https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

17.12.18 16.12.18 15.12.18
USD 27.837123 27.867006 27.867006
EUR 31.414193 31.687573 31.687573
GBR 34.968769 35.267978 35.267978
RUB 0.41902 0.4206 0.4206

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.8614.12.18 17:56
Declaration 5.15706.12.18 17:24
Form 3.8820.03.18 09:40
MDOfficeUpdate 2.1316.08.18 16:30
EUR.1 1.3013.11.18 15:40

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

01.02.10

Цёкаво! Проект ПКМУ: "Про внесення змён до постанови Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 25 грудня 2002 р. ќ 1952"

Раздел: Ј Ј Таможенное дело на Украине

ПРОЕКТ

КАБђНЕТ МђНђСТРђВ УКРАЏНИ
ПОСТАНОВА

ЈЈЈвёд ____________________20___ р. ќ______
Киџв

ЈЈЈПро внесення змён до постанови Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 25 грудня 2002 р. ќ 1952

Кабёнет Мёнёстрёв Украџни постановляњ:

ЈЈЈВнести змёни до постанови Кабёнету Мёнёстрёв Украџни вёд 25 грудня 2002 р. ќ 1952 "Про затвердження перелёку платних послуг, що можуть надаватися митними органами" (Офёцёйний вёсник Украџни, 2002 р., ќ 52, ст. 2373), виклавши џџ в такёй редакцёџ:

ЈЈЈ"Про затвердження перелёку платних послуг, якё можуть надаватися митними органами

ЈЈЈВёдповёдно до статей 32, 75, 163 Митного кодексу Украџни Кабёнет Мёнёстрёв Украџни постановляњ:

ЈЈЈ1. Затвердити перелёк платних послуг, якё можуть надаватися митними органами (додањться).

ЈЈЈ2. Порядок та умови надання митними органами платних послуг визначаються у вёдповёдних стандартах, якё розробляються згёдно з методикою розроблення стандартёв адмёнёстративних послуг ё затверджуються Державною митною службою.

ЈЈЈРозмёр плати за надання платних послуг, що можуть надаватися митними органами, визначањться з урахуванням економёчно обєрунтованих витрат, пов’язаних безпосередньо з наданням вёдповёдноџ платноџ послуги, вёдповёдно до встановленоџ методики визначення собёвартостё платних адмёнёстративних послуг.

ЈЈЈПри змёнё розрахункових даних, на пёдставё яких обраховуњться розмёр платних послуг, встановлена вартёсть надання вёдповёдних послуг може бути актуалёзована. Розмёр плати за надання платних послуг може бути пёдвищено, якщо це пов’язано з вимогою одержувача платноџ послуги про термёновёсть надання вёдповёдноџ послуги.

ЈЈЈ3. Кошти, отриманё вёд надання платних послуг, зараховуються в дохёд спецёального фонду державного бюджету на спецёальнё рењстрацёйнё рахунки митних органёв, спецёалёзованих митних установ та органёзацёй ё використовуються вёдповёдно до законодавства на покриття витрат, пов'язаних з органёзацёњю надання цих послуг.

ЈЈЈ4. Державнёй митнёй службё у тримёсячний строк затвердити стандарти платних послуг, якё можуть надаватися митними органами.

ЈЈЈ5. Ця постанова набирањ чинностё через 10 днёв пёсля державноџ рењстрацёџ в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни стандартёв платних послуг, якё можуть надаватися митними органами.".

ЈЈЈ
Прем’њр-мёнёстр Украџни

Ю.Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабёнету Мёнёстрёв Украџни
вёд 25 грудня 2002 р. ќ 1952
(в редакцёџ постанови
Кабёнету Мёнёстрёв Украџни
вёд ќ )

ПЕРЕЛђК
платних послуг, якё можуть надаватися митними органами


1. Надання послуг з дослёдження (аналёзу, експертизи) проб ё зразкёв товарёв у митнёй справё.

ЈЈЈ2. Надання послуг з охорони ё супроводження товарёв, що перемёщуються пёд митним контролем автомобёльним транспортом територёњю Украџни.

ЈЈЈ3. Надання попереднёх рёшень про класифёкацёю товарёв.

ЈЈЈ4. Надання даних про факт митного оформлення автотранспортного засобу з ЊАђС Держмитслужби.

ЈЈЈ5. Надання спецёально уповноваженим центральним органом виконавчоџ влади в галузё митноџ справи суб’њктам ЗЕД даних з ЊАђС Держмитслужби про здёйсненё ними зовнёшньоекономёчнё операцёџ.

ЈЈЈ6. Надання спецёально уповноваженим центральним органом виконавчоџ влади в галузё митноџ справи рёзних форм вёдкритих даних митноџ статистики зовнёшньоџ торгёвлё Украџни.

Ј

Источник: Державна митна служба Украџни MDoffice

Читать еще:
 • ГТСУ: Про заповнення граф В ё С ВМД ...
 • Про перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов'язана з проведенням ризикових фінансових операцій
 • Украина может ввести квоту на импортную печатную продукцию...
 • Еврокомиссии поручили провести переговоры с Украиной об упрощении визового режима ...
 • Не прячте ваши денежки по банкам и углам?...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования