https://itunes.apple.com/us/app/flipcat-magazin-v-karmane/id814909552?l=ru&ls=1&mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.app

ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛ таможенное оформление грузов в Харькове и Харьковской области г.Харьков, ул. Клочковская, 192 A
тел. +38(057)728-14-26
sferaved@gmail.com

Курс валют НБУ

20.02.18 19.02.18 18.02.18
USD 27.011922 26.990889 26.759805
EUR 33.521795 33.641444 33.431024
GBR 37.839254 37.883229 37.706998
RUB 0.47941 0.47894 0.47286

Межбанковский
валютный рынок    Курс валют НБУ от MDoffice

Программы MDoffice

Explorer 2.7919.02.18 17:53
Declaration 5.15714.02.18 18:04
Form 3.8602.03.17 14:40
MDOfficeUpdate 1.10524.07.17 17:48
EUR.1 1.2702.02.18 12:09

Украинский классификатор товаров ВЭД

Таможеный кодекс

Как нас найти
Таможенный эксперт
  База знаний ГФС
  Таможенная карта Украины
  Инкотермс
  Реестр гарантов
  Заключения СЭС
  Расчет таможенных платежей Украина
  Расчет таможенных платежей РФ
  Предварительное уведомление РФ
  Электронные базы данных ЕС
  Заказ автотранспорта
  ГОСТы
  Биржевая информация
  Штампы: Ветеринары+СЭС
  Штампы: СЭС
  Штампы: СЭС+фито
  Документи, які видаються державними органами, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
  Види державного контролю, яким підлягають товари при поміщенні у відповідні митні режими
Государственная фискальная служба Украины
  Перелік зон діяльності підрозділів з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
Харьковская таможня ГФС
  Телефоны Харьковской таможни ГФС
  Структура митниці
  Перелік місць доставки
  Платежные реквизиты
  Графике личного приема руководством таможни
Правила для граждан
  Порядок проходження контролю через "зелений коридор"
  Форма таможенной декларации для граждан
  Оподаткування транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами
  Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України
  Ввоз/вывоз валют
  Культурные ценности
  Постоянное место жительства
  Что такое "Личные вещи"
Аккредитация, или с чего начать ВЭД
Полезные ссылки
  Президент Украины
  Законодательство Украины
  Федеральная таможенная служба России
  MDOffice
 
ХАРЬКОВ-ТЕРМИНАЛНОВОСТИ

23.02.10

Про облёк представникёв митних брокерёв

ДМСУ: Про облёк представникёв митних брокерёв

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЏНИ

НАКАЗ
Киџв

19 лютого 2010 р.

ќ 136

Про облёк представникёв митних брокерёв

ЈЈЈ Вёдповёдно до статтё 9 Закону Украџни "Про лёцензування певних видёв господарськоџ дёяльностё", статтё 177 Митного кодексу Украџни та Лёцензёйних умов провадження посередницькоџ дёяльностё митного брокера, затверджених спёльним наказом Державного комётету Украџни з питань регуляторноџ полётики та пёдприњмства та Державноџ митноџ служби Украџни вёд 13.05.2009 ќ 89/445, зарењстрованих у Мёнёстерствё юстицёџ Украџни 29.05.2009 за ќ 469/16485, Порядку прийняття ёспиту у представникёв митних брокерёв, затвердженого наказом Державноџ митноџ служби Украџни вёд 18.08.2009 ќ 767, зарењстрованого в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни 14.09.2009 за ќ 868/16884, та з метою впорядкування облёку представникёв митних брокерёв,

НАКАЗУЮ:

ЈЈЈ 1. Керёвникам регёональних митниць, митниць протягом 90 днёв з дня пёдписання цього наказу забезпечити взяття на облёк представникёв митних брокерёв, якё мають квалёфёкацёйне посвёдчення представника митного брокера, видане вёдповёдно до Тимчасового порядку дёяльностё митних брокерёв та џх представникёв, затвердженого наказом Держмитслужби вёд 26.11.2008 ќ 1134 (далё – посвёдчення старого зразка), з видачею џм квалёфёкацёйного посвёдчення представника митного брокера, зразок якого наведено в додатку 2 до Порядку прийняття ёспиту у представникёв митних брокерёв, затвердженого наказом Держмитслужби вёд 18.08.2009 ќ 767 ё зарењстрованого в Мёнёстерствё юстицёџ Украџни 14.09.2009 за ќ 868/16884 (далё – посвёдчення нового зразка).

ЈЈЈ 2. Встановити, що видача посвёдчення нового зразка здёйснюњться безоплатно, без складання ёспитёв, з одночасним вилученням оригёналу (дублёката) посвёдчення старого зразка.

ЈЈЈ 3. Встановити, що пёсля закёнчення строку, визначеного в пунктё 1 цього наказу, посвёдчення старого зразка вважатимуться недёйсними.

ЈЈЈ 4. Керёвникам регёональних митниць, митниць довести цей наказ до вёдома митних брокерёв та забезпечити розмёщення його для загального ознайомлення на ёнформацёйних стендах в мёсцях розташування пёдроздёлёв митних органёв.

ЈЈЈ 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби

А.В.Макаренко


Статья:
ДМСУ: Про облёк представникёв митних брокерёв

Читать еще:
 • Проект наказу Держмитслужби: Про затвердження ђнструкцёџ про порядок контролю...
 • Основнё пёдсумки дёяльностё Держмитслужби за ђ пёврёччя ...
 • Кабмин решил судьбу "дальнобойщиков"
 • ДМСУ: Про митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну фізичними особами, із використанням ВМД
 • ГТСУ: Про обчислення строку перебування товарёв пёд митним контролем ...
 •  
  О компании
  | Услуги | Прайс | Контакты | Вопросы ответы | Google +

  Яндекс цитирования