https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

15.07.19 14.07.19 13.07.19
USD 25.760584 25.801837 25.801837
EUR 28.988385 29.117373 29.117373
GBR 32.285367 32.428303 32.428303
RUB 0.40877 0.40959 0.40959

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.9012.07.19 17:50
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1408.04.19 17:54
EUR.1 1.3109.07.19 10:10

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

09.06.08

Повтор! АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту наказу Держмитслужби “Про затвердження Порядку діяльності митних брокерів та їх представників” (ОНОВЛЕНИЙ)
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту наказу Держмитслужби “Про затвердження Порядку діяльності митних брокерів та їх представників” (ОНОВЛЕНИЙ!!!)


1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
Причини виникнення проблеми:
Проект наказу Держмитслужби “Про затвердження Порядку діяльності митних брокерів та їх представників” (далі – проект наказу) розроблений з метою приведення діяльності митних брокерів до вимог Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18.05.73 (далі – Кіотська конвенція) та дотримання Держмитслужбою статей 15, 16 та 19 Закону України від 29.06.2004 № 1906-IV “Про міжнародні договори України”. До Кіотської конвенції Україна приєдналась відповідно до Закону України від 05.10.06 № 227-V.
Необхідність розробки Держмитслужбою проекту наказу обумовлена наступними чинниками.
І. У зв’язку з тим, що з 16.05.08 Україна набула членства у Світовій організації торгівлі стаття 47 Митного кодексу України від 12.12.91 № 1970-XII втратила чинність і Держмитслужба не може видавати, переоформлювати та перереєстровувати свідоцтва про визнання підприємства декларантом та здійснювати повноцінний контроль за діяльністю таких підприємств.
Видані Держмитслужбою свідоцтва про визнання підприємства декларантом будуть дійсні до 01.01.09.
Відповідно до статей 177 та 178 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-IV, митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та ліцензійних умов, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом ліцензування. Ліцензування діяльності митного брокера здійснюється відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.
Разом з цим, статтею 11 Митного кодексу України визначено, що безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України.
Статтею 12 Митного кодексу України встановлено, що митна служба України – це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій. Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці, митниці.
Митні органи, реалізуючи митну політику України, повинні:
забезпечити виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;
створювати сприятливі умови для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України.
Відповідно до статті 7 Митного кодексу України, якщо міжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, то застосовуються правила міжнародного договору.
Кіотська конвенція розроблена під егідою Ради митного співробітництва.
Відповідно до статті 2 Кіотської конвенції, кожна з Договірних Сторін приймає на себе зобов’язання сприяти спрощенню і гармонізації митних процедур та з цією метою дотримуватися, відповідно до положень цієї Конвенції, Стандартних правил, Стандартних правил з перехідним терміном та Рекомендованих правил, що містяться у додатках до цієї Конвенції. Однак ніщо не перешкоджає Договірній Стороні надавати умови більш сприятливі, ніж ті, що ними передбачені, і кожній з Договірних Сторін рекомендується по можливості ширше надавати такі більш сприятливі умови.
“Стандартне правило” – положення, застосування якого визнається необхідним для досягнення гармонізації і спрощення митних правил і процедур (стаття 1 Кіотської конвенції).
Згідно зі статтею 13 Кіотської конвенції, кожна Договірна Сторона повинна запровадити прийняті нею Стандартні правила Загального додатку, Спеціальних додатків та їхніх розділів не пізніше, ніж через 36 місяців після набрання чинності такими додатками або розділами для такої Договірної Сторони.
Діяльність митних брокерів, як посередників між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та митними органами, найбільш чітко описано в розділі 8 “Відносини між митною службою та третіми сторонами” Загального додатку Кіотської конвенції.
Так, відповідні особи взаємодіють з митною службою, за власним вибором, особисто або через уповноважену третю сторону, що діє від їхнього імені (Стандартне правило пункту 8.1).
Уповноважена третя особа має ті ж самі права, що й особа, яка уповноважує її представляти свої інтереси у відносинах з митною службою (Стандартне правило пункту 8.4).
Митна служба визначає умови, за яких третя сторона не допускається до участі у митних операціях (Стандартне правило пункту 8.6).
Митна служба повідомляє у письмовому вигляді третю сторону про своє рішення стосовно відмови їй в участі у митних операціях (Стандартне правило пункту 8.7).
Терміни “митна служба”, “митне законодавство” та “рішення” відповідно до розділу 2 Загального додатка Кіотської конвенції це:
“митна служба” – державна служба, на яку покладене застосування митного законодавства та стягнення мит та податків, а також застосування інших законів та правил, що стосуються ввозу, вивозу, переміщення або зберігання товарів;
“митне законодавство” – сукупність законів та підзаконних актів, що стосуються ввозу, вивозу, переміщення або зберігання товарів, застосування i забезпечення виконання яких покладено безпосередньо на митну службу, а також будь-яких нормативних розпоряджень, виданих митною службою в межах її компетенції;
“рішення” – окремий акт, яким митна служба приймає рішення з питання, передбаченого митним законодавством.
Преамбулою Закону України від 01.06.00 № 1775-III “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, визначено, що цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб’єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.
Порівнюючи положення Кіотської конвенції та Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, можливо чітко зробити неупереджений та однозначний висновок, що Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” не відноситься до митного законодавства, у зв’язку з тим, що:
його положення не стосуються ввозу, вивозу, переміщення або зберігання товарів;
застосування і забезпечення виконання його норм не покладено безпосередньо на митну службу (відповідно до статті 20 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок).
Нижче наводимо існуючі законодавчі невідповідності між положеннями Кіотської конвенції (Стандартні правила пунктів 8.6 та 8.7) та Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, які призводять до законодавчої неузгодженості між вказаними нормативно-правовими актами.
1. Відповідно до положень Стандартного правила пункту 8.6 Загального додатку Кіотської конвенції митна служба самостійно визначає умови, за яких третя сторона (митні брокери) не може здійснювати декларування товарів митним органам.
Згідно зі статтею 5 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування затверджує спільно з органами ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених цим Законом. Аналогічна норма міститься в статті 177 Митного кодексу України.
ліцензійні умови – установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (стаття 1 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”).
Тобто, визначення відповідних умов, за настанням яких митні брокери не можуть здійснювати декларування товарів митним органам здійснюватиметься спільно Держкомпідприємництвом та Держмитслужбою (затвердження ліцензійних умов), а не митною службою, що протирічить Стандартному правилу пункту 8.6 Кіотської конвенції.
2. Відповідно до положень Стандартного правила пункту 8.7 Кіотської конвенції, митна служба самостійно приймає рішення щодо неможливості участі третьої сторони (митні брокери) у митних операціях, в т.ч. анулювання відповідного дозвільного документа.
Згідно зі статтею 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.
Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляцiйної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Відповідно до статті 7 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, експертно-апеляцiйна рада є колегіальним органом, створеним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. Рішення експертно-апеляцiйної ради мають характер експертних висновків i є обов’язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
Рішення експертно-апеляцiйної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності (стаття 5 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”).
Тобто, Держкомпідприємництво використовуючи надані Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” повноваження, має право безпосередньо та прямо впливати на рішення Держмитслужби, прийняті відносно третіх сторін (митних брокерів), в т.ч. зобов’язати Держмитслужбу анулювати видані нею ліцензії.
Окрім наведеного, Положенням про Державну митну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940, визначено, що Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань видає документи, необхідні для провадження діяльності митного брокера, митного перевізника, відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі, погоджує питання щодо відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів, веде облік виданих митними органами документів, необхідних для відкриття та експлуатації складів тимчасового зберігання, здійснює контроль за діяльністю зазначених суб’єктів (підпункт 19 пункту 4).
ІІ. Враховуючи, що відповідно до низки Указів Президента України:
система ліцензування на даний момент потребує спрощення, удосконалення і уніфікації;
запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності повинно об’єктивно випливати з особливих умов здійснення того чи іншого виду господарської діяльності, пов’язаного з потенційною небезпекою для споживачів, суспільства;
необхідність одержання ліцензії має визначатися виходячи зі ступеня ризику виду господарської діяльності для безпеки населення і довкілля;
ліцензування повинно застосовуватись до тих видів господарської діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають обмеженню у зв’язку з небезпечністю їх здійснення,
а також беручи до уваги, що діяльність митних брокерів та їх представників не може спричинити виникнення жодного з наведених чинників, Держмитслужба глибоко переконана, що діяльність митних брокерів та їх представників не повинна підлягати безпідставному законодавчому обмеженню (ліцензуванню), а навпаки, повинна ґрунтуватись лише на загальновизнаних міжнародних демократичних принципах господарювання таких як:
забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання;
свободи підприємницької діяльності;
мінімізації державного регулювання підприємницької діяльності.
З урахуванням наведеного та зважаючи на:
необхідність неодмінної імплементації та реалізації положень Кіотської конвенції у нормативно-правових актах України з питань митної справи;
негайної ліберизації, удосконалення та спрощення механізму держаного регулювання діяльності митних брокерів та їх представників;
безумовне виконання Указів Президента України:
від 12.05.05 № 779/2005 “Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва”;
від 03.09.07 № 816/2007 “Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності” в частині зменшення кількості видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню (на даний час більше 70 видів господарської діяльності підлягають ліцензуванню), і беручи до уваги, що:
положення Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” не дають права Держмитслужбі в повній мірі реалізувати в нормативному регулюванні митної справи вимоги Стандартних правил Кіотської конвенції, запровадження яких є обов’язковим для кожної договірної сторони (стаття 13 Кіотської конвенції);
національне законодавство України (Митний кодекс України) в частині ліцензування діяльності митних брокерів не сприяє підвищенню ефективності та спрощенню митних процедур і не відповідає вимогам Кіотської конвенції, застосування яких є необхідним (стаття 7 Митного кодексу України);
Кіотська конвенція (як частина національного законодавства України) надає право Держмитслужбі самостійно здійснювати нагляд та контроль за діяльністю третіх сторін (митні брокери) у митних операціях, а отже право на розроблення власного нормативно-правового акта стосовно порядку діяльності митних брокерів із паралельним внесенням відповідних змін до законодавчих актів України;
існуючий на даний час механізм державного регулювання діяльності митних брокерів (ліцензування) не відповідає цілям і концепції, викладеним у Кіотській конвенції, не призводить до гармонізації нормативно-правової бази України з митних питань та її адаптації до права Європейського Союзу (необхідність адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу визначено Законом України 18.03.04 № 1629-IV “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”),
Держмитслужбою прийнято остаточне та однозначне рішення щодо приведення діяльності митних брокерів та їх представників до вимог положень Кіотської конвенції, а не Закону України від 01.06.00 № 1775-III “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.
ІІІ. Також хочемо відзначити, що під час розробки Держмитслужбою та прийняття Верховною Радою України 11.07.02 проекту Митного кодексу України, діяв лише один Закон України (Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”), яким визначались загальні організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, встановлювався один загальний підхід та принцип державного регулювання окремих видів господарської діяльності – їх ліцензування, і в жодній мірі не враховувались неодмінно існуючі специфіки (особливості) здійснення суб’єктами господарювання діяльності в окремих сферах господарської діяльності (наприклад будівництво, телебачення і радіомовлення, освіта, телекомунікації тощо).
Неможливість застосування до окремих видів господарської діяльності загального та єдиного принципу їх державного регулювання, встановленого Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, призвела до необхідності виключення окремих видів господарської діяльності зі сфери дії цього Закону України та врегулювання у відповідних сферах народного господарства відносин між державою та суб’єктами господарської діяльності спеціалізованими нормативно-правовими актами (наприклад виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, професійна діяльність на ринку цінних паперів, діяльність з надання фінансових послуг).
Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив
Серед суб’єктів, на яких негативно впливає існування зазначеної проблеми, можна визначити суб’єктів господарської діяльності, які на даний час надають послуги митних брокерів, у зв’язку з тим, що процедура державного регулювання їх діяльності є застарілою, негнучкою, такою, що потребує невідкладного перегляду та змін і є діючою лише до 01.01.09.
Станом на 15.05.08 на території України налічується 1851 суб’єктів господарської діяльності, які надають послуги митних брокерів.
У разі не врегулювання діяльності таких підприємств до 01.01.09:
скоротиться близько 14 000 офіційних робочих місць;
збільшиться час митного контролю та митного оформлення товарів;
зменшиться сума надходжень до Державного бюджету України;
виникнуть проблемні питання у діяльності митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання відкритого типу;
можуть виникнути також проблемні питання при відкритті суб’єктами господарської діяльності вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів (на їх території обов’язкова наявність складу тимчасового зберігання відкритого типу);
ліквідується інститут “професійного митного брокера”, який започатковано ще на теренах Радянського Союзу в 1989 році (раздел 7 “Декларирование товаров и имущества на договорной основе” Положения о порядке пропуска и декларирования товаров и имущества, перемещаемых через государственную границу СССР, утвержденного приказом Главного управления государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР от 18.08.89 № 137).
2. Цілі державного регулювання
Запропоноване державне регулювання спрямоване на реалізацію політики Президента України та Кабінету Міністрів України в частині спрощення дозвільної системи та мінімізації видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, і імплементації передового міжнародного досвіду у митному законодавстві України.
Таким чином, запровадження розробленого Держмитслужбою проекту наказу реалізує такі цілі регуляторної політики, як:
- прогнозованість та узгодженість (імплементація діючих міжнародних митних правил та процедур у національному законодавстві України. Згідно зі статтею 13 Кіотської конвенції, кожна Договірна Сторона повинна запровадити прийняті нею Стандартні правила Загального додатку, Спеціальних додатків та їхніх розділів не пізніше, ніж через 36 місяців після набрання чинності такими додатками або розділами для такої Договірної Сторони);
- доцільність (вирішення в проекті наказу Держмитслужби низки існуючих проблемних питань у діяльності митних брокерів та їх представників, які не можливо вирішити при запровадженні ліцензування їх діяльності, що є виваженим та обґрунтованим державним підходом);
- адекватність (даний механізм державного регулювання повністю відповідає за рівнем лібералізації існуючим ринковим вимогам);
- ефективність (здійснення митними брокерами та їх представниками діяльності на всій території України та отримання ними відповідних дозвільних документів від митних органів на безоплатній основі);
- збалансованість (приведення механізму державного регулювання діяльності митних брокерів у відповідність до Кіотської конвенції);
- зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності (контроль за діяльністю митних брокерів та їх представників буде здійснюватись одним органом виконавчої влади (Держмитслужба). У випадку запровадження ліцензування буде посилено рівень державного контролю за діяльність митних брокерів та їх представників (Держмитслужба та Держкомпідприємництво);
- забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру;
- прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру;
- удосконалення, спрощення, гармонізація митних правил і процедур України з існуючими міжнародними стандартами для усунення між ними розбіжностей та стимулювання міжнародної торгівлі, інших видів міжнародного обміну.
3. Визначення та оцінка прийнятних способів досягнення цілей державного регулювання, аргументація переваг обраного способу

Можливі способи досягнення цілей Оцінка способу Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу
Збереження чинного регулювання Спосіб оцінюється як неможливий, оскільки втратила чинність стаття 47 Митного кодексу України від 12.12.91 № 1970-XII. Зовсім не вирішує проблеми
Застосування ліцензування Запровадження ліцензування на існуючій законодавчій базі є альтернативним способом вирішення проблеми. Ліцензування посилить контроль з боку держави за діяльністю митних брокерів та їх представників (контроль з боку двох органів виконавчої влади – Держкомпідприємництва та Держмитслужби), а діяльність митних брокерів, по своїй суті не потребує такого посилення, оскільки їх діяльність не призводить до виникнення обставин, які можуть спричинити загрозу життю та здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, безпеці держави.
Положення Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” не дають права Держмитслужбі в повній мірі реалізувати в нормативному регулюванні митної справи вимоги Стандартних правил Кіотської конвенції, запровадження яких є обов’язковим для кожної договірної сторони (стаття 13 Кіотської конвенції). Є альтернативним способом державного регулювання, проте суперечить нормам Кіотської конвенції, положенням Указів Президента України та дорученням Уряду України.
Обраний спосіб Спосіб оцінюється як такий, що повністю забезпечить досягнення цілей державного регулювання. 1) Забезпечується досягнення ефективного рівня державного регулювання діяльності митних брокерів та їх представників. 2) Впроваджується на відміну від ліцензування, досконаліший механізм такого регулювання.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Опис механізму дії регуляторного акту
Запропоноване державне регулювання побудоване на принципах державної регуляторної політики та направлене на виконання Україною зобов’язань, взятих при приєднанні до Кіотської конвенції, в частині адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу.
Доцільність обумовлена:
безумовним виконанням вимог Указів Президента України від 12.05.05 № 779/2005 і від 03.09.07 № 816/2007, спрямованих на удосконалення та зменшення державного регулювання господарської діяльності, а також зменшення кількості видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню;
нагальною ліберизацією, удосконаленням та спрощенням механізму держаного регулювання діяльності митних брокерів та їх представників;
необхідністю усунення існуючих законодавчих невідповідностей між положеннями Кіотської конвенції (Стандартні правила пунктів 8.6 та 8.7) та Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, які призводять до нормативної неузгодженості між вказаними правовими актами, використанням права Держмитслужби з приведення діяльності митних брокерів до Кіотської конвенції як частини національного законодавства України.
Адекватність полягає в наступному. Функціонування митних брокерів є підприємницькою діяльністю, яка полягає в наданні платних послуг учасникам зовнішньоекономічної діяльності. Митні брокери виступають посередниками між митними органами (як представниками держави) та учасниками зовнішньоекономічних операцій.
Разом з цим, одним із принципів митного регулювання є додержання прав та охоронюваних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, і, як наслідок, регулювання та координація діяльності митних посередників. Отже, державою (в даному випадку, Держмитслужбою) запроваджується дозвільна система до даного виду господарської діяльності.
Ефективність і збалансованість полягає у тому, що, у запровадженні такої форми дозвільної системи зацікавленими будуть суб’єкти господарської діяльності, які на даний час вже надають послуги митного брокера, оскільки, з набуттям чинності запропонованим регулюванням у них будуть відсутні фінансові витрати на отримання відповідного дозвільного документа та значно розшириться зона здійнення ними декларування товарів митним органам (вся територія України).
Опис організаційних заходів регуляторного органу
Проаналізуємо ресурси, необхідні для провадження Держмитслужбою запропонованого регуляторного акту.
Реалізація цього акту не потребуватиме фінансових та матеріально-технічних витрат.
Аналітичні ресурси полягатимуть у здійсненні періодичного моніторингу цього регуляторного акту вже існуючим підрозділом Держмитслужби.
До інформаційних ресурсів можна віднести офіційні сайти Держмитслужби та Держкомпідприємництва, на яких буде висвітлено запропоноване регулювання, а також офіційні джерела публікації нормативно-правових актів.
Визначення діючих регуляторних актів
На даний час дана сфера господарських відносин регулюється:
главою 26 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-IV;
Законом України від 01.06.00 № 1775-III “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;
наказом Державної митної служби України від 22.07.97 № 340 “Про затвердження Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.10.97 за № 495/2299) – Положення автоматично втратить чинність з 01.01.09, оскільки на підставі його норм не можливо буде здійснювати державне регулювання діяльності митних брокерів.
Опис механізму контролю за додержанням вимог регуляторного акту
Зважаючи на те, що запропоноване регулювання є нововведенням у галузі митної справи, контроль за виконанням положень цього акту буде повністю покладатися на Держмитслужбу.
Також, відповідно до статті 13 Митного кодексу України, контроль за виконанням вимог даного акту буде здійснюватись посадовими особами Держмитслужби, регіональних митниць, митниць, працівниками митних закладів освіти під час проведення комплексних та тематичних перевірок згідно з затвердженими планами – графіками проведення таких перевірок.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту регуляторного акта
Зовнішні фактори (прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, політичні впливи, економічні, природно-екологічні) на дію акта не впливатимуть.
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта
Застосування положень проекту наказу не впливатиме на такий суттєвий показник роботи Держмитслужби, як обсяг надходжень до Державного бюджету України, у зв’язку з тим, що з набуттям Україною членства у Світовій організації торгівлі, втратили чинність митні збори (пункт 1 розділу ІІ “Внесення змін до деяких законодавчих актів України” Закону України від 28.12.07 № 107-VI “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”), тобто держава сама відмовилась від надходжень до Державного бюджету України за справляння Держмитслужбою митних зборів.
Проектом наказу встановлюється безоплатне отримання свідоцтва на право здійнення митної брокерської діяльності та кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера.
Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.
Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта
Контроль і нагляд за дотриманням регіональними митницями, митницями, суб’єктами господарської діяльності положень запропонованого проекту наказу буде здійснюватися Держмитслужбою в межах наданих їй повноважень, що визначені у Кіотській конвенції, Митному кодексі України, Положенні про Державну митну службу України, інших законах України та підзаконних актах, що стосуються ввезення, вивезення, переміщення або зберігання товарів, застосування i забезпечення виконання яких покладено безпосередньо на Держмитслужбу.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат
Сферами даного регулювання, по-перше, є митні брокери, оскільки саме на них спрямовані вимоги, які встановлюватимуться після набуття чинності запропонованим проектом наказу; по-друге, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які користуються послугами попередньої категорії споживачів даного регулювання (суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, громадяни) та Держмитслужба (держава) як безпосередній суб’єкт контролю та координації дій митних брокерів.
Прийняття даного проекту наказу тісно пов’язано з необхідністю адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері митного права та подальшого поетапного вдосконалення контролю за діяльністю митних брокерів та їх представників з боку Держмитслужби як спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Розмір коштів, що витрачалися суб’єктами господарювання при отримані свідоцтва про визнання підприємства декларантом (дозвільний документ, який видавався Держмитслужбою до набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі), значно зменшиться.
Ідеєю запровадження даного акта є:
до усунення існуючих законодавчих невідповідностей між положеннями Кіотської конвенції (Стандартні правила пунктів 8.6 та 8.7) та Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, які призводять до нормативної неузгодженості між вказаними правовими актами, використати право Держмитслужби з приведення діяльності митних брокерів до Кіотської конвенції як частини національного законодавства України;
адаптація національного законодавства України до права Європейського Союзу;
забезпечення ефективного державного контролю за діяльністю митних брокерів та їх представників з боку Держмитслужби, регіональних митниць, митниць, митних закладів освіти;
зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності митних брокерів (регулювання господарської діяльності у галузі митної справи повинно здійснюватись виключно митними органами);
зменшення розміру плати за отримання митним брокером відповідного дозвільного документа;
спрощення та гармонізація митних правил і процедур України з існуючими міжнародними стандартами для усунення між ними розбіжностей та стимулювання міжнародної торгівлі, інших видів міжнародного обміну.
безумовне виконання вимог Указів Президента України від 12.05.05 № 779/2005 і від 03.09.07 № 816/2007, спрямованих на удосконалення та зменшення державного регулювання господарської діяльності, а також зменшення кількості видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню;
нагальної лібералізації, удосконалення та спрощення механізму державного регулювання діяльності митних брокерів та їх представників.

Об’єкт впливу Витрати Вигоди
Держава Витрати відсутні. Приведення норм митного законодавства України до положень Кіотської конвенції.
Суб’єкти господарювання Витрати відсутні у зв’язку з тим, що запропоноване регулювання встановлює безоплатне отримання дозвільних документів. Значно скорочують обсяги витрат, пов’язаних з отриманням дозвільного документа.
Громадяни Витрати відсутні у зв’язку з тим, що запропоноване регулювання встановлює безоплатне отримання громадянами дозвільного документа. У зв’язку зі зменшенням витрат суб’єктів господарювання, що надають зазначені у регулюванні види послуг, можливо зменшиться вартість на деякі послуги, що надаються ними.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту
Строк дії даного регуляторного акту – постійно.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Прийняття проекту наказу не вплине на надходження коштів до державного бюджету.
Дія цього акту поширюється на суб’єктів господарської діяльності, які мають намір отримати свідоцтво на право здійснення митної брокерської діяльності, та громадян, які мають намір отримати кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера.
Що стосується рівня поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень даного проекту наказу, то варто зазначити, що проект наказу оприлюднений на офіційному сайті Держмитслужби www.customs.gov.ua.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів акта
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності шляхом проведення статистичного аналізу динаміки кількості отриманих свідоцтв на право здійнення митної брокерської діяльності, кваліфікаційних посвідчень представника митного брокера та аналізу підстав для відмов митними органами у їх видачі, а також підстав їх анулювання.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюється через рік після набрання ним чинності, шляхом проведення аналізу наявності скарг та звернень до суду суб’єктів господарювання та громадян у зв’язку із порушеннями митними органами встановлених проектом наказу вимог, інших вимог, які охороняються відповідними нормативно-правовими актами України, положення яких можуть бути використані митними брокерами та їх представниками у своїй діяльності.
Строк проведення повторного відстеження не перевищує 45 робочих днів.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.
Вид даних: статистичні дослідження та опитування.
Групи осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні: суб’єкти господарської діяльності, які є митними брокерами та їх представники (фізичні особи).
У разі виявлення неврегульованих і проблемних питань на підставі аналізу зауважень та пропозицій митних органів і суб’єктів господарювання, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до порядку діяльності митних брокерів та їх представників або інших нормативно-правових актів, які найбільш ефективно врегулюють проблемні питання.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров
Источник: АМБУ

Читать еще:
  • Беларусь и ООН намерены заключить соглашение об ускорении ввоза и транзита грузов чрезвычайной помощи
  • Новые электронные адреса Харьковской таможни.
  • Запрет ввоза ТС которые на момент их ввоза эксплатировались более 8 лет...
  • Повтор! АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту наказу Держмитслужби “Про затвердження Порядку діяльності митних брокерів та їх представників” (ОНОВЛЕНИЙ)
  • Парламент принял проект Налогового кодекса...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +