https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

14.12.18 13.12.18 12.12.18
USD 27.867006 27.808135 27.713165
EUR 31.687573 31.55111 31.53481
GBR 35.267978 35.004282 34.950138
RUB 0.4206 0.41866 0.41673

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8613.12.18 17:48
Declaration 5.15706.12.18 17:24
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

02.10.08

mdoffice.com.ua на 02.10.2008 Доопрацьований проект наказу Держмитслужби “Про затвердження Порядку діяльності митних брокерів та їх представників” . Новости за 02 октябрь 2008 [жмите здесь]');alert('Скопировано в буфер обмена');" style="" title="Скопировать ссылку в буфер обмена" alt=""/>

07:22   Доопрацьований проект наказу Держмитслужби “Про затвердження Порядку діяльності митних брокерів та їх представників”

   

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

   Н А К А З

   “____”__________200 р. № _____

   м. Київ

   Про затвердження Порядку діяльності митних брокерів та їх представників

Відповідно до пунктів 8.1 – 8.7 стандартних правил розділу 8 “Відносини між митною службою та третіми сторонами” Додатка ІІ до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур від 18.05.73, до якої Україна приєдналась згідно із Законом України від 05.10.2006 № 227-V, та статей 15, 16 та 19 Закону України від 29.06.2004 № 1906-IV “Про міжнародні договори України”

   Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Порядок діяльності митних брокерів та їх представників (додається).

   2. Скасувати наказ Держмитслужби від 22.07.97 № 340 “Про затвердження Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору”.

   3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України, до набрання ним чинності, доопрацювати програмно-iнформацiйний комплекс “Ведення обліку осіб, що здійснюють декларування на пiдставi квалiфiкацiйного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування”, уведений в дослідну експлуатацію наказом Держмитслужби України 29.09.2004 № 711, з урахуванням вимог цього наказу.

   4. Департаменту організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги (Мелюх В.П.), і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

   5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 15 днів після його офіційного опублікування.

   6. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати про вимоги цього наказу суб’єктів господарської діяльності.

   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Онопенка П.В.

   Голова Державної митної служби країни
В.І.Хорошковський

   ПОГОДЖЕНО
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
“____”___________2008 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України

Порядок
діяльності митних брокерів та їх представників

І. Загальні положення

   1.1. Цим Порядком визначаються права й обов’язки митних брокерів та їх представників, вимоги до отримання, строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі, вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, вичерпний перелік підстав для анулювання, строк дії, умови для переоформлення, видачі дубліката свідоцтва на право здійснення митної брокерської діяльності та кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера.

   1.2. Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:

   митний брокер – підприємство, що здійснює декларування товарів, які переміщуються через митний кордон України, має свідоцтво на право здійснення митної брокерської діяльності (далі – свідоцтво), видане спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи;

   представник митного брокера – фізична особа, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням митному органу товарів, а також документів, потрібних для їх митного контролю та оформлення, і має кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера (далі – посвідчення), видане навчальним закладом митної служби України.

   Інші терміни вживаються в значенні відповідно до Митного кодексу України.

   1.3. Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент.

   1.4. Свідоцтво та посвідчення:

   видаються на безоплатній основі;

   надають право на здійснення декларування товарів у будь-якому митному органі України.

   1.5. Прийняття навчальними закладами митної служби України іспитів у осіб, які бажають стати представником митного брокера, здійснюється на безоплатній основі. Прийняття періодичних кваліфікаційних іспитів та/або заліків у представників митних брокерів здійснюється на безоплатній основі.

   1.6. Строк дії свідоцтва становить п’ять років від дати видачі.

   1.7. Посвідчення діє безстроково за умови підтвердження представником митного брокера рівня знань та навиків у галузі митної справи шляхом складання в навчальному закладі митної служби України періодичного кваліфікаційного іспиту.

   1.8. Для здійснення декларування товарів митний брокер повинен:

   отримати в Держмитслужбі оригінал свідоцтва;

   бути внесеним до реєстру митних брокерів;

   мати у своєму штаті представника митного брокера або укласти з ним відповідну трудову угоду;

   укласти письмовий договір про надання послуг з декларування товарів з особою, інтереси якої він представляє у взаємовідносинах з митним органом.

   1.9. Фізична особа – підприємець може бути одночасно митним брокером і представником митного брокера й здійснювати декларування товарів за умови:

   отримання оригіналу свідоцтва;

   отримання оригіналу посвідчення;

   унесення до реєстрів митних брокерів і представників митних брокерів;

   укладення письмового договору про надання послуг з декларування товарів з особою, інтереси якої вона представляє у взаємовідносинах з митним органом.

   1.10. Представник митного брокера може розпочати свою діяльність за умови:

   отримання оригіналу посвідчення;

   унесення до реєстру представників митних брокерів;

   перебування з митним брокером у трудових відносинах (зарахування до штату підприємства або укладення з його керівником відповідної трудової угоди).

   1.11. Особа, яка вповноважила митного брокера на представлення її інтересів перед митними органами, повинна надавати митному брокеру доручення на виконання його функцій лише в цілому. Надання повноважень на декларування товарів одного й того самого обсягу декільком митним брокерам одночасно або обмеження повноважень митного брокера виконанням тільки частини функцій з декларування товарів (або виконанням операцій у межах однієї функції) не дозволяється.

   1.12. Держмитслужба веде реєстри митних брокерів і представників митних брокерів і забезпечує їх оприлюднення не рідше одного разу на три місяці. Реєстри ведуться на умовах, визначених у розділі VI цього Порядку.

   ІІ. Права й обов’язки митних брокерів та їх представників

   2.1. Під час здійснення декларування товарів митним органам митний брокер і його представник мають ті самі права, що й особа, яка вповноважує їх представляти свої інтереси у взаємовідносинах з митними органами.

   2.2. Митний брокер і його представник мають право вимагати від особи, яку представляє митний брокер, надання документів, відомостей, а також інформації з ознаками конфіденційності відностно особи або товарів, що ним декларуються, лише в межах, необхідних для забезпечення дотримання вимог Митного кодексу України.

   2.3. Митний брокер, крім обов’язків, установлених Митним кодексом України для декларанта, зобов’язаний:

   перед декларуванням товарів, що переміщуються через митний кордон України, перевіряти повноваження особи, інтереси якої він представляє перед митними органами, щодо наявності в неї документів, які підтверджують її право на вчинення відносно товарів дій, пов’язаних з їх розпорядженням/володінням або користуванням;

   сприяти в разі потреби проведенню ветеринарного, фітосанітарного та інших видів державного контролю товарів, які підлягають цим видам державного контролю;

   забезпечувати дотримання заборон і обмежень щодо користування та розпорядження товарами, митне оформлення яких не завершено;

   подавати для ознайомлення суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності на їх вимогу свідоцтво;

   вести реєстр договорів про надання послуг з декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, і надавати відповідному митному органу на його вимогу інформацію про умови цих договорів;

   перед декларуванням товарів укласти з представником митного брокера відповідну трудову угоду або мати зарахованих до штату представників митного брокера.

   2.4. Представник митного брокера виконує свої обов’язки відповідно до укладеного митним брокером договору, у порядку та в обсязі, передбачених Митним кодексом України та іншими актами законодавства України.

   Крім наведеного, представник митного брокера зобов’язаний:

   подавати посадовим особам митного органу документи, що містять відомості, потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, прийнятих ним відповідно до укладеного митним брокером договору;

   під час прийняття відповідно до укладеного договору товарів для їх декларування, перевіряти наявність усіх необхідних документів на ці товари;

   забезпечувати своєчасне інформування особи, яка передала йому товари та транспортні засоби для пред’явлення митному органу, та посадових осіб митного органу про виявлені пошкодження тари та упаковки, а також про невідповідність цих товарів, транспортних засобів відомостям про них, зазначеним у комерційних, транспортних та інших супровідних документах;

   на звернення посадових осіб митного органу сприяти в організації навантаження, вивантаження, перевантаження, визначення кількості товарів, що підлягають митному оформленню, відкриття упаковки, пакування чи перепакування товарів, а також відкриття приміщень та інших місць, де можуть бути товари, які підлягають контролю з боку митних органів;

   сприяти в разі потреби проведенню ветеринарного, фітосанітарного та інших видів державного контролю товарів, які підлягають цим видам державного контролю;

   дотримуватись встановлених заборон і обмежень щодо користування та розпорядження товарами, митне оформлення яких не завершено.

   2.5. Обов’язки й відповідальність митного брокера та представника митного брокера перед митними органами не можуть бути обмежені договором митного брокера з особою, яку він представляє.

   Обов’язки й відповідальність представника митного брокера перед митними органами не можуть бути обмежені умовами трудового договору, укладеного ним з митним брокером.

   2.7. Під час здійнення декларування товарів митний брокер та його представник зобов’язані дотримуватись та не порушувати вимоги Митного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України, інших законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють питання митної справи.

   2.6. При здійсненні декларування товарів митний брокер та його представник несуть відповідальність, установлену Митним кодексом України, іншими законами України та нормативно-правовими актами України.

   2.8. Митний брокер повинен зберігати всю документацію, пов’язану зі здійсненням своєї діяльності, протягом 3 років, починаючи з календарного року, наступного після року митного оформлення товару.

   ІІІ. Свідоцтво на право здійснення митної брокерської діяльності

   3.1. Для отримання свідоцтва особа подає до регіональної митниці, митниці, у зоні діяльності якої проведено її державну реєстрацію, такі документи:

   3.1.1. Заяву на ім’я Голови Держмитслужби про видачу свідоцтва, в якій зазначається:

   а) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, поштова адреса), ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів – для фізичної особи – підприємця;

   б) місце проведення державної реєстрації;

   в) місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця;

   г) наявність рахунків у національній та іноземній валюті;

   ґ) інформація про наявність електронно-обчислювальної, копіювальної техніки та відповідного програмного забезпечення, які гарантують забезпечення сумісності програмних продуктів і засобів автоматичної обробки інформації, використовуваних митним брокером, із програмними продуктами та засобами автоматизованої обробки інформації, що використовуються митними органами України.

   3.1.2. Заяву на ім’я начальника регіональної митниці, митниці про погодження видачі Держмитслужбою свідоцтва.

   3.1.3. Копії установчих і реєстраційних документів: статуту, засновницького договору (в установчих документах має зазначатись вид господарської діяльності – митний брокер); свідоцтва про державну реєстрацію; довідки органів державної статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України/довідки органів державної статистики про фізичну особу – підприємця.

   3.1.4. Довідку банківського закладу про наявність рахунків.

   3.1.5. Копії документів, які свідчать про наявність у штаті митного брокера одного і більше представника митного брокера або про укладення митним брокером з одним і більше представником митного брокера відповідної трудової угоди, умовами якої передбачено виконання представником митного брокера дій, пов’язаних з пред’явленням митному органу товарів, а також документів, потрібних для їх митного контролю та оформлення, безпосередньо від імені митного брокера та в інтересах особи, яку представляє митний брокер.

   3.1.6. Копії кваліфікаційних посвідчень представника (-ів) митного брокера.

   3.2. Рішення про погодження видачі Держмитслужбою свідоцтва або про відмову в його видачі приймається регіональною митницею, митницею в строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу свідоцтва, а також доданих до неї документів. При цьому митний орган перевіряє відомості, зазначені в поданих документах. Якщо дані заявника виявляються неповними, то строк розгляду заяви може бути продовжено до 15 робочих днів.

   3.3. При перевірці документів (у разі виникнення лише обґрунтованих підстав) регіональна митниця, митниця має право звертатись до органів, уповноважених підтверджувати достовірність даних, зазначених у наданих документах. Про підстави та дату здійснення відповідного запиту заявник повідомляється протягом двох робочих днів. При цьому строк розгляду документів призупиняється до моменту отримання відповіді на запит та відновлюється після її отримання.

   3.4. Підставою для прийняття регіональною митницею, митницею рішення про відмову в погодженні видачі Держмитслужбою свідоцтва є неповні або недостовірні дані, що містяться в документах, поданих заявником для отримання свідоцтва. Про відмову в погодженні видачі Держмитслужбою свідоцтва заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

   3.5. У разі відмови регіональною митницею, митницею в погодженні видачі Держмитслужбою заявнику свідоцтва заявник має право самостійно звернутися до Держмитслужби з документами, визначеними в пункті 3.1 цього Порядку. До заяви та документів додається лист митного органу, яким йому відмовлено в погодженні.

   3.6. Після завершення перевірки документів і прийняття рішення про їх направлення до Держмитслужби регіональною митницею, митницею готується лист про погодження доцільності видачі Держмитслужбою такого свідоцтва.

   3.7. Документи, визначені в пункті 3.1 цього Порядку, разом із супровідним листом направляються до Держмитслужби, а їх копії залишаються в регіональній митниці, митниці.

   3.8. Справа про видачу свідоцтва розглядається Держмитслужбою протягом 30 календарних днів з моменту її надходження. Під час розгляду документів Держмитслужбою можуть вчинятися дії, передбачені в пункті 3.3 цього Порядку.

   3.9. Підставами для прийняття Держмитслужбою рішення про відмову у видачі свідоцтва є підстави, визначені в пункті 3.4 цього Порядку. Про відмову у видачі Держмитслужбою свідоцтва регіональна митниця, митниця повідомляється в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

   Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено в порядку, визначеному законодавством.

   3.10. Свідоцтво видається на підставі наказу Держмитслужби та виготовляється і заповнюється за допомогою друкувального пристрою персональної електронно-обчислювальної машини на аркушах паперу формату А4 за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

   На бланку свідоцтва друкується інформація, яка попередньо вносилася посадовою особою Держмитслужби до реєстру митних брокерів, що ведеться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби. Свідоцтво виготовляється після реєстрації наказу Держмитслужби про видачу такого свідоцтва.

   Свідоцтво підписується заступником Голови Держмитслужби, який має відповідні повноваження згідно з розподілом функціональних обов’язків між Головою Служби та його заступниками, і засвідчується гербовою печаткою. Датою видачі свідоцтва є дата реєстрації наказу Держмитслужби.

   3.11. Номер свідоцтва складається з восьми цифр і формується за такою схемою:

   А/В, де

   А (цифри 1 – 6) – порядковий номер свідоцтва;

   В (цифри 7 – 8) – відображають історію свідоцтва.

   Порядкові номери виданим свідоцтвам присвоюються у порядку зростання, починаючи з одиниці.

   Цифри 7 – 8 номера свідоцтва формуються таким чином:

   у разі отримання підприємством свідоцтва в перший раз зазначається “00”, у разі повторної видачі свідоцтва при змінах, які потребують переоформлення свідоцтва, – “01”, при переоформленні свідоцтва в другий раз – “02” і т.д.

   3.12. Свідоцтво не може бути передане іншій особі.

   3.13. Митний брокер може розпочати декларування товарів з наступного дня після дати отримання у Держмитслужбі оформленого свідоцтва. Свідоцтво може отримуватись особою, яку вповноважено вчиняти відповідні дії установчими документами підприємства, шляхом надання нею розписки про отримання свідоцтва, завіреної печаткою підприємства або іншою уповноваженою підприємством особою, на підставі належним чином оформленого доручення. Факт отримання свідоцтва фіксується в окремому журналі (ведеться в довільній формі). У Держмитслужбі зберігаються копії виданих свідоцтв і документи, на підставі яких вони були отримані (розписки, доручення).

   3.14. Свідоцтво може бути анульовано Держмитслужбою в разі:

   1) надходження заяви підприємства, якому видано свідоцтво, про необхідність такого анулювання;

   2) неотримання підприємством бланка свідоцтва протягом одного року з дати реєстрації наказу Держмитслужби;

   3) отримання інформації, яка підтверджує недостовірність документів або їх підроблення, які були підставою для видачі свідоцтва;

   4) систематичного невиконання (двічі й більше разів) митним брокером/представником митного брокера протягом календарного року обов’язків, визначених у пункті 2.3 цього Порядку. За календарний рік уважати проміжок часу, починаючи з першого січня до тридцять першого грудня;

   5) виявлення Держмитслужбою або регіональною митницею, митницею протягом календарного року систематичного (двічі й більше разів) недотримання, порушення митним брокером/представником митного брокера вимог законодавчих, нормативно-правових актів України, які регулюють питання митної справи;

   6) повторного вчинення представником митного брокера порушення митних правил, якщо з дня закінчення виконання адміністративного стягнення за попереднє порушення не минуло року;

   7) набрання законної сили вироком суду в кримінальній справі, порушеній у зв’язку з учиненням представником митного брокера злочину в сфері господарської або службової діяльності, який перебуває або перебував з митним брокером у трудових відносинах на момент учинення злочину;

   8) набрання законної сили вироком суду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення права займатися цим видом господарської діяльністі;

   9) скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;

   10) неподання митним брокером у встановлений строк заяви про зміну даних, зазначених в установчих та/або реєстраційних документах, що додавалися до заяви про видачу свідоцтва, інформацію з яких зазначено в свідоцтві;

   11) винесення судом рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності.

   3.15. Фіксування систематичного невиконання митним брокером/представником митного брокера своїх обов’язків або недотримання, порушення вимог Митного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України, інших законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють питання митної справи (підпункти 4, 5 пункту 3.14 цього Порядку), здійснюється в Акті систематичного невиконання, недотримання, порушення представником митного брокера (далі – Акт). Форма Акта наведена в додатку 5 до цього Порядку. Акт складається в двох примірниках, перший видається представнику митного брокера, другий залишається у справах митного органу разом з копіями матеріалів, на підставі яких він був складений. Нумерація Актів здійснюється митними органами з початку кожного календарного року.

   Акти можуть складатись як посадовими особами Держмитслужби, так і посадовими особами регіональних митниць, митниць.

   Факт складання Акта фіксується в окремому журналі (ведеться в довільній формі). Акт дійсний лише за наявності підпису представника митного брокера та посадової особи митного органу. До Акту додаються копії документів та матеріалів на підставі яких він був складений і які є обґрунтованими та достатніми для складання Акта.

   3.16. Свідоцтво анулюється наказом Держмитслужби. Номер анульованого свідоцтва не може бути присвоєний іншому свідоцтву.

   3.17. Матеріали, які направляються до Держмитслужби регіональними митницями, митницями щодо анулювання свідоцтва, повинні бути обґрунтованими та достатніми для анулювання свідоцтва.

   Крім цього, копії документів повинні бути завірені митним органом, а в разі наявності підстав для анулювання свідоцтва за вчинення представником митного брокера порушень митних правил, свідчить про повне виконання постанов митних органів чи судів, винесених у справах про порушення митних правил, на підставі яких можна прийняти тільки однозначне рішення. У поданні митного органу повинна в обов’язковому порядку міститись інформація про відсутність оскаржень винесених постанов.

   У разі встановлення Держмитслужбою, що надіслані матеріали є недостатніми або необґрунтованими, вони повертаються регіональній митниці, митниці на доопрацювання з вимогою про повторне їх направлення до Держмитслужби у визначених строк або регіональна митниця, митниця повідомляється про необхідність направлення у визначений строк додаткових матеріалів.

   3.18. Заява підприємства, якому раніше було анульовано свідоцтво, про видачу нового свідоцтва може бути розглянута не раніше ніж через шість місяців з дня анулювання попереднього свідоцтва.

   3.19. Оскарження рішення Держмитслужби про анулювання такого свідоцтва здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

   ІV. Кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера

   4.1. Для отримання посвідчення фізична особа подає до навчального закладу митної служби України відповідну заяву з проханням прийняти у неї іспит, в якій вона зазначає свою відповідність визначеним кваліфікаційним вимогам.

   До заяви додаються:

   копія паспорта громадянина України (копія сторінок паспорта, які містять інформацію щодо особи: фотографія, дані про видачу паспорта, місце реєстрації);

   документ про отримання вищої освіти (за наявності);

   документ про ідентифікаційний номер особи (у разі присвоєння такого номера);

   за наявності, документи, які підтверджують володіння особою спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної справи.

   4.2. Строк розгляду заяви та доданих до неї документів у навчальному закладі митної служби України не може перевищувати 30 календарних днів.

   4.3. Особа, яка бажає отримати посвідчення, повинна відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

   мати або здобувати вищу освіту;

   володіти знаннями з основ митного законодавства;

   мати навички роботи з комп’ютерною технікою та програмними комплексами, що використовуються при митному оформленні товарів;

   не бути визнаною в установленому законодавством порядку винною у вчиненні контрабанди, злочинів проти власності, у сферах господарської та службової діяльності, а також не бути визнаною в установленому законодавством порядку винною в порушенні митних правил протягом року, що передує року подачі заяви з проханням про прийняття іспиту.

   Навчальні заклади митної служби України в разі виникнення лише обґрунтованих підстав мають право перевіряти достовірність доданих до заяви документів або інформації, яка в них міститься, шляхом здійнення відповідних запитів до органів, уповноважених підтверджувати дані, зазначені в наданих документах. Про підстави та дату здійснення відповідного запиту заявник повідомляється протягом двох робочих днів. При цьому строк розгляду документів призупиняється до моменту отримання відповіді на запит і відновлюється після її отримання.

   4.4. Підставою для прийняття рішення про відмову особі в прийнятті у неї іспиту є неповні або недостовірні дані, що містяться в документах, поданих особою для отримання кваліфікаційного посвідчення. Про відмову в прийнятті іспиту особа повідомляється письмово протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

   4.5. Посвідчення за формою, наведеною у додатку 2 цього Порядку, видається особі навчальним закладом митної служби України за умови підтвердження нею відповідного рівня спеціальних знань, умінь та навиків у галузі митної справи в обсязі, визначеному Держмитслужбою, шляхом складання іспиту в цьому навчальному закладі. Спеціальні знання, уміння та навики в галузі митної справи особа може здобувати в навчальних закладах (за очною, дистанційною чи іншою формою навчання) або шляхом самостійної підготовки.

   Про дату проведення іспиту заявник повідомляється за десять днів до його проведення.

   За рішенням керівника навчального закладу митної служби України іспити можуть прийматись виїзними комісіями навчальних закладів митної служби України безпосередньо у регіональних митницях, митницях.

   У разі складання фізичною особою іспиту безпосередньо у регіональній митниці, митниці виїзній комісії навчального закладу митної служби України заява та додані до неї документи можуть надсилатись на адресу навчального закладу митної служби України засобами поштового зв’язку. У заяві про прийняття іспиту особа повідомляє навчальний заклад митної служби України про те, яким чином бажає отримати оригінал оформленого посвідчення (за умови успішного складання іспиту), – засобами поштового зв’язку, безпосередньо чи через уповноважену нею особу. У разі бажання представника митного брокера отримати посвідчення засобами поштового зв’язку у заяві додатково повідомляється адреса, на яку необхідно надіслати оригінал оформленого посвідчення.

   Навчальні заклади митної служби України розробляють єдині правила, програму та порядок проведення іспитів, які погоджуються Держмитслужбою з навчальним закладом, якому надано вищий рівень акредитації у системі вищої освіти серед існуючих навчальних закладів митної служби України.

   Навчальні заклади митної служби України несуть відповідальність за організацію і проведення іспитів згідно з вимогами, установленими законодавчими, нормативно-правовими актами України та наказами Держмитслужби.

   4.6. Рішення про видачу посвідчення приймається в строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дати складання іспиту.

   Про відмову у видачі посвідчення заявник повідомляється в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення, із зазначенням причин відмови.

   Дане рішення може бути оскаржене особою у порядку, визначеному законодавством.

   4.7. Посвідчення видається на підставі наказу навчального закладу митної служби України та протоколу проведення іспиту, виготовляється і заповнюється за допомогою друкувального пристрою персональної електронно-обчислювальної машини на аркушах паперу формату А4.

   На бланку посвідчення друкується інформація, яка попередньо вносилась працівником навчального закладу митної служби України до реєстру представників митних брокерів, що ведеться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби. Посвідчення виготовляється після реєстрації наказу навчального закладу митної служби України про видачу такого посвідчення.

   Посвідчення підписується керівником навчального закладу митної служби України (особою, що його заміщує) та засвідчується гербовою печаткою навчального закладу. Датою видачі посвідчення є дата реєстрації наказу навчального закладу митної служби України.

   4.8. Номер посвідчення складається з десяти цифр і формується за такою схемою:

   А/В/С, де

   А (цифри 1 – 6) – порядковий номер посвідчення;

   В (цифри 7 – 8) – відображають історію посвідчення;

   С (цифри 9 – 10) – вказують на визначальну відмінність навчального закладу митної служби України, яким видано посвідчення.

   Порядкові номери виданим посвідченням присвоюються у порядку зростання, починаючи з одиниці. Кожний навчальний заклад митної служби України веде окрему нумерацію виданих ним кваліфікаційних посвідчень.

   Цифри 7 – 8 номера посвідчення формуються таким чином:

   у разі отримання особою посвідчення в перший раз зазначається “00”, у разі повторної видачі посвідчення при змінах, які потребують його переоформлення, – “01”, при переоформленні посвідчення у другий раз – “02” і т.д.

   Цифри 9 – 10 вказують на визначальну відмінність навчального закладу митної служби України, яким видано посвідчення, і розшифровуються таким чином:

   01 – Академія митної служби України;

   02 – Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України.

   У разі створення або ліквідації існуючих навчальних закладів митної служби України цифри, які вказують на визначальну відмінність навчального закладу митної служби України, за рішенням Держмитслужби можуть бути змінені.

   4.9. Представник митного брокера може розпочати декларування товарів від імені митного брокера та в інтересах особи, яку представляє митний брокер перед митними органами, з наступного дня після дати отримання в навчальному закладі митної служби України оформленого посвідчення. Посвідчення представник митного брокера отримує самостійно або на підставі належним чином оформленого доручення його отримує інша вповноважена ним особа або воно надсилається представнику митного брокера засобами поштового зв’язку. Факт отримання або надіслання посвідчення фіксується в окремому журналі (ведеться в довільній формі). У навчальному закладі митної служби України зберігаються копії виданих посвідчень та документи, на підставі яких вони були отримані (заяви, доручення тощо). Отримане представником митного брокера посвідчення не може використовуватись іншою особою.

   4.10. Представник митного брокера зобов’язаний кожні три роки, починаючи з року одержання посвідчення, складати періодичний кваліфікаційний іспит у навчальному закладі митної служби України за програмою підвищення кваліфікації.

   Програма підвищення кваліфікації представників митного брокера, порядок і правила проведення періодичних кваліфікаційних іспитів розробляються навчальними закладами митної служби України та погоджуються Держмитслужбою з навчальним закладом, якому надано вищий рівень акредитації у системі вищої освіти серед існуючих навчальних закладів митної служби України.

   Періодичний кваліфікаційний іспит складається в навчальному закладі митної служби України, в якому представник митного брокера отримував посвідчення.

   У разі ліквідації навчального закладу митної служби України складання представниками митного брокера періодичного кваліфікаційного іспиту здійснюється в навчальному закладі митної служби України, який визначено Держмитслужбою.

   4.11. Посвідчення може бути анульовано Держмитслужбою, регіональною митницею, митницею або навчальним закладом митної служби України в разі:

   1) надходження заяви особи, якій видано посвідчення, про необхідність такого анулювання;

   2) неотримання особою посвідчення протягом одного року з дати реєстрації наказу навчального закладу митної служби України;

   3) отримання інформації, яка підтверджує недостовірність документів або їх підроблення, які були підставою для видачі посвідчення;

   4) систематичного невиконання (двічі й більше разів) представником митного брокера протягом календарного року вимог пункту 2.4 цього Порядку;

   5) виявлення Держмитслужбою, регіональною митницею, митницею або навчальним закладом митної служби України протягом календарного року систематичного (двічі й більше разів) недотримання, порушення представником митного брокера вимог законодавчих, нормативно-правових актів України, які регулюють питання митної справи;

   6) повторного вчинення представником митного брокера порушення митних правил, якщо з дня закінчення виконання адміністративного стягнення за попереднє порушення не минуло року;

   7) набрання законної сили вироком суду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення права займатися цим видом діяльністі;

   8) набрання законної сили вироком суду в кримінальній справі, порушеній у зв’язку з учиненням представником митного брокера злочину в сфері господарської або службової діяльності, який перебуває або перебував з митним брокером у трудових відносинах на момент учинення злочину;

   9) непідтвердження представником митного брокера рівня спеціальних знань, умінь та навиків у галузі митної справи в навчальному закладі митної служби України при істотних змінах правового регулювання митної справи;

   10) порушення вимоги про періодичне складання кваліфікаційного іспиту або незадовільного складання такого іспиту;

   11) неподання представником митного брокера в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу посвідчення, інформація з яких зазначається на бланку посвідчення;

   12) смерті фізичної особи;

   13) винесення судом рішення про визнання фізичної особи, яка є представником митного брокера, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності.

   Навчальним закладом митної служби України, на підставі його наказу, можуть бути анульовані лише видані ним посвідчення на підставі пунктів 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 цього пункту Порядку.

   Посвідчення також може бути анульоване наказом Держмитслужби, регіональної митниці, митниці. Номер анульованого посвідчення не може бути присвоєний іншому посвідченню.

   4.12. Фіксування систематичного невиконання представником митного брокера своїх обов’язків або недотримання, порушення вимог Митного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України, інших законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють питання митної справи (підпункти 4, 5 пункту 4.11 цього Порядку), здійснюється в Акті. Акт складається в двох примірниках, перший видається представнику митного брокера, другий – залишається у справах митного органу разом з копіями матеріалів, на підставі яких він був складений. Нумерація Актів здійснюється митними органами з початку кожного календарного року.

   Акти можуть складатись як посадовими особами Держмитслужби, так і посадовими особами регіональних митниць, митниць.

   Факт складання Акта фіксується в окремому журналі (ведеться в довільній формі). Акт дійсний лише за наявності підпису представника митного брокера та посадової особи митного органу. До Акту додаються копії документів та матеріалів на підставі яких він був складений і які є обґрунтованими та достатніми для складання Акта.

   4.13. Оскарження рішення Держмитслужби, навчального закладу митної служби України, регіональної митниці, митниці про анулювання посвідчення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

   4.14. Представник митного брокера має право оскаржити рішення регіональної митниці, митниці, навчального закладу митної служби України про анулювання посвідчення до Держмитслужби.

   За результатом розгляду скарги представника митного брокера Держмитслужбою приймається одне з таких рішень:

   залишити наказ регіональної митниці, митниці, навчального закладу митної служби України без змін, а звернення без задоволення;

   зобов’язати регіональну митницю, митницю, навчальний заклад митної служби України скасувати прийнятий наказ і проінформувати про це Держмитслужбу.

   4.15. Заява особи, якій раніше було анульовано посвідчення, про видачу нового посвідчення може бути розглянута навчальним закладом митної служби України через шість місяців з дня анулювання попереднього посвідчення.

   4.16. Якщо в правовому регулюванні митної справи сталися істотні зміни, представник митного брокера повинен у строк і в порядку, визначеними наказом Держмитслужби, підтвердити відповідність своїх знань новим вимогам шляхом складання заліку в навчальному закладі митної служби України. Рішення про наявність істотних змін у правовому регулюванні митної справи, строки та порядок такого підтвердження приймається Держмитслужбою.

   4.17. У разі ліквідації навчального закладу митної служби України видані ним посвідчення підлягають переоформленню.

   Переоформлення посвідчення (дубліката посвідчення) здійснюється на підставі письмової заяви представника митного брокера, поданої до навчального закладу митної служби України, визначеного Держмитслужбою, без додаткового складання іспиту. Строк подання представником митного брокера заяви та строк переоформлення посвідчення (дубліката посвідчення) визначаються Держмитслужбою. Не переоформлені у визначений строк посвідчення (дублікати посвідчень) вважаються такими, що втратили чинність.

   V. Переоформлення, видача дубліката свідоцтва на право здійснення митної брокерської діяльності або кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера

   5.1. Підставами для переоформлення свідоцтва або посвідчення є:

   зміна найменування юридичної особи або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця;

   зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – підприємця;

   зміна даних, зазначених в установчих (для юридичних осіб) та/або реєстраційних документах, що додавалися до заяви про видачу свідоцтва, або в документах, які додавались до заяви про видачу посвідчення, інформація з яких зазначається в свідоцтві/посвідченні;

   ліквідація навчального закладу митної служби України (пункт 4.17 цього Порядку).

   5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення свідоцтва/посвідчення особа зобов’язана протягом десяти робочих днів з дати їх виникнення подати до регіональної митниці (митниці або навчального закладу митної служби України) документи, зазначені в пункті 3.1 або пункті 4.1 цього Порядку, та оригінал або дублікат свідоцтва (посвідчення), що підлягає переоформленню. Переоформлення свідоцтва/посвідчення здійснюється у тому самому порядку, що і їх видача. При цьому переоформлення посвідчення здійснюється без додаткового складання іспиту.

   На зворотному боці оригіналу (дубліката) свідоцтва, яке підлягає переоформленню та направленню до Держмитслужби, регіональною митницею, митницею вчиняється напис: “Свідоцтво направлено на переоформлення до Держмитслужби”, який завіряється підписом керівника (особи, що його заміщує) та печаткою регіональної митниці, митниці. Митному брокеру видається копія цього свідоцтва, яка є чинною до дати видання Держмитслужбою відповідного наказу.

   На зворотному боці оригіналу (дубліката) посвідчення, яке підлягає переоформленню та здане до навчального закладу митної служби України, цим навчальним закладом учиняється напис: “Посвідчення здано на переоформлення до (найменування навчального закладу митної служби України)”, який завіряється підписом керівника (особи, що його заміщує) і печаткою цього навчального закладу митної служби України. Представнику митного брокера видається копія посвідчення, яка є чинною до дати видання навчальним закладом митної служби України відповідного наказу.

   Про прийняття оригіналу свідоцтва/посвідчення на переоформлення посадова особа регіональної митниці, митниці (працівник навчального закладу митної служби України) робить відповідну відмітку в реєстрі митних брокерів або представників митних брокерів, який ведеться Держмитслужбою в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби.

   Під час переоформлення свідоцтва/посвідчення їх дія не призупиняється.

   5.3. Строк дії переоформленого свідоцтва не може перевищувати строку дії, зазначеного у свідоцтві, що переоформлялось. Після закінчення зазначеного вище строку свідоцтво вважається недійсним. Якщо підприємство має намір здійснювати діяльність митного брокера після закінчення строку дії свідоцтва, то воно повинно отримати нове свідоцтво на умовах, визначених у розділі 3 цього Порядку.

   5.4. Одночасно з видачею переоформленого свідоцтва/посвідчення Держмитслужбою/навчальним закладом митної служби України приймається рішення про визнання попереднього свідоцтва/посвідчення недійсним.

   5.5. Не переоформлене в установлений строк свідоцтво (посвідчення) є недійсним і не дає права на провадження визначеного в ньому виду діяльності.

   5.6. Підставами для видачі дубліката свідоцтва (посвідчення) є його втрата або пошкодження.

   5.7. Строк дії дубліката свідоцтва не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченому або пошкодженому свідоцтві.

   5.8. Якщо свідоцтво/посвідчення непридатне для користування внаслідок його пошкодження, то особа подає до регіональної митниці (митниці або навчального закладу митної служби України) документи, зазначені в пункті 3.1 або пункті 4.1 цього Порядку, та непридатне для користування свідоцтво/посвідчення. Видача дубліката свідоцтва/посвідчення здійснюється у тому самому порядку, що і видача їх оригіналів. Дублікату свідоцтва/посвідчення присвоюється номер оригіналу, замість якого він виданий. Форми дублікатів свідоцтв/посвідчень наведені в додатках 3 та 4 до цього Порядку.

   На зворотному боці пошкодженого свідоцтва/посвідчення (по змозі) регіональною митницею, митницею/навчальним закладом митної служби України вчиняється напис: “Пошкоджене свідоцтво здано до Держмитслужби для видачі дубліката” або “Пошкоджене посвідчення здано до навчального закладу митної служби України (найменування навчального закладу митної служби України) для видачі дубліката”. Напис завіряється підписом керівника (особи, що його заміщує) регіональної митниці, митниці/навчального закладу митної служби України та печаткою установи.

   Про прийняття пошкодженого оригіналу свідоцтва/посвідчення для видачі дубліката посадова особа регіональної митниці, митниці/працівник навчального закладу митної служби України робить відповідну відмітку в реєстрі митних брокерів/представників митних брокерів, який ведеться Держмитслужбою в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби.

   Під час видачі дубліката свідоцтва/посвідчення їх дія не призупиняється.

   5.9. Разом з видачею дубліката свідоцтва/посвідчення Держмитслужбою/навчальним закладом митної служби України приймається рішення про визнання втраченого або пошкодженого оригіналу свідоцтва/посвідчення недійсним.

   5.10. У дублікатах свідоцтв/посвідчень зазначаються ті дані, які наводилися в їх оригіналах. У разі зміни керівника, який підписував оригінал свідоцтва/посвідчення, дублікат підписується іншим керівником, що має право такого підпису.

   5.11. Переоформлювати або видавати дублікати посвідчення має право лише навчальний заклад митної служби України, який видав його оригінал, за винятком випадку, зазначеного в пункті 4.17 цього Порядку.

   5.12. Факт отримання переоформленого (виданого дубліката) свідоцтва/посвідчення фіксується в журналі (ведеться в довільній формі). У Держмитслужбі, навчальному закладі митної служби України зберігаються копії переоформлених, виданих дублікатів свідоцтв/посвідчень і документи, на підставі яких вони були видані та отримані (розписки, доручення).

   VI. Ведення реєстрів митних брокерів і представників митних брокерів

   6.1. Реєстри митних брокерів і представників митних брокерів ведуться Держмитслужбою в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби. Інформація до реєстру вноситься посадовими особами Держмитслужби, регіональної митниці, митниці та працівниками навчального закладу митної служби України.

   Кожен з навчальних закладів митної служби України веде свою частину реєстру представників митного брокера, до якої лише ним може вноситись відповідна інформація, за винятком випадків:

   анулювання посвідчення Держмитслужбою, регіональною митницею, митницею;

   ліквідації навчального закладу митної служби України (пункт 4.17 цього Порядку).

   6.1.1. Реєстр митних брокерів складається з таких полів:

   номер за порядком;

   номер свідоцтва;

   дата видачі свідоцтва;

   дата закінчення строку дії свідоцтва;

   найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я та по батькові для фізичної особи підприємця;

   ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів;

   адреса місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця (паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, поштова адреса);

   дата, номер наказу Держмитслужби про видачу свідоцтва;

   анулювання свідоцтва;

   дата, номер наказу Держмитслужби про анульовання свідоцтва;

   причини анульовання свідоцтва;

   переоформлення свідоцтва;

   направлення документів на переоформлення свідоцтва;

   дата, номер наказу Держмитслужби про переоформлення свідоцтва;

   причини переоформлення свідоцтва;

   дублікат свідоцтва;

   направлення документів на видачу дубліката свідоцтва;

   дата, номер наказу Держмитслужби про видачу дубліката свідоцтва;

   причини видачі дубліката свідоцтва.

   6.1.2. Реєстр представників митних брокерів повинен відображати інформацію як за всіма, так і за окремо обраним навчальним закладом митної служби України і складатися з таких полів:

   загальний номер за порядком;

   навчальний заклад митної служби України;

   номер за порядком навчального закладу митної служби України;

   номер посвідчення;

   дата видачі посвідчення;

   складання представником митного брокера періодичного кваліфікаційного іспиту (дата складання, результат);

   складання представником митного брокера заліку (дата складання, результат);

   прізвище, ім’я та по батькові представника митного брокера;

   адреса місця проживання представника митного брокера;

   паспортні дані представника митного брокера;

   дата та номер наказу навчального закладу митної служби України про видачу посвідчення;

   анулювання посвідчення (назва митного органу, який анулював посвідчення);

   дата та номер наказу митного органу або навчального закладу митної служби України про анулювання посвідчення;

   причини анулювання посвідчення;

   переоформлення посвідчення;

   направлення документів на переоформлення посвідчення;

   дата та номер наказу навчального закладу митної служби України про переоформлення посвідчення;

   причини переоформлення посвідчення;

   дублікат посвідчення;

   направлення документів на видачу дубліката посвідчення;

   дата та номер наказу навчального закладу митної служби України про видачу дубліката посвідчення;

   причини видачі дубліката посвідчення.

   6.2. Після видачі (анулювання, переоформлення) свідоцтва або його дубліката посадовою особою Держмитслужби, а у випадку направлення регіональною митницею, митницею свідоцтва до Держмитслужби на переоформлення/видачу дубліката, посадовою особою регіональної митниці, митниці до реєстру митних брокерів, розміщеного в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, вноситься необхідна інформація, а саме:

   номер свідоцтва;

   дата видачі свідоцтва;

   дата закінчення строку дії свідоцтва;

   найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичної особи – підприємця);

   ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів;

   адреса місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця (паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, поштова адреса);

   дата та номер наказу Держмитслужби, на підставі якого видано свідоцтво;

   дата та номер наказу Держмитслужби, на підставі якого анульовано свідоцтво (заповнюється у разі анулювання);

   причини анулювання свідоцтва (заповнюється у разі анулювання);

   відмітка про направлення свідоцтва до Держмитслужби на переоформлення або видачу дубліката свідоцтва (заповнюється посадовою особою регіональної митниці, митниці у разі переоформлення або видачі дубліката свідоцтва. Вносяться реквізити вихідного номера та дата листа регіональної митн
Читать еще:
 • ГТСУ: В новый 2006 год с новыми бланками!..
 • Про зміну класифікації пункту пропуску через державний кордон для морського сполучення "Іллічівський рибний порт"
 • Украина и Беларусь будут торговать свободно...
 • Подтверждение фактического вывоза по электронным таможенным декларациям.
 • Щодо засвідчення результатів здійснення фітосанітарного контролю товарів, що вивозяться за межі митної території України
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования