https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

21.02.19 20.02.19 19.02.19
USD 27.087563 27.173251 27.185914
EUR 30.722714 30.68947 30.796203
GBR 35.335803 35.200401 35.147459
RUB 0.41131 0.41046 0.41037

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8820.02.19 17:52
Declaration 5.15711.01.19 12:48
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

15.08.2005ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

11 липня 2005 р.
N 651

Про внесення змён до деяких наказёв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мёнёстерствё юстицёї України
20 липня 2005 р. за N 778/11058

    Вёдповёдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вёд 24.08.2000 N 1022, Положення про вантажну митну декларацёю, затвердженого постановою Кабёнету Мёнёстрёв України вёд 09.06.97 N 574 (зё змёнами й доповненнями), ё з метою спрощення процедури декларування для вёльного обёгу товарёв, якё перебувають у режимё митного складу,

НАКАЗУЮ:

    1. Унести до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацёї вёдповёдно до митних режимёв (далё - Порядок), затвердженого наказом Держмитслужби України вёд 30.06.98 N 380 (зё змёнами й доповненнями) ё зареєстрованого в Мёнёстерствё юстицёї України 22.07.98 за N 469/2909, такё змёни:

    1.1. Опис особливостей заповнення графи 18 вантажної митної декларацёї (далё - ВМД) у пунктё 3.1 Порядку викласти в такёй редакцёї:

"Графа 18 "Транспортний засёб вёдправлення"

    Зазначаються вёдомостё про транспортний засёб, на якому здёйснюється доставка товарёв у митницю призначення. При митному оформленнё в обраному митному режимё товарёв, що перебувають у режимё митного складу, заповнення графи здёйснюється в такому порядку:

    у митницё за мёсцем розташування митного лёцензёйного складу, на якому зберёгаються цё товари, графа не заповнюється;

    в ёншёй митницё в графё зазначаються вёдомостё про транспортний засёб, на якому здёйснювалося перевезення цих товарёв з митницё за мёсцем розташування митного лёцензёйного складу в митницю призначення".

    1.2. Опис особливостей заповнення графи 21 ВМД у пунктё 3.1 Порядку викласти в такёй редакцёї:

"Графа 21 "Транспортний засёб на кордонё"

    Зазначаються вёдомостё про транспортний засёб, на якому товари були ввезенё на митну територёю України. При митному оформленнё товарёв в обраному митному режимё пёсля перебування їх у режимё митного складу графа не заповнюється".

    1.3. Доповнити пункт 3.1 Порядку пёсля опису особливостей заповнення графи 21 ВМД таким описом графи 26 ВМД:

"Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

    При митному оформленнё товарёв в обраному митному режимё пёсля перебування їх у режимё митного складу графа не заповнюється".

    1.4. В описё особливостей заповнення графи 37 ВМД у пунктё 3.1 Порядку слова "декларацёї-зобов'язання" виключити.

    1.5. Доповнити пункт 3.1 Порядку пёсля опису особливостей заповнення графи 37 ВМД таким описом графи 44 ВМД:

"Графа 44 "Додаткова ёнформацёя / поданё документи"

    При митному оформленнё товарёв в обраному митному режимё пёсля перебування їх у режимё митного складу до графи не вносяться реквёзити документёв контролю за доставкою цих товарёв з митницё вёдправлення в митницю за мёсцем розташування митного лёцензёйного складу, на якому зберёгалися цё товари".

    1.6. У главё 3 Порядку пункт 3.2 виключити.

    1.7. Опис особливостей заповнення графи 1 ВМД у главё 6 Порядку викласти в такёй редакцёї:

"Графа 1 "Тип декларацёї"

    У першому пёдроздёлё графи проставляється лётерний код напрямку перемёщення товарёв:

    "ІМ" - при розмёщеннё на МЛС товарёв, увезених на митну територёю України;

    "ЕК" - при розмёщеннё на МЛС товарёв, призначених для вивезення за межё митної територёї України.

    У другому пёдроздёлё графи проставляється код митного режиму "74"; третёй пёдроздёл не заповнюється".

    2. Унести до Класифёкатора документёв, затвердженого наказом Держмитслужби України вёд 09.07.97 N 307 (зё змёнами й доповненнями), зареєстрованим у Мёнёстерствё юстицёї України 24.09.97 за N 443/2247, такё змёни:

    2.1. У роздёлё 1 "Лёцензёї" рядок

1010
Індивёдуальна лёцензёя
    замёнити рядком

1010
Разова (ёндивёдуальна) лёцензёя на зовнёшньоекономёчну операцёю
    2.2. У роздёлё 9 "Іншё документи" рядок

9105
Резервна позицёя
    замёнити рядком

9105
Попереднє рёшення щодо класифёкацёї та кодування товару в УКТЗЕД
    3. Департаменту ёнформацёйних технологёй та митної статистики (Копосов С. А.) допрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

    4. Департаменту декларування та митних режимёв (Науменко В. П.) ё Юридичному департаменту (Боженко І. Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацёю до Мёнёстерства юстицёї України.

    5. Начальникам митних органёв довести цей наказ до вёдома юридичних ё фёзичних осёб.

    6. Установити, що цей наказ набирає чинностё через 10 днёв з дня його офёцёйного опублёкування.

    Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Державної
митної служби України
М. М. Салагор 

 Источник: MDOffice


Читать еще:
  • Голова Держмитслужби відвідав Одесу
  • Про закриття пунктів пропуску через державний кордон
  • Пёдписано Протокол про спёвпрацю мёж Державною митною службою Украџни та учасниками ринку ёмпорту рибопродуктёв в Украџну...
  • Гривна не обвалится
  • Украина и Сингапур намерены упростить визовый режим...
  •  
    О компании
    | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +