https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

17.10.18 16.10.18 15.10.18
USD 27.93002 27.928166 27.984519
EUR 32.362514 32.324059 32.392081
GBR 36.946462 36.88277 37.023752
RUB 0.42621 0.42331 0.4191

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8516.10.18 18:00
Declaration 5.15705.09.18 17:56
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.2801.03.18 16:50

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

22.09.08

КМУ: Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"

Раздел:     Электронное декларирование

   

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 вересня 2008 р. N 1236
Київ
Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"

Схвалити Концепцію створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" та план заходів з її реалізації, що додаються.

   Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2008 р. N 1236

КОНЦЕПЦІЯ
створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"

Загальна частина

Створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" спрямовано на зміцнення митної безпеки України, адаптацію Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та нової комп'ютеризованої транзитної системи ЄС, оперативне отримання актуальної і достовірної інформації про наміри щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій, створення умов для прискорення процедур митного контролю та митного оформлення, поліпшення соціального та інформаційного обслуговування населення, удосконалення інформаційної інфраструктури Держмитслужби.
Багатофункціональна комплексна система "Електронна митниця" (далі - комплексна система) поєднує інформаційно-телекомунікаційні технології та сукупність механізмів їх застосування. Створення зазначеної системи дасть можливість підвищити якість митного регулювання та вдосконалити митне адміністрування.
Концепція визначає принципи побудови комплексної системи та етапи її створення, основні положення з формування її інформаційно-телекомунікаційного забезпечення, а також створення передумов для інтеграції України у світову інформаційну спільноту.
Концепція ґрунтується на вимогах Конституції України , законодавства України, міжнародних митних конвенцій та враховує досвід інших країн.
Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Концепція
Тенденції світового розвитку встановлюють нові завдання із спрощення митних процедур та процедур логістики під час ввезення та вивезення товарів на(з) території країни, зменшення ризиків порушення безпеки, для чого необхідно створювати електронні інформаційні системи, які будуть функціонально сумісні з аналогічними системами різних країн, доступні, керовані, безпечні, об'єднані та контрольовані.
Держави-члени ЄС визначили, що для виконання зазначених завдань необхідно зменшити різницю між митними процедурами країн світу із застосуванням механізму електронної митниці. З цією метою прийняте рішення Ради ЄС щодо простого та безпаперового середовища для митних адміністрацій та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Реалізація Концепції спрямована на ліквідацію різниці між митними процедурами в Україні та ЄС.
Крім того, роль інформаційних технологій в митній справі відображена в Міжнародній конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур , укладеній 18 травня 1973 р. у м. Кіото, яка діє у зміненій редакції відповідно до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур , вчиненого 26 червня 1999 р. в м. Брюсселі (Україна приєдналася згідно із Законом України "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур" від 5 жовтня 2006 р. N 227-V) .
Створення комплексної системи забезпечує реалізацію взятих Україною зобов'язань перед міжнародною спільнотою.
Однак на сьогодні в законодавстві України не визначено концептуальні засади правового регулювання процесів інформаційної взаємодії органів державної влади, а також управління інформаційними відносинами. Так, майже всі центральні органи виконавчої влади мають право отримувати від інших органів влади інформацію для виконання своїх повноважень, але практично жоден, в тому числі Держмитслужба, не має обов'язків щодо формування відповідних електронних інформаційних ресурсів, порядку їх обліку, супроводження та використання.
Отже, реалізація Концепції та створення комплексної системи забезпечить ліквідацію різниці між митними процедурами в Україні та ЄС, реалізацію взятих Україною зобов'язань перед міжнародною спільнотою, досягнення належного рівня інформаційної взаємодії органів влади, надання послуг юридичним та фізичним особам.

Мета Концепції


Метою Концепції є формування та створення комплексної системи на базі Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби, що сприятиме забезпеченню митної безпеки України.

Шляхи реалізації Концепції


Проектування і створення комплексної системи передбачається здійснювати на базі Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби з урахуванням міжнародних стандартів з максимальним залученням науково-технічного потенціалу держави шляхом:
автоматизації:
- контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів відповідно до заявлених митних режимів;
- процесів митного оформлення товарів, транспортних засобів та громадян;
- обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- адміністрування митних платежів;
- процесів виявлення та обліку порушень митних правил;
- системи формування, збору, обробки та накопичення інформації для формування митної статистики;
- системи застосування передбачених законом заборон та обмежень щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України;
інтеграції системи аналізу ризиків до автоматизованих систем митного оформлення;
запровадження електронного цифрового підпису для посадових осіб митних органів;
створення системи електронного документообігу та електронного декларування;
модернізації Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та баз даних для забезпечення цілісності, достовірності, актуальності та доступності інформації;
удосконалення механізму доступу до інформаційних ресурсів органів державної влади;
зміни системи накопичення статистичних показників для формування бази даних таких показників;
розвитку та вдосконалення функціональних підсистем Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби для автоматизації діяльності структурних підрозділів Держмитслужби;
організації каналів зв'язку між підрозділами митних органів різного рівня з використанням сучасних технологій передачі даних;
організації міжнародних каналів зв'язку для виконання угод з інформаційного обміну;
створення системи телефонного зв'язку та системи передачі відеозображення у складі відомчої телекомунікаційної мережі на основі сучасних технологічних рішень;
оснащення митних органів новітніми засобами обробки та передачі інформації;
створення у митних органах сучасних локальних обчислювальних мереж;
комплексного впровадження засобів криптографічного та технічного захисту інформації, ідентифікації та автентифікації користувачів;
захисту інформації від несанкціонованого та неконтрольованого ознайомлення, модифікації, знищення, копіювання, поширення;
обов'язкової автоматичної реєстрації результатів ідентифікації та автентифікації користувачів, результатів виконання користувачем операцій з обробки інформації, спроб несанкціонованих дій з інформацією, фактів позбавлення користувачів права на доступ до інформації та її обробку, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації;
створення комплексних систем захисту інформації на базі типових рішень та відомчого центру сертифікації ключів Держмитслужби.
Проектування і створення комплексної системи здійснюватиметься з дотриманням системотехнічних принципів, на основі яких створено Єдину автоматизовану інформаційну систему Держмитслужби.
Структура комплексної системи передбачає централізований моніторинг та управління центральною і резервною базами даних Держмитслужби, базами даних митних органів, вузлами відомчої телекомунікаційної мережі, головним та регіональними інформаційно-телекомунікаційними комплексами системи "Електронна пошта", серверами, робочими станціями, програмно-технічними комплексами, телекомунікаційним обладнанням.

Етапи реалізації Концепції

Концепцію передбачається реалізувати протягом 2009-2013 років.
На першому етапі (2009 рік) впровадження комплексної системи потребує здійснення заходів щодо:
створення законодавчої основи для застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у роботі контролюючих органів, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
удосконалення автоматизованих систем, що функціонують у митній службі та базуються на сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологіях, які спрямовані на технологічне забезпечення безперервності потоку, накопичення та обробки електронної митної інформації в електронному вигляді, впровадження механізму електронного декларування;
забезпечення взаємодії відомчої телекомунікаційної мережі, призначеної для передачі даних, голосу, відеозображення, з іншими аналогічними мережами органів державної влади;
забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах митних органів.
На другому етапі (2009-2010 роки) передбачається:
створення систем:
- адміністрування (в тому числі міжвідомчого) процесів, які відбуваються під час підготовки, прийняття, доведення рішень та контролю за їх виконанням, що є необхідною умовою для мінімізації часу проходження митних процедур (для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності) та раціоналізації дій контролюючих органів;
- оперативного виконання рішень, які потребують певних дій щодо товарів і транспортних засобів (огляду, затримання, обмеження руху тощо), що є необхідною умовою для недопущення несанкціонованого поводження з ними;
- електронного цифрового підпису та захисту інформації;
подальше вдосконалення програмного забезпечення функціонування механізму електронного декларування (розробка програмного забезпечення, що дасть змогу приймати повідомлення від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності як на рівні центральної бази даних (з подальшим інформуванням відповідного митного органу), так і безпосередньо на рівні митного органу);
виконання робіт щодо гармонізації документів з вимогами ЄС та забезпечення сумісності системи контролю за переміщенням вантажів з новою комп'ютеризованою транзитною системою ЄС.
На третьому етапі (2010-2013 роки) передбачається:
завершення створення системи аналізу ризиків як складової частини автоматизованої системи митного оформлення товарів та транспортних засобів на всіх рівнях митної системи;
впровадження системи електронного документообігу у всій системі управління митними органами.

Фінансове забезпечення


Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для забезпечення діяльності Держмитслужби.
Очікувані результати реалізації Концепції
Реалізація Концепції та створення комплексної системи дасть змогу:
підвищити ефективність та скоротити час митного контролю та митного оформлення;
запровадити електронне декларування;
забезпечити повноту сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), інших надходжень до бюджету;
оперативно забезпечувати державні органи влади всіх рівнів актуальною і достовірною статистичною інформацією;
підвищити ефективність боротьби із контрабандою, шахрайством, організованою злочинністю і тероризмом;
забезпечити дієвий контроль за додержанням передбачених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих товарів через митний кордон, захист інтелектуальної власності та культурної спадщини України;
підвищити ефективність управління митною службою.

 

Источник: Верховна Рада України

Читать еще:
 • Про організацію ведення обліку осіб, які здійснюють операції з товарами
 • Украина и Россия должны заключить соглашение с обязательством учитывать двусторонние интересы при вступлении в ВТО - Кинах...
 • "Про встановлення ёндикаторёв ризику"...
 • Про питання контролю харчових продуктів при ввезенні на митну територію України
 • СЛЕД на карте Украины
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования