

2. Положення розроблено з метою реалізації вимог наказу Державної митної служби України від 07.04.08 № 329 “Про прийняття екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування”.

3. До участі в складанні екзамену, заліку, допускаються особи, уповноважені на декларування та особи, які бажають стати ними, за графіками, які погоджені між навчальними закладами Державної митної служби України та відповідними митними органами.
При прибутті до навчальних закладах Державної митної служби України, для складання заліку, особа повинна надати копію кваліфікаційного свідоцтва виданого митним органом та пред’явити його оригінал і паспорт. Особи, які бажають стати особами, уповноваженими на декларування надають паспорт та його копію.

4. Екзамени, заліки, проводяться в Академії митної служби України, Київському та Хмельницькому центрах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України за територіальним принципом. Митні органи направляють для складання екзамену, заліку осіб, уповноважених на декларування, що працюють або бажають працювати в зонах їх діяльності, згідно встановленого графіка.

5. Екзамени, заліки, проводяться за єдиною програмою, яка складається Академією митної служби України на підставі вимог (тематичних напрямків) визначених Державною митною службою України.

6. Для проведення екзамену, заліку, створюються комісії, в кількості не менше 3-х осіб, до складу яких входять викладачі навчальних закладів та представники керівного складу відповідних митних органів та посадові особи Державної митної служби України за їх згодою.

7. Екзамен, залік, проводиться у формі комплексного тестування. Екзамен, залік, складається в письмовій формі з використанням ПЕОМ. Для проведення заліку встановлюється норма часу (в академічних годинах) у дві години. Структура заліку складається з 100 тестових завдань.

8. Оцінювання знань осіб, що склали екзамен, залік, здійснюється за 100-бальною системою. Для оцінювання знань осіб встановлюється така система:
тестові завдання оцінюються в 1(один) бал за кожне завдання.
Максимальна кількість балів яку може отримати особа за складання заліку становить 100 балів. Кількість балів, яка вважається достатньою для успішного складання заліку становить від 60 до 100 балів. Особи, які при складанні заліку набрали від 1 до 59 балів, вважаються такими, що не склади екзамен або не підтвердили свої знання і отримують “не зараховано” за результатами складання екзамену, заліку.
Кількість балів за екзаменаційною або заліковою роботою засвідчується підписами членів комісії, що її перевіряли.

9. Під час проведення екзамену, заліку, забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, мобільні телефони, калькулятори, ноутбуки, інформаційно-пошукові системи тощо. У разі користування особою під час складання екзамену, заліку, сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), вона відсторонюється від подальшого складання екзамену, заліку. На екзаменаційній, заліковій роботі такої особи, член комісії зазначає причину відсторонення, дату та час. При перевірці за таку роботу виставляється “не зараховано” незалежно від обсягу і змісту вирішених завдань. Апеляції з питань відсторонення від складання заліку не розглядаються.

10. Результати екзамену, заліку оголошуються в день його складання. Особи, що складали екзамен, залік, мають право на перегляд перевіреної роботи, а в разі незгоди з кількістю набраних балів на апеляцію. Апеляція проводиться в день складання екзамену, заліку за участю особи, яка подала апеляцію. У разі зміни кількості балів за переглянутою на апеляції роботою, складається протокол про зміну кількості отриманих балів, який підписується членами комісії.

11. Результати складання екзамену, заліку, в строк, що не перевищує 3-х робочих днів, направляються у письмовій формі до митного органу, який направив осіб на екзамен, залік. За результатами екзамену, заліку регіональними митницями, митницями приймаються відповідні рішення. Всі повторні заліки повинні бути проведеними в строк до 05.11.08. При повторному не підтвердженні особою (не складання заліку) відповідних знань та навиків у галузі митної справи протягом строку призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва, воно скасовується митним органом, який направляв на залік особу, уповноважену на декларування.
Результати екзамену, заліку, зберігаються в місцях їх проведення протягом одного року, після чого знищуються в установленому порядку.

12. Регіональні митниці, митниці інформують осіб, про порядок проведення екзамену, заліку. Програма заліку оприлюднюється навчальними закладами Державної митної служби України через засоби масової інформації.


Ректор Академії митної
служби України, професор В.В.Ченцов
«ПОГОДЖЕНО»
Директор департаменту організації
митного контролю
Державної митної служби України
__________________С.М.Сьомка
«_05_» ____травня_____ 2008 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про організацію взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при прийнятті екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування

1. Цим Положенням визначається порядок взаємодії митних закладів освіти з регіональними митницями, митницями при проведенні екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, у митних органах, на базі навчальних закладів Державної митної служби України.

2. Положення розроблено з метою реалізації вимог наказу Державної митної служби України від 07.04.08 № 329 “Про прийняття екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування”.

3. Регіональні митниці, митниці з метою складання графіка здачі екзаменів, заліків осіб, уповноважених на декларування, направляють до митних закладів освіти списки осіб, уповноважених на декларування (список № 1, складають залік), та осіб, які бажають стати особами, уповноваженими на декларування (список № 2, складають екзамен). Списки формуються на підставі повідомлень осіб (заяви, звернення). Остання дата надання регіональними митницями, митницями до митних закладів освіти уточненого списку осіб, які виявили бажання скласти залік – 12.05.08.
Список осіб, які виявили бажання скласти екзамен, направляється до митних закладів освіти за рішенням регіональної митниці, митниці, але не менше ніж двох раз на місяць.

4. У разі бажання особи скласти відповідний екзамен, залік, але за наявності будь-яких поважних причин (лікарняний, довготривале відрядження і т.д.), нею не було вчасно надано до регіональної митниці, митниці повідомлення або вона не може з’явитись до митного закладу освіти у встановлений термін, митним органом та митним закладом освіти, на підставі повідомлення особи, призначається інша дата складання екзамену, заліку.

5. Регіональні митниці, митниці в обов’язковому порядку забезпечують присутність своїх представників (посада не нижче начальника відділу, митного поста) у складі комісії по прийому екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, відповідно до графіка їх проведення.

6. Навчальні заклади Державної митної служби України погоджують графіки складання екзаменів, заліків у осіб, уповноважених на декларування, з регіональними митницями, митницями.

7. Навчальні заклади Державної митної служби України в строк, що не перевищує 3-х робочих днів після складання особами екзаменів, заліків, направляють в письмовій формі до регіональної митниці, митниці, яка направила осіб до митного закладу освіти для складання екзаменів, заліків, відомості про їх результати, для прийняття митним органом відповідного рішення.

8. Митні заклали освіти, на підставі надісланих регіональними митницями, митницями списків, складають графік проведення повторних заліків, який погоджують з регіональними митницями, митницями. Списки формуються регіональними митницями, митницями на підставі повідомлень (заява, звернення) осіб, уповноважених на декларування. Під час складання графіків проведення повторних заліків, митні заклади освіти та регіональні митниці, митниці постійно обмінюються між собою необхідною інформацією. Всі повторні заліки повинні бути проведені до 05.11.08.

9. Навчальні заклади Державної митної служби України забезпечують зберігання екзаменаційних та залікових робіт, в місцях проведення екзамену, заліку, протягом одного року, після чого роботи знищуються в установленому порядку.

10. На запит будь-якої регіональної митниці, митниці, митним закладом освіти надається інформація про складання відповідною особою екзамену, заліку із зазначенням дати проведення та результату. Інформація надається протягом 3-х робочих днів. Даний пункт стосується лише запиту відносно особи, яка бажає працювати в зоні діяльності іншого митного органу, ніж той, де вже нею отримано кваліфікаційне свідоцтво.

11. Погоджені графіки проведення екзаменів, заліків (так і повторних заліків), в обов’язковому порядку розміщуються регіональними митницями, митницями на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів, для вчасного ознайомлення з ним всіх заінтересованих осіб.

Ректор Академії митної
служби України, професор В.В.Ченцов


Читать еще:
  • Щодо чинності деяких заборон на ввезення в Україну товарів тваринного походження
  • Гостаможслужба обновит оборудование на таможнях...
  • Украина и Молдова готовятся совместно бороться с контрабандой и незаконной миграцией на границе ...
  • ОФђЦђЙНЕ ПОВђДОМЛЕННЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЏНИ...
  • Украина: Таможня потеснит частников
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +